0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين مردم ما كم نيستند كساني كه به وجود كشورمان افتخار مي كنند. اما ما در تلاشيم نسلي از مردمي را بسازيم كه كشورمان به وجودشان افتخار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعدادهاي نهفته آدمي هنگامي آشكار مي شود كه نيازي حياتي، تواناييهاي او را به فعاليت وادارد و كشش آرزويي، سراپاي وجودش را به جنب و جوش درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، [ بلكه ] تنها يك برزخ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمين خوردن، شكست خوردن نيست؛ از زمين بلند نشدن، شكست خوردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند فرد ضعيف را با تضعيف فرد قوي تقويت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم، خود نيز آرام مي شويم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكومت مردم بر مردم و براي مردم هرگز محكوم به نابودي نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بردگي عيب نيست، پس هيچ چيز عيب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي دانم پدر بزرگم كه بوده، اما به اين نكته بيشتر اهميت مي دهم كه بدانم نواده او چه كسي خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پله ي تعالي روح براي انسان يك تولد دوباره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه براي موفقيت، بيش از هر چيز به اراده و تصميم نياز داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، بيش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اين نكته پي برده ام كه بيشتر مردم آنقدر شاد هستند كه ذهن شان را نيز وادار مي سازند اين گونه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين مردم ما كم نيستند كساني كه به وجود كشورمان افتخار مي كنند. اما ما در تلاشيم نسلي از مردمي را بسازيم كه كشورمان به وجودشان افتخار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شگفت انگيز نيروهاي خلاق و استعدادهاي نهفته آدمي هنگامي آشكار مي شود كه نيازي حياتي، تواناييهاي او را به فعاليت وادارد و كشش آرزويي، سراپاي وجودش را به جنب و جوش درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، [ بلكه ] تنها يك برزخ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمين خوردن، شكست خوردن نيست؛ از زمين بلند نشدن، شكست خوردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند فرد ضعيف را با تضعيف فرد قوي تقويت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم، خود نيز آرام مي شويم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكومت مردم بر مردم و براي مردم هرگز محكوم به نابودي نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بردگي عيب نيست، پس هيچ چيز عيب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي دانم پدر بزرگم كه بوده، اما به اين نكته بيشتر اهميت مي دهم كه بدانم نواده او چه كسي خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پله ي تعالي رو�� براي انسان يك تولد دوباره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه براي موفقيت، بيش از هر چيز به اراده و تصميم نياز داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، بيش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اين نكته پي برده ام كه بيشتر مردم آنقدر شاد هستند كه ذهن شان را نيز وادار مي سازند اين گونه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران