0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانيم كجا هستيم، كجا مي رويم و به چه وسيله مي رويم، يكي از مشكلات خود ما و اجتماع ما برطرف مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آنقدر فرصت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف جنگ و ستيزه كند. اگر كسي از حمله و بدگويي نسبت به من دست بكشد، هرگز گذشته را براي تلافي به خاطر نخواهم آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مايلم امور دولت را به نحوي اداره كنم كه اگر در پايان فرمانروايي خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم يكي از دوستانم باقي بماند و آن، وجدان و قلب من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه اعتماد داشتن خطرناك است، به هيچ كس اعتماد نداشتن خطرناكترين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي ناتوان ترين موجود جهان است، بويژه در برابر خودش. هيچ كس بهتر از خود انسان نمي تواند خودش را فريب دهد. هر كس نيمي از عمرش را در فريب دادن خود تلف مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه شما پاهاي فيلي را به زور نگه داشته‌ايد و او تلاش مي‌كند خودش را برهاند، بهتر است بگذاريد برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمي توانيد با شانه خالي كردن از مسئوليت امروز، از مسئوليت فردا شانه خالي كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعا نمي‌كنم كه رويدادها را مهار كرده‌ام، بلكه با افسوس بي‌پايان، مي‌گويم كه رويدادها مرا مهار كرده‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ‌ترين زمان‌هاي زندگي شما زمان‌هايي است كه با دوستانتان سپري مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بينش و آگاهي، آن است كه ديگران را به گونه اي كه خود، خود را مي بينند، بيان داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين خوبي آينده، اين است كه هر بار تنها يك روز از آن مي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي خواهي منش كسي را بسنجي، به او قدرت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دريافته ام كه انساني هر اندازه مصمم به خوشبخت زيستن باشد، به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگي خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكي از مردم را مي توان براي هميشه فريب داد. همه مردم را نيز مي توان براي مدت اندكي فريب داد. اما نمي توان همه مردم را براي هميشه فريب داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه كسي براي دفاع از حقش برخاست، تو هم با او برخيز . اگر بنشيني، "حق" را تنها رها كرده اي نه برپاخاسته را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بسيار مي خواند و بسيار مي داند، اما به هر دليل وارد كارزار مبارزه براي آزادي نمي شود، مانند فروشگاهي بسيار بزرگ و پر از كالاست كه روي در ورودي اش نوشته باشند "تعطيل" است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانيم كجا هستيم، كجا مي رويم و به چه وسيله مي رويم، يكي از مشكلات خود ما و اجتماع ما برطرف مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آنقدر فرصت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف جنگ و ستيزه كند. اگر كسي از حمله و بدگويي نسبت به من دست بكشد، هرگز گذشته را براي تلافي به خاطر نخواهم آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مايلم امور دولت را به نحوي اداره كنم كه اگر در پايان فرمانروايي خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم يكي از دوستانم باقي بماند و آن، وجدان و قلب من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه اعتماد داشتن خطرناك است، به هيچ كس اعتماد نداشتن خطرناكترين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي ناتوان ترين موجود جهان است، بويژه در برابر خودش. هيچ كس بهتر از خود انسان نمي تواند خودش را فريب دهد. هر كس نيمي از عمرش را در فريب دادن خود تلف مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه شما پاهاي فيلي را به زور نگه داشته‌ايد و او تلاش مي‌كند خودش را برهاند، بهتر است بگذاريد برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمي توانيد با شانه خالي كردن از مسئوليت امروز، از مسئوليت فردا شانه خالي كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعا نمي‌كنم كه رويدادها را مهار كرده‌ام، بلكه با افسوس بي‌پايان، مي‌گويم كه رويدادها مرا مهار كرده‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ‌ترين زمان‌هاي زندگي شما زمان‌هايي است كه با دوستانتان سپري مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بينش و آگاهي، آن است كه ديگران را به گونه اي كه خود، خود را مي بينند، بيان داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين خوبي آينده، اين است كه هر بار تنها يك روز از آن مي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي خواهي منش كسي را بسنجي، به او قدرت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دريافته ام كه انساني هر اندازه مصمم به خوشبخت زيستن باشد، به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگي خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكي از مردم را مي توان براي هميشه فريب داد. همه مردم را نيز مي توان براي مدت اندكي فريب داد. اما نمي توان همه مردم را براي هميشه فريب داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه كسي براي دفاع از حقش برخاست، تو هم با او برخيز . اگر بنشيني، "حق" را تنها رها كرده اي نه برپاخاسته را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بسيار مي خواند و بسيار مي داند، اما به هر دليل وارد كارزار مبارزه براي آزادي نمي شود، مانند فروشگاهي بسيار بزرگ و پر از كالاست كه روي در ورودي اش نوشته باشند "تعطيل" است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران