0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم حاضر نیستم آقای کسی باشم کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن، شکست خوردن نیست از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها یک برزخ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی یعنی اینکه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند که ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مردم از تعارف خوششان می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مي توانند بدبختي را تحمل كنند. اگر مي خواهيد منش كسي را بيازماييد، به او قدرت بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون حكومت مي توان زندگي كرد، اما بدون كتاب و مطبوعات نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه تصميم آن را بگيريد، نصفش را انجام داده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم بگيريد كه كاري را انجام دهيد، آنگاه راه انجام آن را خواهيد يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است كه انسان بميرد، در حالي كه هيچ خدمتي به كشورش نكرده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزهايي كه من مايل به دانستن آنها هستم در كتاب وجود دارد و بهترين رفيق من كسي است كه كتابي به من بدهد كه [ آن را ] نخوانده باشم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم حاضر نیستم آقای کسی باشم کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن، شکست خوردن نیست از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها یک برزخ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی یعنی اینکه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند که ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مردم از تعارف خوششان می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مي توانند بدبختي را تحمل كنند. اگر مي خواهيد منش كسي را بيازماييد، به او قدرت بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون حكومت مي توان زندگي كرد، اما بدون كتاب و مطبوعات نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه تصميم آن را بگيريد، نصفش را انجام داده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم بگيريد كه كاري را انجام دهيد، آنگاه راه انجام آن را خواهيد يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است كه انسان بميرد، در حالي كه هيچ خدمتي به كشورش نكرده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزهايي كه من مايل به دانستن آنها هستم در كتاب وجود دارد و بهترين رفيق من كسي است كه كتابي به من بدهد كه [ آن را ] نخوانده باشم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران