0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی حکمت است و هیچکس نیست که در زندگانی بدان نیاز نداشته باشدو باید آنرا بیاموزد. بایلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب های شما همگی از سر عشق خواهند بود . باربارا دی آنجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت . آبراهام لینکلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن . ابراهام لینکلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است . آبراهام لینکون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تقريبا همه ميتوانند در برابر فلاکت و بدبختي مقاومت کنند. اگر ميخواهي فردي را امتحان کني, به او قدرت بده." آبراهام لينکولن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید اخلاق کسی را امتحان کنید به او قدرت دهی  ابراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه براي موفقيت، بيش از هر چيز به اراده و تصميم نياز داري. ((آبراهام لينكلن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت مانند درخت و شهرت مانند سایه استسایه چیزی است که ما فکر میکنیم ، درخت چیزی است که واقعی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که “امروز” از “دیروز” آگاهتر نباشد، انسان خردمندی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گامهای من رو به جلو همواره آرام بوده اند این را خودم می دانم، اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه اعتماد داشتن خطرناک است به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم به من کار کردن را آموخت، نه عشق و علاقه به کار را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشتن گنجشک ها، کرکس ها را ادب نمی کند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی حکمت است و هیچکس نیست که در زندگانی بدان نیاز نداشته باشدو باید آنرا بیاموزد. بایلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب های شما همگی از سر عشق خواهند بود . باربارا دی آنجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت . آبراهام لینکلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن . ابراهام لینکلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است . آبراهام لینکون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تقريبا همه ميتوانند در برابر فلاکت و بدبختي مقاومت کنند. اگر ميخواهي فردي را امتحان کني, به او قدرت بده." آبراهام لينکولن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید اخلاق کسی را امتحان کنید به او قدرت دهی  ابراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه براي موفقيت، بيش از هر چيز به اراده و تصميم نياز داري. ((آبراهام لينكلن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت مانند درخت و شهرت مانند سایه استسایه چیزی است که ما فکر میکنیم ، درخت چیزی است که واقعی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که “امروز” از “دیروز” آگاهتر نباشد، انسان خردمندی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گامهای من رو به جلو همواره آرام بوده اند این را خودم می دانم، اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه اعتماد داشتن خطرناک است به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم به من کار کردن را آموخت، نه عشق و علاقه به کار را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشتن گنجشک ها، کرکس ها را ادب نمی کند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران