0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس یلدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ولادت میترا ،الهه ی مهر بر آن شویم همانند پیشینیان  اهریمن وجودمان را مغلوب ساخته تا روشنایی مهر و محبت در دلمان جوانه زند  و بذر عشق و دوستی طولانی ترین شب سال را منور کند . . .  یلدا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلدا ست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست  تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب  بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب یلداست  دلم در خواب پروانه شدن بود  ولی افسوس  دلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالان  کنار سفره ای از عشق خالی …  شب ی مایوس و سرگردان دارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت .  یلدایتان مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی گل شما به سرخی انار ، شب شما به شیرینی هندوانه ، خندتون مانند پسته و عمرتون به بلندی یلدا . شب یلدا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادیتون 100 شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این شبای سرما یادتون همیشه با ما  یلدا مبارک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند زودتر صبح بشه هم هستی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میری و من فقط نگاهت می کنم ، تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم ، بی تو یک عمر  فرصت برای گریستن دارم ، اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست ، تا یلدایی دیگر انتظارت را خواهم کشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای دل کمی وارونه گردیم ، برای هم بیا دیوونه گردیم ، شب یلدا شده نزدیک ای دوست ، برای هم بیا هندونه گردیم .  شب یلدا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خوبی!  تو بهترینی!  تو تکی!  .  .  .  .  .  اینم از هندونه شب یلدات. بذارشون تو یخچال خنک شه !  یلدا مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای دل کمی وارونه گردیم  برای هم بیا دیوونه گردیم  شب یلدا شده نزدیک ای دوست  برای هم بیا هندونه گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی گل شما به سرخی انار  شب شما به شیرینی هندوانه  خندتون مانند پسته  و عمرتون به بلندی یلدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میری و من فقط نگاهت می کنم  تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم  بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم  اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دارم جمعه می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم...  منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش...  از طرف پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون تیر رها گشتـه ز چلّـه شده ایم!  مهمان شمــا در شب چلّـه شده ایم!  از برکت ایـن سفــره ی الــوان شما  تا خرخره خورده،چاق و چلّـه شده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما منتظر صبح شب یلداییم  دستی به دعا تا فرج فرداییم ...

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس یلدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ولادت میترا ،الهه ی مهر بر آن شویم همانند پیشینیان  اهریمن وجودمان را مغلوب ساخته تا روشنایی مهر و محبت در دلمان جوانه زند  و بذر عشق و دوستی طولانی ترین شب سال را منور کند . . .  یلدا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلدا ست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست  تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب  بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب یلداست  دلم در خواب پروانه شدن بود  ولی افسوس  دلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالان  کنار سفره ای از عشق خالی …  شب ی مایوس و سرگردان دارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت .  یلدایتان مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی گل شما به سرخی انار ، شب شما به شیرینی هندوانه ، خندتون مانند پسته و عمرتون به بلندی یلدا . شب یلدا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادیتون 100 شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این شبای سرما یادتون همیشه با ما  یلدا مبارک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند زودتر صبح بشه هم هستی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میری و من فقط نگاهت می کنم ، تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم ، بی تو یک عمر  فرصت برای گریستن دارم ، اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست ، تا یلدایی دیگر انتظارت را خواهم کشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای دل کمی وارونه گردیم ، برای هم بیا دیوونه گردیم ، شب یلدا شده نزدیک ای دوست ، برای هم بیا هندونه گردیم .  شب یلدا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خوبی!  تو بهترینی!  تو تکی!  .  .  .  .  .  اینم از هندونه شب یلدات. بذارشون تو یخچال خنک شه !  یلدا مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای دل کمی وارونه گردیم  برای هم بیا دیوونه گردیم  شب یلدا شده نزدیک ای دوست  برای هم بیا هندونه گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی گل شما به سرخی انار  شب شما به شیرینی هندوانه  خندتون مانند پسته  و عمرتون به بلندی یلدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میری و من فقط نگاهت می کنم  تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم  بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم  اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دارم جمعه می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم...  منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش...  از طرف پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون تیر رها گشتـه ز چلّـه شده ایم!  مهمان شمــا در شب چلّـه شده ایم!  از برکت ایـن سفــره ی الــوان شما  تا خرخره خورده،چاق و چلّـه شده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما منتظر صبح شب یلداییم  دستی به دعا تا فرج فرداییم ...

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران