0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس چهار شنبه سوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واست آتیش روشن کردم که اخر زمستونه / چهار شنبه ی اخر سال قلب من آتیش بارونه  غمهاتو آتیش میزنم سرخی آتیش مال تو / چشم حسودا کور شه از عشق میون من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگـــــــاری غلغله ی محشـره چارشنبه سوری / گوشم از بمب و ترقّه کره چارشنبه سوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رســم خیلی خوبیه اگــه خرابش نکنیم / واســه مـن فشفشه یادت نره چارشنبه سوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان  آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم زردی خاطرات بد را به آتش  و سرخی عشق را از آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشد «چارشنبه» هم از بامداد / بدان باغ که امروز باشیم شاد  چهارشنبه سوری گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار را با چهار شنبه سوری  تابستان را با آفتاب سوزانش  پاییز را با رنگهای آتشینش  و زمستان را  با گرما ی دلنشین اجاق ها  میشناسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنين گفت زرتشت:  " كه سوزانيد بدي را درآتش ، تا ز آتش برون آيد نيكي"  پس تو نيز چنين كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن غمهايت در آتش 4شنبه سورى آرزوى من است،4شنبه سوريت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخ میشوی، وقتی میشنوی: دوستت دارم زرد میشوم، وقتی میشنوم: دوستش داری چهارشنبه سوری راه انداختیم سرخی تو از من ، زردی من از تو همیشه من میسوزم و همیشه تو میپری . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مسير رسيدن بهار شاخه هاي خشكيده دلتو تو آتيش امروز بسوزون تا گرم شه دل مهربونت! 4شنبه سوري مبارك!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را به من بده تا با هم از رو آتش بپریمم! آنان که سوختند ، همه تنها بودند! چهارشنبه سوری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهارشنبه سوری در پیش روی ماست همه بدبختی ها در پشت روزای خوش همه در پیش چه غوغا میکنه آتیش ! چهار شنبه سوری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال در حال پرش از رو آتیش میخوام بگم : خاوری: ثروت تو از من، یارانه من از تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زردی در سرخی گم میشود،دلها در آتش سرخ میشود،این چهارشنبه  بهانه ایست تا دلهای آتش گرفته خاکستری شوند. /روز جشن آتش بر دل سرخی ها مبارک/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((((بووووووم)))) * * * * * * سال نو نیست ها ! * * * * نارنجک تو آتیش ترکید ! امیدوارم غصه هات توی آتیش چهارشنبه سوری بغضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4شنبه سوري كه مجردي از رو آتيش بپريم فقط دلمونو ميسوزونه؛ سلامتي همه ما مجردا كه امشبم بايد دلمون بسوزه ازديدن عاشقايكه دست تودست هم از رو آتيش ميپرن! 4شنبه سوري مبارك دلسوخته ها

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس چهار شنبه سوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واست آتیش روشن کردم که اخر زمستونه / چهار شنبه ی اخر سال قلب من آتیش بارونه  غمهاتو آتیش میزنم سرخی آتیش مال تو / چشم حسودا کور شه از عشق میون من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگـــــــاری غلغله ی محشـره چارشنبه سوری / گوشم از بمب و ترقّه کره چارشنبه سوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رســم خیلی خوبیه اگــه خرابش نکنیم / واســه مـن فشفشه یادت نره چارشنبه سوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان  آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم زردی خاطرات بد را به آتش  و سرخی عشق را از آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشد «چارشنبه» هم از بامداد / بدان باغ که امروز باشیم شاد  چهارشنبه سوری گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار را با چهار شنبه سوری  تابستان را با آفتاب سوزانش  پاییز را با رنگهای آتشینش  و زمستان را  با گرما ی دلنشین اجاق ها  میشناسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنين گفت زرتشت:  " كه سوزانيد بدي را درآتش ، تا ز آتش برون آيد نيكي"  پس تو نيز چنين كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن غمهايت در آتش 4شنبه سورى آرزوى من است،4شنبه سوريت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخ میشوی، وقتی میشنوی: دوستت دارم زرد میشوم، وقتی میشنوم: دوستش داری چهارشنبه سوری راه انداختیم سرخی تو از من ، زردی من از تو همیشه من میسوزم و همیشه تو میپری . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مسير رسيدن بهار شاخه هاي خشكيده دلتو تو آتيش امروز بسوزون تا گرم شه دل مهربونت! 4شنبه سوري مبارك!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را به من بده تا با هم از رو آتش بپریمم! آنان که سوختند ، همه تنها بودند! چهارشنبه سوری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهارشنبه سوری در پیش روی ماست همه بدبختی ها در پشت روزای خوش همه در پیش چه غوغا میکنه آتیش ! چهار شنبه سوری مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال در حال پرش از رو آتیش میخوام بگم : خاوری: ثروت تو از من، یارانه من از تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زردی در سرخی گم میشود،دلها در آتش سرخ میشود،این چهارشنبه  بهانه ایست تا دلهای آتش گرفته خاکستری شوند. /روز جشن آتش بر دل سرخی ها مبارک/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((((بووووووم)))) * * * * * * سال نو نیست ها ! * * * * نارنجک تو آتیش ترکید ! امیدوارم غصه هات توی آتیش چهارشنبه سوری بغضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4شنبه سوري كه مجردي از رو آتيش بپريم فقط دلمونو ميسوزونه؛ سلامتي همه ما مجردا كه امشبم بايد دلمون بسوزه ازديدن عاشقايكه دست تودست هم از رو آتيش ميپرن! 4شنبه سوري مبارك دلسوخته ها