0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Come live in my heart, and pay no rent.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is the flower you've got to let grow.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

We are each of us angels with only one wing,  and we can only fly by embracing one another.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is the magician that pulls man out of his own hat.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I'll love you, dear, I'll love you till China and Africa meet and the river jumps over the mountain and the salmon sing in the street.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

If you press me to say why I loved him,  I can say no more than because he was he, and I was I.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is being stupid together.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is a game that two can play and both win.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Where there is great love, there are always wishes.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

For it was not into my ear you whispered, but into my heart.  It was not my lips you kissed, but my soul.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Valentine's day SMS ,     If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day  so I never have to live without you.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال این روزا برامون پر بود از عطر شکلات و کادوو  عروسک   و شمع … اما امسال نمیدونم ولنتاین رو  با کی جشن میگیری   .   .   .   هر جا و با هر کسی باشی دوستت دارم ولنتایت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم , کشتی عشق ما آماده ی پروازه . . .   پیتیکو وو   پیتیکو و و   پیتیکو و و و

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 میدونی ولنتاین یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه عاشقتم تا همیشه ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام درسته که نشد برات خرس و قلب بخرم  اما این اس ام اس رو برات بفرستادم تا بدونی همیشه دوست دارم ولنتاین مبارک

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Come live in my heart, and pay no rent.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is the flower you've got to let grow.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

We are each of us angels with only one wing,  and we can only fly by embracing one another.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is the magician that pulls man out of his own hat.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I'll love you, dear, I'll love you till China and Africa meet and the river jumps over the mountain and the salmon sing in the street.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

If you press me to say why I loved him,  I can say no more than because he was he, and I was I.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is being stupid together.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is a game that two can play and both win.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Where there is great love, there are always wishes.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

For it was not into my ear you whispered, but into my heart.  It was not my lips you kissed, but my soul.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Valentine's day SMS ,     If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day  so I never have to live without you.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال این روزا برامون پر بود از عطر شکلات و کادوو  عروسک   و شمع … اما امسال نمیدونم ولنتاین رو  با کی جشن میگیری   .   .   .   هر جا و با هر کسی باشی دوستت دارم ولنتایت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم , کشتی عشق ما آماده ی پروازه . . .   پیتیکو وو   پیتیکو و و   پیتیکو و و و

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 میدونی ولنتاین یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه عاشقتم تا همیشه ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام درسته که نشد برات خرس و قلب بخرم  اما این اس ام اس رو برات بفرستادم تا بدونی همیشه دوست دارم ولنتاین مبارک

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران