0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدمها مثل یک جزیره دور افتادست ،اینکه کی واسه اولین بار پا به جزیره میزاره مهم نیست  مهم اون کسیه که هیچوقت جزیره را ترک نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شاید زود تو را عاشق و دلتنگ کند اما هرگز تو را سیر نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرتواین دنیا کسی هست که با دیدنش رنگ رخسارت عوض میشه و قلبت ابروتو به تاراج می بره. مهم این نیست که اون مال تو باشه، مهم اینه که باشه. نفس بکشه، زندگی کنه و از زندگیش لذت ببره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند  و تو از او رسم محبت بیاموزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام تا شاید صدایم کنی صدایم کنی ومحبت بی دریقت را نثارم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم. تو باش تا در دنیای بزرگ تنهاییم تنها ترین باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل راز بهاری و من رنگ زمستانم. چگونه دل اسیرت شد قسم به شب نمیدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم همچو آسمان،پر از ابرهای بارانیست، ای کاش دلم امشب بگرید، شاید که بغض عشق در چشمانم بشکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری دوستی دو نیمه دارد نیمی از آن عشقی است که دل تو را بیقرار کرده است  و نیمی دیگر آن محبتی است که در دل من می تپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن ما بهشون میگیم دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه زیباست عزیز نیست آنچه عزیز است زیباست و تو زیباترینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو و دیگری خوشبختی تو ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ولنتاین یعنی چی ؟  یعنی اینکه یادمون باشه یه عاشق واقعی باید فقط به یه نفر دل ببنده  و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق ، مرا در خود کشیدی برمودای من !!! (ولنتاین مبارک) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم خرس زیبایی ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه ولنتاین مبارک باشه عزیزم 

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدمها مثل یک جزیره دور افتادست ،اینکه کی واسه اولین بار پا به جزیره میزاره مهم نیست  مهم اون کسیه که هیچوقت جزیره را ترک نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شاید زود تو را عاشق و دلتنگ کند اما هرگز تو را سیر نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرتواین دنیا کسی هست که با دیدنش رنگ رخسارت عوض میشه و قلبت ابروتو به تاراج می بره. مهم این نیست که اون مال تو باشه، مهم اینه که باشه. نفس بکشه، زندگی کنه و از زندگیش لذت ببره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند  و تو از او رسم محبت بیاموزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام تا شاید صدایم کنی صدایم کنی ومحبت بی دریقت را نثارم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم. تو باش تا در دنیای بزرگ تنهاییم تنها ترین باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل راز بهاری و من رنگ زمستانم. چگونه دل اسیرت شد قسم به شب نمیدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم همچو آسمان،پر از ابرهای بارانیست، ای کاش دلم امشب بگرید، شاید که بغض عشق در چشمانم بشکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری دوستی دو نیمه دارد نیمی از آن عشقی است که دل تو را بیقرار کرده است  و نیمی دیگر آن محبتی است که در دل من می تپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن ما بهشون میگیم دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه زیباست عزیز نیست آنچه عزیز است زیباست و تو زیباترینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو و دیگری خوشبختی تو ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ولنتاین یعنی چی ؟  یعنی اینکه یادمون باشه یه عاشق واقعی باید فقط به یه نفر دل ببنده  و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق ، مرا در خود کشیدی برمودای من !!! (ولنتاین مبارک) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی ولنتاین مبارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم خرس زیبایی ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه ولنتاین مبارک باشه عزیزم