0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیک تاک ساعت فریاد مرگ ثانیه هاست، اما دوستی ها هیچ وقت نمیمیرند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با روح شقایق زیباست عشق باحسرت عاشق زیباست  عشق با نبض دقایق زیباست عشق با زهر حقایق زیباست عشق با در حسرت دیدار تو بودن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زمان دل به کسی نبند ...... چون این دنیا این قدر کوچک است که دو تا دل کنار هم جا نمیشه ..... ولی اگر دل بستی ... هیچ وقت ازش جدا نشو چون این دنیا این قدر بزرگه ... که دیگه پیداش نمیکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم به تو پیوستم واز خود گسستم ولیکن سرنوشتم این سه حرف بود تو را دیدم. پرستیدم . شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم عهد بستم بار دیگرکه تورا دیدم،بگویم از تودلگیرم. ولی باز تو را دیدم و گفتم : بی تومیمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش زندگی عشق است افسانه نیست آنکه عشق راآفرید دیوانه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش که معشوق ز عاشق طلب جان می کرد، تا که هر بی سرو پایی نشود یار کسی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشته باش و زندگی کن!زمان برای همیشه از آن تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟  چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی  اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو،  به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو،  من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی اومد پیش من یه ذره جاتو نگرفت....هیچ ادایی جای اون نازو اداتو نگرفت.... پیش هر نقاشی رفتم تو رو نقاشی کنه، روی هر بومی زدم رنگ چشاتو نگرفت... ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی آدما بین الف تا ی قرار دارند. بعضی ها مثل " ب " برات میمیرند،  مثل " د " دوستت دارند، مثل " ع " عا شقت میشوند،  مثل " م " منتظر می مونند تا یه روز مثل " ی " یارت بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرفهایی است که برای نگفتن دارد و کتاب هایی نیز هست برای ننوشتن و من اکنون رسیده ام به آغاز چنین کتابی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی تو دلمون پا نمیذاشت... کاش اگه پا میزاشت دلمون رو تنها نمیذاشت...  کاش اگه تنها میذاشت رد پاش رو روی دلمون جا نمیزاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبمو هدیه می دم بهت . مواظبش باش . نه به خاطر اینکه قلبمه به خاطر اینکه تو توشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم،موقعی که نگات کردم ترسیدم باهات حرف بزنم.  موقعی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنم،موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیک تاک ساعت فریاد مرگ ثانیه هاست، اما دوستی ها هیچ وقت نمیمیرند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با روح شقایق زیباست عشق باحسرت عاشق زیباست  عشق با نبض دقایق زیباست عشق با زهر حقایق زیباست عشق با در حسرت دیدار تو بودن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زمان دل به کسی نبند ...... چون این دنیا این قدر کوچک است که دو تا دل کنار هم جا نمیشه ..... ولی اگر دل بستی ... هیچ وقت ازش جدا نشو چون این دنیا این قدر بزرگه ... که دیگه پیداش نمیکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم به تو پیوستم واز خود گسستم ولیکن سرنوشتم این سه حرف بود تو را دیدم. پرستیدم . شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم عهد بستم بار دیگرکه تورا دیدم،بگویم از تودلگیرم. ولی باز تو را دیدم و گفتم : بی تومیمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش زندگی عشق است افسانه نیست آنکه عشق راآفرید دیوانه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش که معشوق ز عاشق طلب جان می کرد، تا که هر بی سرو پایی نشود یار کسی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشته باش و زندگی کن!زمان برای همیشه از آن تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟  چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی  اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو،  به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو،  من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی اومد پیش من یه ذره جاتو نگرفت....هیچ ادایی جای اون نازو اداتو نگرفت.... پیش هر نقاشی رفتم تو رو نقاشی کنه، روی هر بومی زدم رنگ چشاتو نگرفت... ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی آدما بین الف تا ی قرار دارند. بعضی ها مثل " ب " برات میمیرند،  مثل " د " دوستت دارند، مثل " ع " عا شقت میشوند،  مثل " م " منتظر می مونند تا یه روز مثل " ی " یارت بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرفهایی است که برای نگفتن دارد و کتاب هایی نیز هست برای ننوشتن و من اکنون رسیده ام به آغاز چنین کتابی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی تو دلمون پا نمیذاشت... کاش اگه پا میزاشت دلمون رو تنها نمیذاشت...  کاش اگه تنها میذاشت رد پاش رو روی دلمون جا نمیزاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبمو هدیه می دم بهت . مواظبش باش . نه به خاطر اینکه قلبمه به خاطر اینکه تو توشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم،موقعی که نگات کردم ترسیدم باهات حرف بزنم.  موقعی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنم،موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران