0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم درد دل خواهم کرد بی هیچ کلامی... در آغوشت قرار خواهم گرفت بی هیچ کلامی در آغوشت خواهم ماند بی هیچ کلامی شاید احساسم اینگونه نمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق ، مرا در خود کشیدی برمودای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی . اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی.  اگه شمع بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت حضور گشت ارشاد در مراسم ولنتاین ،  مراسم دیدار خواهران و برادران بصورت جدا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجا میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب عکستو زدم جای ساعت دیواری از اون موقع به بعد تو شدی تمومه لحظه هام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با تو از خاطره ها سرشارم. با تو تا آخر شب بیدارم .  عشق من دست تو یعنی خورشید. گرمی دست تو را کم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یادته بهت گفتم که خشت دیوار دلتم، تو هم منو شکستی ولی اشکالی نداره، حالا خاک زیر پاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو، به دو چیزاعتقاد دارم  یکی خدا ودیگری تو، من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی عشق است افسانه نیست آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم خرس زیبایی ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه ولنتاینت مبارک عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ولنتاین یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام درسته که نشد برات خرس و قلب بخرم  اما این اس ام اس رو برات بفرستادم تا بدونی همیشه دوست دارم  ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی . اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی.  اگه شمع بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگم دوستت دارم ، نمیگم عاشقتم ، میگم دیونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیونست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال این روزا برامون پر بود از عطر شکلات و کادوو عروسک اما امسال نمیدونم ولنتاین رو با کی جشن میگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس که پیدا شد عشق باریدن گرفت، هیچ میدانی رمز عاشق بودن هرکس فقط این است:  ساده بودن، ساده دیدن، و ساده پذیرفتن...پس ساده میگویم، ساده...دوستت دارم

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم درد دل خواهم کرد بی هیچ کلامی... در آغوشت قرار خواهم گرفت بی هیچ کلامی در آغوشت خواهم ماند بی هیچ کلامی شاید احساسم اینگونه نمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق ، مرا در خود کشیدی برمودای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی . اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی.  اگه شمع بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به علت حضور گشت ارشاد در مراسم ولنتاین ،  مراسم دیدار خواهران و برادران بصورت جدا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجا میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب عکستو زدم جای ساعت دیواری از اون موقع به بعد تو شدی تمومه لحظه هام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با تو از خاطره ها سرشارم. با تو تا آخر شب بیدارم .  عشق من دست تو یعنی خورشید. گرمی دست تو را کم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یادته بهت گفتم که خشت دیوار دلتم، تو هم منو شکستی ولی اشکالی نداره، حالا خاک زیر پاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو، به دو چیزاعتقاد دارم  یکی خدا ودیگری تو، من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی عشق است افسانه نیست آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم خرس زیبایی ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه ولنتاینت مبارک عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی ولنتاین یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام درسته که نشد برات خرس و قلب بخرم  اما این اس ام اس رو برات بفرستادم تا بدونی همیشه دوست دارم  ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی . اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی.  اگه شمع بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگم دوستت دارم ، نمیگم عاشقتم ، میگم دیونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیونست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال این روزا برامون پر بود از عطر شکلات و کادوو عروسک اما امسال نمیدونم ولنتاین رو با کی جشن میگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس که پیدا شد عشق باریدن گرفت، هیچ میدانی رمز عاشق بودن هرکس فقط این است:  ساده بودن، ساده دیدن، و ساده پذیرفتن...پس ساده میگویم، ساده...دوستت دارم