0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلیت را کنارصندلیم بگذار! همنشینی با تو یعنی: "تعطیلی رسمی تمام درد ها"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته تقاضای وام دانشجویی کرده واسه ولنتاین کادو بخره.... خخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به حال دانش آموزایی میسوزه که رو پیچوندن مدرسه برای رفتن سر قرار برنامه داشتن....   ولنتاین افتاد جمعه... !! ((( =

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به هیج کس اجازه نه که ازادی و ارامشت رو ازت بگیره "این مهمترین ومهمترین و مهمترین قانون زندگیه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ولنتاین نزدیکه و داری ب رفقا پول قرض میدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I 'll never stop loveing!! happy valentain my firend! <۳@-}--

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه روز ولنتاین من تنهایی برم بیرووون...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ولنتاین میخوام واسه بالشتم روبالشتی بخرم :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین و آخرین باری که کادو ولنتاین گرفتم پارسال بوداونم دوستم میخواست بره دسشویی کادوشو داد دست من خیس نشه.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو یک بوسه ی فراموش شده ام یک شعر پر از غلط یک پرنده ی بی آسمان یک نسیم سرگردان یک رویای نا تمام *ولنتاین مبارک*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز در کلبه ی عشق عکس تو مرا ابری کرد عکس تو خنده به لب داشت ولی اشک چشم مرا جاری کرد ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا گفته باشی دوستت می دارم دلت را می بویم مبادا شعله ای در آن نهان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگم دوستت دارم نمیگم عاشقتم میگم دیوونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیوونست ولنتاینت مبارک عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی عشقه با نگینش هر چی خوبه بهترینش آسمونا با زمینش تقدیم تو باد بهترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره اگر هست تویی تو صد خاطره در محفل من هست تویی تو غیر از تو کسی در دل من جای نداره یک دوست اگر حاصل من هست تویی ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه سری هدیه گرفتم . .. اما نمی دونم این ولنتاین كیه كه هدیه ها رو بدم بهش

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ولنتاین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلیت را کنارصندلیم بگذار! همنشینی با تو یعنی: "تعطیلی رسمی تمام درد ها"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف رفته تقاضای وام دانشجویی کرده واسه ولنتاین کادو بخره.... خخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به حال دانش آموزایی میسوزه که رو پیچوندن مدرسه برای رفتن سر قرار برنامه داشتن....   ولنتاین افتاد جمعه... !! ((( =

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به هیج کس اجازه نه که ازادی و ارامشت رو ازت بگیره "این مهمترین ومهمترین و مهمترین قانون زندگیه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ولنتاین نزدیکه و داری ب رفقا پول قرض میدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I 'll never stop loveing!! happy valentain my firend! <۳@-}--

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه روز ولنتاین من تنهایی برم بیرووون...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه ولنتاین میخوام واسه بالشتم روبالشتی بخرم :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین و آخرین باری که کادو ولنتاین گرفتم پارسال بوداونم دوستم میخواست بره دسشویی کادوشو داد دست من خیس نشه.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو یک بوسه ی فراموش شده ام یک شعر پر از غلط یک پرنده ی بی آسمان یک نسیم سرگردان یک رویای نا تمام *ولنتاین مبارک*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز در کلبه ی عشق عکس تو مرا ابری کرد عکس ت�� خنده به لب داشت ولی اشک چشم مرا جاری کرد ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا گفته باشی دوستت می دارم دلت را می بویم مبادا شعله ای در آن نهان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگم دوستت دارم نمیگم عاشقتم میگم دیوونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیوونست ولنتاینت مبارک عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی عشقه با نگینش هر چی خوبه بهترینش آسمونا با زمینش تقدیم تو باد بهترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره اگر هست تویی تو صد خاطره در محفل من هست تویی تو غیر از تو کسی در دل من جای نداره یک دوست اگر حاصل من هست تویی ولنتاین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه سری هدیه گرفتم . .. اما نمی دونم این ولنتاین كیه كه هدیه ها رو بدم بهش