0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس نیمه شعبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه... او يوسف دلرباي زهراست/ با هيچ گهر خريدني نيست با ديده ي از گناه لبريز/ آن روي چو ماه ديدني نيست ولي... تو مگو ما را بدان شه بار نيست/ با کريمان کارها دشوار نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا بيا تا زندگي معنا بگيرد شايد دعاي مادرت زهرا بگيرد آقا بيا تا با ظهور چشم هايت اين چشم هاي ما کمي تقوا بگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عجيبي تو بين منتظران هم عزيز من چه غريبي ! عجيب تر آن كه چه آسان نبودنت شده عادت چه بي خيال نشستيم نه كوششي ، نه تلاشی فقط نشسته و گفتيم : خدا كند كه بيايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ناکجاي وجود بي مقدارم، تا آستان بي کران کوي تو، در ميان سيلاب اشک، پلي از نياز مي زدم. پلي از انتظار، از غيبت تا ظهور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط توئي که مي تواني داد عدالت سر دهي ... چون تو زاييده حقي ... اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نيايي سيلي ظالمان هميشه بر گونه مظلومان مي خورد و صداي ظالم همه جا به گوش مي رسد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما معتقديم که عشق سر خواهد زد بر پشت ستم کسي تير خواهد زد سوگند به هر چهارده آيه نور سوگند به زخم هاي سرشار غرور آخر شب سرد ما سحر مي گردد مهدي به ميان شيعه برمي گردد اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو اي صاحب زمان بي قرارم هر زمان از غم هجر تو من دلخسته ام همچو مرغي بال و پر بشکسته ام اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات بر جان و دل صبور مهدي صلوات تا امر فرج شود مهيا بفرست بهر فرج و ظهور مهدي صلوات اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ! آنچنان زمين گيرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم ... اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به "ســيــنـــه" بي قرار است هنوزم خواب ميبينم به شبها همان مردي که بر اسبي سوار است همان مردي که جمعه آيد روزي ... و اين پايان خوب انتظار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مي شد اشک را تهديد کرد مدت لبخند را تمديد کرد کاش مي شد در ميان لحظه ها لحظه ي ديدار را نزديک کرد ميلاد نور پيشاپيش مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ! تو آنچناني که من دوست دارم... پس مرا آنچنان کن که تو دوست داري اللهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه امين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعبان بهانه اي است براي دوستي با خدا ، لحظه هايت سرشار از اين دوستي باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعبان شد و پيک عشق از راه آمد عطر نفس بقيه الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسين يک ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دامن علقمه را عطر گل ياس يکي است قمر بني هاشميان در همه ناس يکي است سير کردم عدد ابجد و ديدم به حساب نام زيباي اباصالح و عباس يکي است

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس نیمه شعبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه... او يوسف دلرباي زهراست/ با هيچ گهر خريدني نيست با ديده ي از گناه لبريز/ آن روي چو ماه ديدني نيست ولي... تو مگو ما را بدان شه بار نيست/ با کريمان کارها دشوار نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا بيا تا زندگي معنا بگيرد شايد دعاي مادرت زهرا بگيرد آقا بيا تا با ظهور چشم هايت اين چشم هاي ما کمي تقوا بگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عجيبي تو بين منتظران هم عزيز من چه غريبي ! عجيب تر آن كه چه آسان نبودنت شده عادت چه بي خيال نشستيم نه كوششي ، نه تلاشی فقط نشسته و گفتيم : خدا ك��د كه بيايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ناکجاي وجود بي مقدارم، تا آستان بي کران کوي تو، در ميان سيلاب اشک، پلي از نياز مي زدم. پلي از انتظار، از غيبت تا ظهور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط توئي که مي تواني داد عدالت سر دهي ... چون تو زاييده حقي ... اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نيايي سيلي ظالمان هميشه بر گونه مظلومان مي خورد و صداي ظالم همه جا به گوش مي رسد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما معتقديم که عشق سر خواهد زد بر پشت ستم کسي تير خواهد زد سوگند به هر چهارده آيه نور سوگند به زخم هاي سرشار غرور آخر شب سرد ما سحر مي گردد مهدي به ميان شيعه برمي گردد اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو اي صاحب زمان بي قرارم هر زمان از غم هجر تو من دلخسته ام همچو مرغي بال و پر بشکسته ام اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات بر جان و دل صبور مهدي صلوات تا امر فرج شود مهيا بفرست بهر فرج و ظهور مهدي صلوات اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ! آنچنان زمين گيرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم ... اللهم عجل لوليک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به "ســيــنـــه" بي قرار است هنوزم خواب ميبينم به شبها همان مردي که بر اسبي سوار است همان مردي که جمعه آيد روزي ... و اين پايان خوب انتظار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مي شد اشک را تهديد کرد مدت لبخند را تمديد کرد کاش مي شد در ميان لحظه ها لحظه ي ديدار را نزديک کرد ميلاد نور پيشاپيش مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ! تو آنچناني که من دوست دارم... پس مرا آنچنان کن که تو دوست داري اللهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه امين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعبان بهانه اي است براي دوستي با خدا ، لحظه هايت سرشار از اين دوستي باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعبان شد و پيک عشق از راه آمد عطر نفس بقيه الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسين يک ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دامن علقمه را عطر گل ياس يکي است قمر بني هاشميان در همه ناس يکي است سير کردم عدد ابجد و ديدم به حساب نام زيباي اباصالح و عباس يکي است