0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـیـری کـه اسـتـخـوان ابـوالـفـضـل را شـکـسـت بــر طـفـل شـیـر خـوار ،خـدایـــــــــــا چـه مـیـکـنـد؟؟؟؟؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سینه ی من نوشته بین الحرمین نصف قلبم با اباالفضل،نصف دیگر با حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله....... چون زمین هم میكند با نام زینب هلهله دانی از چه رو گاه گاه طوفان میشود....... صحنه جنگیدن عباس اكران میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گدایم، گدای حسینم مستحق عطای حسینم عشق او مایه سوز و سازم روی او قبله گاه نمازم عقده کربلا دارد این دل عاشق کربلای حسینم از جوانی به پیری رسیدم عاقبت کربلا را ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذكر أمّن یُجیبَـــــت ... مضطر دلــــــــمان را... تا رسیدن محرم "ح س ی نَ ت"بدجور "تطمئن القلوب"میكند... 30روز مانده به محرم ابا عبدالله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت . . . نه به همتِ . . . نه به قسمتِ . . . میدونم به دعوتِ . . . یا ح س ی ن السلام علیک یا ابا عبدالله. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دل زعشقت لاله باغیست/ به حمدلله که قلبم مست ساقیست/ بساط گریه را آماده سازید/ سی شب تا محرم وقت باقیست السلام علیک یا ماه بنی هاشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیده بگشا که طبیبت سر بالین آمد دیده بگشا که حسین با دل خونین آمد دیده بر هم منه ای سرو بخون غلطیده تا نگویند حسین داغ برادر دیده دیده بگشا که طفلان همه غوغا دارند جرعه آب روان از تو تمنا دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تشنه بر لب آب، از خون وضو گرفتم پاداش نوکری را،خون گلو گرفتم من افتادم از پا، او می زند به سینه لب تر نکردم از آب ، یاد لب سکینه دستم زتن جدا شد، در راه دین فدا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر لب نزدی به آب دریا ، عباس..........دریای ادب میان لبهای تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چنان کز برگ گل، عطر گلاب آید برون.....تا که نامت میبرم از دیده اشک آید برون یا قمر بنی هاشم(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حسین (ع)ما نبود عشق این همه زیبا نبود چیزی به اسم عاشقی توسینه ی دنیانبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هز عرش،از میان حسینیه ی خدا آمد صدای ناله ی حی علی العزاء جمع ملائکه همه گریان شدند و بعد گفتند: تسلیت همه بر ساحت خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد حسین و لب عطشان او وان لب خشکیده طفلان او ساقی کوثر پدرت مرتضی است کار تو سقای کربلاست دست تو شد دست شه لافتی خط تو شد خط امان خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می زند نیش سکوتت به دل من،پسرم لب بگشا کشت مرا خنده دشمن، پسرم چشم خود واکن و یک بار دگر حرف بزن از لب تشنه و سنگینی آهن، پسرم نتوان گفت که از داغ تو بر من چه گذشت هیچ کس را نبود تاب شنیدن،پسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته میگویم نکند بشنود رباب تا مرگ اصغرش سی و چند روز مانده است ....

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـیـری کـه اسـتـخـوان ابـوالـفـضـل را شـکـسـت بــر طـفـل شـیـر خـوار ،خـدایـــــــــــا چـه مـیـکـنـد؟؟؟؟؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سینه ی من نوشته بین الحرمین نصف قلبم با اباالفضل،نصف دیگر با حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله....... چون زمین هم میكند با نام زینب هلهله دانی از چه رو گاه گاه طوفان میشود....... صحنه جنگیدن عباس اكران میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گدایم، گدای حسینم مستحق عطای حسینم عشق او مایه سوز و سازم روی او قبله گاه نمازم عقده کربلا دارد این دل عاشق کربلای حسینم از جوانی به پیری رسیدم عاقبت کربلا را ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذكر أمّن یُجیبَـــــت ... مضطر دلــــــــمان را... تا رسیدن محرم "ح س ی نَ ت"بدجور "تطمئن القلوب"میكند... 30روز مانده به محرم ابا عبدالله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت . . . نه به همتِ . . . نه به قسمتِ . . . میدونم به دعوتِ . . . یا ح س ی ن السلام علیک یا ابا عبدالله. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دل زعشقت لاله باغیست/ به حمدلله که قلبم مست ساقیست/ بساط گریه را آماده سازید/ سی شب تا محرم وقت باقیست السلام علیک یا ماه بنی هاشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیده بگشا که طبیبت سر بالین آمد دیده بگشا که حسین با دل خونین آمد دیده بر هم منه ای سرو بخون غلطیده تا نگویند حسین داغ برادر دیده دیده بگشا که طفلان همه غوغا دارند جرعه آب روان از تو تمنا دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تشنه بر لب آب، از خون وضو گرفتم پاداش نوکری را،خون گلو گرفتم من افتادم از پا، او می زند به سینه لب تر نکردم از آب ، یاد لب سکینه دستم زتن جدا شد، در راه دین فدا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر لب نزدی به آب دریا ، عباس..........دریای ادب میان لبهای تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چنان کز برگ گل، عطر گلاب آید برون.....تا که نامت میبرم از دیده اشک آید برون یا قمر بنی هاشم(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حسین (ع)ما نبود عشق این همه زیبا نبود چیزی به اسم عاشقی توسینه ی دنیانبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هز عرش،از میان حسینیه ی خدا آمد صدای ناله ی حی علی العزاء جمع ملائکه همه گریان شدند و بعد گفتند: تسلیت همه بر ساحت خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد حسین و لب عطشان او وان لب خشکیده طفلان او ساقی کوثر پدرت مرتضی است کار تو سقای کربلاست دست تو شد دست شه لافتی خط تو شد خط امان خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می زند نیش سکوتت به دل من،پسرم لب بگشا کشت مرا خنده دشمن، پسرم چشم خود واکن و یک بار دگر حرف بزن از لب تشنه و سنگینی آهن، پسرم نتوان گفت که از داغ تو بر من چه گذشت هیچ کس را نبود تاب شنیدن،پسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته میگویم نکند بشنود رباب تا مرگ اصغرش سی و چند روز مانده است ....