0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدازدل آه وفريادم بگوعموكجابودي بخوان غصه ي مهمانم بگوعموكجابودي ياحضرت رقيه ياحضرت ابوالفضل ياامام حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاسم که گل خوشبوی باغ حسن است در صحن چمن، چشم و چراغ حسن است در ماتم او به صحنه عاشورا از بهر حسین ،تازه داغ حسن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریشانم برای تو عمو جان شود جانم فدای تو عمو جان چرا آنقدر در این صحرا غریبی مگر قاسم نداری ای عموجان دگر راهم بده در این جهادت ندارم حاجتی غیر از شهادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــوا؛هـــوای کـــربلا... هـــوای بین الحرمین... هـــوای شـــور و مستی ام.... هـــوای گریه بـــر حــســــیـــن... 23 روز تـــا مــــحــــرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پ��امک

:

بین الحرمین .... عشق عالمین ....سینه خیــ ـــز میریم .... تا نزد حسین .ع......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلاازجان خربدارتوييم /كربلاعاشق زارتوييم/كربلاماعاشقان درگهيم/عاشق آن خيمه گاه وتربتيم/كربلامارانميخواهي چرا؟/ازبدي هانميكاهي چرا؟ ياحسين(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند : "مي" نمي شود از راه گوش خورد..... من " يا حسين " مي شنوم مست ميشوم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مرگ بابا در فغان است یکی بهر برادر نوحه خوان است یکی گوید که من بابا ندارم یکی گریان ز بهر نوجوان است یکی گوید حسین جانم سرت کو یکی در شیون و بر سرزنان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کــربــلا تـــا جنت الاعلـــی کافیســت یک یا حســـین قربـــة " الــــی الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربلا نشان داد که با شکیب در عطشی کوتاه،میتوان همیشه یک تاریخ را سیراب کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساربانا دست من دست خداست ساربانا دست من مشکل گشاست ساربانا جد من پیغمبر است باب من ساقی حوض کوثر است ساربان من داغ اکبر دیده ام داغ عباس برادر دیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم شد از غم نگاهم گرفت / به سوزانترین اشک، آهم گرفت شکست در گلو بغض سوزان من و / عطر حسین روح و جانم گرفت . . . السّلام علیک یا ابا عبد الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک باش.امابزرگ بمیر. امضا:علی اصغر... خدایی محرم هم حال وهوایی داره ها.حسینیا کوشن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک تو مرا مهر نماز است حسین جان سوی تو مرا دست نیاز است حسین جان کن قسمت ما از کرمت کرببلا را کین دل همه در سوز و گداز است حسین جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام بودی رفتی از دستم تو چرا رفتی، من چرا هستم رفتی ای زهرا پیش پیغمبر علی تنها، شده تنها تر دیده واکن ای بانوی خانه گیسوی زینب مانده بی شانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستم اگر من، مست حسینم زباده او،بشور و شینم عشق حسین است، باغ بهارم ولایت او دار و ندارم به آسمان دلم ماه حسین است به کشور قلب من، شاه حسین

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدازدل آه وفريادم بگوعموكجابودي بخوان غصه ي مهمانم بگوعموكجابودي ياحضرت رقيه ياحضرت ابوالفضل ياامام حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاسم که گل خوشبوی باغ حسن است در صحن چمن، چشم و چراغ حسن است در ماتم او به صحنه عاشورا از بهر حسین ،تازه داغ حسن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریشانم برای تو عمو جان شود جانم فدای تو عمو جان چرا آنقدر در این صحرا غریبی مگر قاسم نداری ای عموجان دگر راهم بده در این جهادت ندارم حاجتی غیر از شهادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــوا؛هـــوای کـــربلا... هـــوای بین الحرمین... هـــوای شـــور و مستی ام.... هـــوای گریه بـــر حــســــیـــن... 23 روز تـــا مــــحــــرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین الحرمین .... عشق عالمین ....سینه خیــ ـــز میریم .... تا نزد حسین .ع......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلاازجان خربدارتوييم /كربلاعاشق زارتوييم/كربلاماعاشقان درگهيم/عاشق آن خيمه گاه وتربتيم/كربلامارانميخواهي چرا؟/ازبدي هانميكاهي چرا؟ ياحسين(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند : "مي" نمي شود از راه گوش خورد..... من " يا حسين " مي شنوم مست ميشوم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مرگ بابا در فغان است یکی بهر برادر نوحه خوان است یکی گوید که من بابا ندارم یکی گریان ز بهر نوجوان است یکی گوید حسین جانم سرت کو یکی در شیون و بر سرزنان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کــربــلا تـــا جنت الاعلـــی کافیســت یک یا حســـین قربـــة " الــــی الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربلا نشان داد که با شکیب در عطشی کوتاه،میتوان همیشه یک تاریخ را سیراب کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساربانا دست من دست خداست ساربانا دست من مشکل گشاست ساربانا جد من پیغمبر است باب من ساقی حوض کوثر است ساربان من داغ اکبر دیده ام داغ عباس برادر دیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم شد از غم نگاهم گرفت / به سوزانترین اشک، آهم گرفت شکست در گلو بغض سوزان من و / عطر حسین روح و جانم گرفت . . . السّلام علیک یا ابا عبد الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک باش.امابزرگ بمیر. امضا:علی اصغر... خدایی محرم هم حال وهوایی داره ها.حسینیا کوشن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک تو مرا مهر نماز است حسین جان سوی تو مرا دست نیاز است حسین جان کن قسمت ما از کرمت کرببلا را کین دل همه در سوز و گداز است حسین جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام بودی رفتی از دستم تو چرا رفتی، من چرا هستم رفتی ای زهرا پیش پیغمبر علی تنها، شده تنها تر دیده واکن ای بانوی خانه گیسوی زینب مانده بی شانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستم اگر من، مست حسینم زباده او،بشور و شینم عشق حسین است، باغ بهارم ولایت او دار و ندارم به آسمان دلم ماه حسین است به کشور قلب من، شاه حسین