0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلاخونين جگركردي مرا/درهوايت دربه دركردي مرا/كربلااي سرزمين عارفان/كربلااي سرزمين عاشقان به اميداينكه چشمامون به ديداربين الحرمين منورشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رقیه فهمید بابا دو بخش داره بخشی به روی نیزه،بخشی به روی خاک صحرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

23تا محرمو تجربه کردم... اعتراف میکنم که هیچی از کربلا,عاشورا,ابوالفضل وحسین...نمی دونم. روز شمار محرم: 22روز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر دستـی که بی انـگشت شـُـد اما بـا ظلم ، هم دست نشــ... یـــــا ابــــوالـــفـــضـــل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دم به گوشم ميرسد آواي زنگ قافله..اين قافله تا كربلا ديگر ندارد فاصله..يك زن ميان محملي اندر غم و تاب و تب است..اين زن صدايش آشناست..اي واي بر من زينب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلااي شاه راه زندگي/كربلا اي وادي بالندگي/كربلااي معني تابندگي/كربلاياكربلاكربلاياكربلا.... ياحسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مى نشست و من مى نشستم او روى سينه،من در مقابل..... او مى بريد ومن مى بريدم او از حسين سر،من غير از او دل......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـلـی اصـغـر چـشـاتـو بـاز کـن ... پـاشـو مـادر واسـه مـن نـاز کـن ... واسـه خـنـدَت دلِ مـن تـنـگـه ... چـرا لـبهـات دیـگـه بـیـرنـگـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربلاباتوامشب دردو دلایی دارم حس حسادت به هرکرب وبلای دارم... الهم الرزقناکربلاکربلاکربلا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبـروی حـسـیـن بـه کـهـکـشـان مـی ارزد یـک مـوی حـسـیـن بـر دو جـهـان مـی ارزد گـفـتـم کـه بـگـو بـهـشـت را قـیـمـت چـیـست گـفـتـا کـه حـسـیـن بـیـش از آن مـی ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــکـــ دســـتـــ صـــدا نـــدارد،امـــا..... در کـــربــلا....بـــی دســـتـــ هــا غـــوغـــا می کـــنــنــد... الــــسلام عــلــیــک یــــا مــــاه بـــــنــــی هــــــاشــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــدم هـــمــه جــــا بــــر در ودیـــــوار حـــریــمــت هــــیـــج جـــایــــی نـــنـــوشتــند گــنهکـار نــیایــید یــــــاحــســین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا مشتاق ديدار توايم / كربلا ازجان خريدار توايم كربلا عاشق زارتوايم/اي حسين جملگييارتوايم ياامام حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا برگوبمان چون كرده ايم/شيعيان راجمله دلخون كرده اي/كربلا قبر علي اكبركجاست/قبرآشاهنشه بي سر كجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـود را چـو ز نـسل نـور مـی نـامـیـدنـد... رفـتـنـد و بـه کـوی دوسـت آرامـیـدنـد... سـیـراب شـدنـد ز آن کـه در اوج عـطـش... آن حـادثـه را بـه شـوق آشـامـیـدنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نوحه رو خیلی دوس دارم ... اهل حرم ارام ارام ارام بگریید علی اصغر بخوابد علی اصغر بخوابد (البته طولانیه هااا) کیا دلشون هوای شبای محرم رو کرده ؟

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلاخونين جگركردي مرا/درهوايت دربه دركردي مرا/كربلااي سرزمين عارفان/كربلااي سرزمين عاشقان به اميداينكه چشمامون به ديداربين الحرمين منورشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رقیه فهمید بابا دو بخش داره بخشی به روی نیزه،بخشی به روی خاک صحرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

23تا محرمو تجربه کردم... اعتراف میکنم که هیچی از کربلا,عاشورا,ابوالفضل وحسین...نمی دونم. روز شمار محرم: 22روز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر دستـی که بی انـگشت شـُـد اما بـا ظلم ، هم دست نشــ... یـــــا ابــــوالـــفـــضـــل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دم به گوشم ميرسد آواي زنگ قافله..اين قافله تا كربلا ديگر ندارد فاصله..يك زن ميان محملي اندر غم و تاب و تب است..اين زن صدايش آشناست..اي واي بر من زينب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلااي شاه راه زندگي/كربلا اي وادي بالندگي/كربلااي معني تابندگي/كربلاياكربلاكربلاياكربلا.... ياحسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مى نشست و من مى نشستم او روى سينه،من در مقابل..... او مى بريد ومن مى بريدم او از حسين سر،من غير از او دل......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـلـی اصـغـر چـشـاتـو بـاز کـن ... پـاشـو مـادر واسـه مـن نـاز کـن ... واسـه خـنـدَت دلِ مـن تـنـگـه ... چـرا لـبهـات دیـگـه بـیـرنـگـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربلاباتوامشب دردو دلایی دارم حس حسادت به هرکرب وبلای دارم... الهم الرزقناکربلاکربلاکربلا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبـروی حـسـیـن بـه کـهـکـشـان مـی ارزد یـک مـوی حـسـیـن بـر دو جـهـان مـی ارزد گـفـتـم کـه بـگـو بـهـشـت را قـیـمـت چـیـست گـفـتـا کـه حـسـیـن بـیـش از آن مـی ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــکـــ دســـتـــ صـــدا نـــدارد،امـــا..... در کـــربــلا....بـــی دســـتـــ هــا غـــوغـــا می کـــنــنــد... الــــسلام عــلــیــک یــــا مــــاه بـــــنــــی هــــــاشــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــدم هـــمــه جــــا بــــر در ودیـــــوار حـــریــمــت هــــیـــج جـــایــــی نـــنـــوشتــند گــنهکـار نــیایــید یــــــاحــســین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا مشتاق ديدار توايم / كربلا ازجان خريدار توايم كربلا عاشق زارتوايم/اي حسين جملگييارتوايم ياامام حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كربلا برگوبمان چون كرده ايم/شيعيان راجمله دلخون كرده اي/كربلا قبر علي اكبركجاست/قبرآشاهنشه بي سر كجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـود را چـو ز نـسل نـور مـی نـامـیـدنـد... رفـتـنـد و بـه کـوی دوسـت آرامـیـدنـد... سـیـراب شـدنـد ز آن کـه در اوج عـطـش... آن حـادثـه را بـه شـوق آشـامـیـدنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نوحه رو خیلی دوس دارم ... اهل حرم ارام ارام ارام بگریید علی اصغر بخوابد علی اصغر بخوابد (البته طولانیه هااا) کیا دلشون هوای شبای محرم رو کرده ؟