0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصویر تو را شفق چو در آب گرفت رنگ از رخ خورشیدی مهتاب گرفت سوز لب تشنه تورا نازم؛چون دریا دریا ز دیدگان آب گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین بیشتراز آب تشنه آزادگی بود افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش رانشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی گوشش به سخن های منه دیگه از تشنگی فریاد نزنه عقده دارم ، دلم از غصه پره مگه یه بچه چقدر آب می خوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی افتاده خاموش و سخن با ما نمی گوید سراپا گوشم اما او دگر بابا نمی گوید خدایا من پدر هستم جوانم رفته از دستم دگر دست از جهان شستم،دگر لب از سخن بستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصغرم خوابه یا که سیرابه / قلبِ آقایم از چه بی تابه پشت خیمه ها اصغرم تنها / ای شه گل ها هرگز نخوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم نواده ی هاجر که پیش چشم ترم / به مذبح آمده این بار هر دو تا پسرم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا کبوتر من قابل ضریح تو نیست / اگر به خاک می افتند هم فدای حرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر من لباس نوکری‌ام را کفن کنید / نوکر بهشت هم برود باز نوکر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد غــلــطـ درون لــغــتــ نــامــه دهــخــدا ...بــایــد نــوشــتــ روبــروی عــشــقــ کـربــلا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بخشش كوه گناه يك راه است""دو قطره اشك بريزم در عزاي حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت آخر بدنم را به سردار کشید تن پاکم به سوی کوچه و بازار کشید ای حسینم،نظری کن به سوی بام و ببین از کمر خنجر خود،قاتل خون خوار کشید نسخ شد قصه عشاق به جهان خط بطلان به همه ، مسلم بی یار کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر نقاش بودم كربلا را ميكشيدم يك بيابان لاله ي سرخ نينوا را ميكشيدم دشتي از گلهاي پرپر نقشي از حلقوم و خنجر نقشي از عباس حيدر اشكي از طفلان زينب منظر نور ولايت كربلا را ميكشيدم يا اباعبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبها برای آرامش دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه عقل در انتظار جنون نفس ها به شماره افتاده آری... روز شمار محرم14روز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماکه روز شب بسوزیم و گدازیم / دل فقط به عشق مولامون مى بازیم اگه از دنیا بریم بشیم بهشتى / تو بهشت بازم حسینیه مى سازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربــلا دشـــتـــ خــونــ نــبــود ولــیــ . . . کــربــلا را تــو کــربــلا کــردیــ . . . . یا ابــوالــفــضــل الــعــبــاســ

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصویر تو را شفق چو در آب گرفت رنگ از رخ خورشیدی مهتاب گرفت سوز لب تشنه تورا نازم؛چون دریا دریا ز دیدگان آب گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین بیشتراز آب تشنه آزادگی بود افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش رانشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی گوشش به سخن های منه دیگه از تشنگی فریاد نزنه عقده دارم ، دلم از غصه پره مگه یه بچه چقدر آب می خوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی افتاده خاموش و سخن با ما نمی گوید سراپا گوشم اما او دگر بابا نمی گوید خدایا من پدر هستم جوانم رفته از دستم دگر دست از جهان شستم،دگر لب از سخن بستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصغرم خوابه یا که سیرابه / قلبِ آقایم از چه بی تابه پشت خیمه ها اصغرم تنها / ای شه گل ها هرگز نخوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم نواده ی هاجر که پیش چشم ترم / به مذبح آمده این بار هر دو تا پسرم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا کبوتر من قابل ضریح تو نیست / اگر به خاک می افتند هم فدای حرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر من لباس نوکری‌ام را کفن کنید / نوکر بهشت هم برود باز نوکر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد غــلــطـ درون لــغــتــ نــامــه دهــخــدا ...بــایــد نــوشــتــ روبــروی عــشــقــ کـربــلا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بخشش كوه گناه يك راه است""دو قطره اشك بريزم در عزاي حسين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت آخر بدنم را به سردار کشید تن پاکم به سوی کوچه و بازار کشید ای حسینم،نظری کن به سوی بام و ببین از کمر خنجر خود،قاتل خون خوار کشید نسخ شد قصه عشاق به جهان خط بطلان به همه ، مسلم بی یار کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر نقاش بودم كربلا را ميكشيدم يك بيابان لاله ي سرخ نينوا را ميكشيدم دشتي از گلهاي پرپر نقشي از حلقوم و خنجر نقشي از عباس حيدر اشكي از طفلان زينب منظر نور ولايت كربلا را ميكشيدم يا اباعبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبها برای آرامش دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه عقل در انتظار جنون نفس ها به شماره افتاده آری... روز شمار محرم14روز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماکه روز شب بسوزیم و گدازیم / دل فقط به عشق مولامون مى بازیم اگه از دنیا بریم بشیم بهشتى / تو بهشت بازم حسینیه مى سازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربــلا دشـــتـــ خــونــ نــبــود ولــیــ . . . کــربــلا را تــو کــربــلا کــردیــ . . . . یا ابــوالــفــضــل الــعــبــاســ