0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو اصــل مــنــاجــاتــی. . . تــو قــبــلۀ حــاجــاتــی. . .چــشــمــم بــه عــطــای تــو. . . ای مـــاه بــنــی هــاشـم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــضــرت زهـــرا ســلام الله عــلــیــهـا فــرمــودنــد : هـــر گــاه گــریــه کــنــنــدگــان بـــر حــســیــنم داخــل بــهــشــت شــوند ، مـــن هـــم داخـــل بــهــشــت مــیشــوم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر میبرندم جانب شام بلا ای شهید کربلا چون کنم با جسم عریانت من غم مبتلا ای شهید کربلا با اسیران جگر خونیم و در این قافله عابدین سر سلسله آل پیغمبر چه سازد با عزا و هلهله ای شهید کربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار مادرم سوی عدوان مرو محض دل اهل حرم تو شتابان مرو در پی ات فاطمه می کند زمزمه .......یا اخا یاحسین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين دارم ز قرآن سر بريدند هم از دين هم ز ايمان سر بريدند اگر چه آب مهر مادرت بود تورا با کام عطشان سر بريدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دامن علقمه و عطر گل ياس يكيست قمر هاشميان بين همه ناس يكيست سير كردم عدد ابجد و ديدم به حساب نام زيباي اباصالح و عباس يكيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به محرم ........به ماه دلبر زینب 9روز تا محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی بود که از پشت تو را خنجر زد؟ /آه! نامردتر از آل ابوسفیان تر؟!/چه بگویم که غمت ماضی استمراریست/ثانیه ثانیه جاری ترو بی پایان تر... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه داردهوس کرببلا گریه کند. گریه کن ها سفرکرببلا نزدیک است.! التماس دعا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی دیده لب اب بسوزد جگری؟ روی دست پدری جان بسپارد پسری؟ چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز عطش اب در دست و ننوشد به هوای دگری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــحـــرم نـــزدیـــکــــ شـــد! چـــه بـــگـــویــم کـــه غــمـــش مــاضــی اســـتــمـــراری اســـتــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی اسد بیایید به مقتل رو نمایید حسین کفن ندارد تن سالار زینب به زیر سم مرکب حسین کفن ندارد ز سوی دشت و صحرا رسد ز قلب زها ندای وا حسینا حسین کفن ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبیب من سرت کو؟ علی اکبرت کو؟ امیر لشکرت کو؟ حسین کفن ندارد صبا عزم سفر کن از این صحرا گذر کن برو سوی مدینه پیمبر را خبر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دل ز عشقش لاله باغیست بحمدالله که قلبم مست ساقیست بساط گریه را آماده سازید که چند شب تا محرم وقت باقیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم - گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم - دنیا اگر از یزید پر شود ,ما - پشت به سالار شهیدان نکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون مرگ رسد بر کفن من بنویسید : من خاک کف پای عزادار حسینم....

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو اصــل مــنــاجــاتــی. . . تــو قــبــلۀ حــاجــاتــی. . .چــشــمــم بــه عــطــای تــو. . . ای مـــاه بــنــی هــاشـم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــضــرت زهـــرا ســلام الله عــلــیــهـا فــرمــودنــد : هـــر گــاه گــریــه کــنــنــدگــان بـــر حــســیــنم داخــل بــهــشــت شــوند ، مـــن هـــم داخـــل بــهــشــت مــیشــوم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر میبرندم جانب شام بلا ای شهید کربلا چون کنم با جسم عریانت من غم مبتلا ای شهید کربلا با اسیران جگر خونیم و در این قافله عابدین سر سلسله آل پیغمبر چه سازد با عزا و هلهله ای شهید کربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار مادرم سوی عدوان مرو محض دل اهل حرم تو شتابان مرو در پی ات فاطمه می کند زمزمه .......یا اخا یاحسین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين دارم ز قرآن سر بريدند هم از دين هم ز ايمان سر بريدند اگر چه آب مهر مادرت بود تورا با کام عطشان سر بريدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دامن علقمه و عطر گل ياس يكيست قمر هاشميان بين همه ناس يكيست سير كردم عدد ابجد و ديدم به حساب نام زيباي اباصالح و عباس يكيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به محرم ........به ماه دلبر زینب 9روز تا محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی بود که از پشت تو را خنجر زد؟ /آه! نامردتر از آل ابوسفیان تر؟!/چه بگویم که غمت ماضی استمراریست/ثانیه ثانیه جاری ترو بی پایان تر... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه داردهوس کرببلا گریه کند. گریه کن ها سفرکرببلا نزدیک است.! التماس دعا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی دیده لب اب بسوزد جگری؟ روی دست پدری جان بسپارد پسری؟ چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز عطش اب در دست و ننوشد به هوای دگری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــحـــرم نـــزدیـــکــــ شـــد! چـــه بـــگـــویــم کـــه غــمـــش مــاضــی اســـتــمـــراری اســـتــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی اسد بیایید به مقتل رو نمایید حسین کفن ندارد تن سالار زینب به زیر سم مرکب حسین کفن ندارد ز سوی دشت و صحرا رسد ز قلب زها ندای وا حسینا حسین کفن ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبیب من سرت کو؟ علی اکبرت کو؟ امیر لشکرت کو؟ حسین کفن ندارد صبا عزم سفر کن از این صحرا گذر کن برو سوی مدینه پیمبر را خبر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دل ز عشقش لاله باغیست بحمدالله که قلبم مست ساقیست بساط گریه را آماده سازید که چند شب تا محرم وقت باقیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم - گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم - دنیا اگر از یزید پر شود ,ما - پشت به سالار شهیدان نکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون مرگ رسد بر کفن من بنویسید : من خاک کف پای عزادار حسینم....

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران