0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند / با سرورِ آفتاب بیعت کردند   رفتند و به دریای ابد پیوستند / چون رود ، به اصل خویش رجعت کردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که مرا به روضه تو راه داده است   تاج محبت تو به فرقم نهاده است   از ابتدای خلقت حق در دو چشم ما   تصویری از عزای محرم فتاده است  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــام صابــران بـودم، خمیدم / جدا از شاخه شد یـاس امیدم   چو دست از جسم عباسم جدا شد / سـر خود را به نوک نیزه دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جز اینکه امام حسین در عاشورا شهید شده است   عاشورا نیز در تاریخ شهید شده است.   و پیام اصلی عاشورا(عدالت) نیز فراموش شده است.   پس در هر عاشورایی دو شهید موجود است و بر هر شهیدی نوحه ای واجب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد نوا خیزد ز ناى نینوایت، یا حسین / نغمه هاى عشق باشد در نوایت، یا حسین   میزند آتش، به قلب دوستانت دم به دم / داستان جانگداز کربلایت، یا حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زد شرر بر قلب خونین تو، در دشت بلا   داغ مرگ اکبر گلگون قبایت، یا حسین   جان فدا کردى به راه مکتب آزادگى   جان هر آزاده اى گردد، فدایت یا حسین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عزای شه دین کرببلا می لرزد / نه همین کرببلا عرض و سما می لرزد   گوئیا ناله زهرا رسد از دور به گوش / کاین چنین دست و تن شمر دغا می لرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید   جامی ز زلال آفتابم بدهید   من پرسش سوزان حسینم یاران   با حنجره عشق جوابم بدهید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط تو با خون تو آغاز می شود، از آن زمان که تو ایستادی   دین راه افتاد و چون فرو افتادی، حق برخاست.   یا حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سال برای تو سیه می پوشیم / در دسته ی عاشقان علم بر دوشیم   ما، بعد هزار و چارصد سال هنوز / با یاد لب تو آب را می نوشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین ، کشته دیروز و رهبر روز است   قیام اوست ، که پیوسته نهضت آموز است   تمام زندگی او ، عقیده بود و جهاد   اگر چه مدت جنگ حسین ، یک روز است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه، بارقه اى ست در شبستان حسین   شب، حادثه اى ز درد پنهان حسین   هر صبح، ز دامن افق، خون آلود   خورشید برآید از گریبان حسین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خاک به خون عاشقان آذین است   این است در این قبیله آیین ، این است   زاین روست که بی سوار برمی گردد   اسب تو که زین و یال آن خونین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش ماهه على به دوش بابش دادند / یک جام از آن باده نابش دادند   چون با لب تشنه حاجت آب نمود / با تیر سه شعبه اى جوابش دادند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوریده سری که شرح ایمان می کرد / هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد   با نای بریده نیز بر منبر نی / تفسیر خجسته ای ز قرآن می کرد  . . .   شهادت امام حسین(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخارم اينه كه تو كشوري زندگي ميكنم كه جووناش از روزهـــا-هفته ها نه نه نه يادمه از ماهــها پيش داشتن واسه محــــرم آقاشون امام حسين پست ميذاشتند...

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند / با سرورِ آفتاب بیعت کردند   رفتند و به دریای ابد پیوستند / چون رود ، به اصل خویش رجعت کردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که مرا به روضه تو راه داده است   تاج محبت تو به فرقم نهاده است   از ابتدای خلقت حق در دو چشم ما   تصویری از عزای محرم فتاده است  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــام صابــران بـودم، خمیدم / جدا از شاخه شد یـاس امیدم   چو دست از جسم عباسم جدا شد / سـر خود را به نوک نیزه دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جز اینکه امام حسین در عاشورا شهید شده است   عاشورا نیز در تاریخ شهید شده است.   و پیام اصلی عاشورا(عدالت) نیز فراموش شده است.   پس در هر عاشورایی دو شهید موجود است و بر هر شهیدی نوحه ای واجب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد نوا خیزد ز ناى نینوایت، یا حسین / نغمه هاى عشق باشد در نوایت، یا حسین   میزند آتش، به قلب دوستانت دم به دم / داستان جانگداز کربلایت، یا حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زد شرر بر قلب خونین تو، در دشت بلا   داغ مرگ اکبر گلگون قبایت، یا حسین   جان فدا کردى به راه مکتب آزادگى   جان هر آزاده اى گردد، فدایت یا حسین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عزای شه دین کرببلا می لرزد / نه همین کرببلا عرض و سما می لرزد   گوئیا ناله زهرا رسد از دور به گوش / کاین چنین دست و تن شمر دغا می لرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید   جامی ز زلال آفتابم بدهید   من پرسش سوزان حسینم یاران   با حنجره عشق جوابم بدهید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط تو با خون تو آغاز می شود، از آن زمان که تو ایستادی   دین راه افتاد و چون فرو افتادی، حق برخاست.   یا حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سال برای تو سیه می پوشیم / در دسته ی عاشقان علم بر دوشیم   ما، بعد هزار و چارصد سال هنوز / با یاد لب تو آب را می نوشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین ، کشته دیروز و رهبر روز است   قیام اوست ، که پیوسته نهضت آموز است   تمام زندگی او ، عقیده بود و جهاد   اگر چه مدت جنگ حسین ، یک روز است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه، بارقه اى ست در شبستان حسین   شب، حادثه اى ز درد پنهان حسین   هر صبح، ز دامن افق، خون آلود   خورشید برآید از گریبان حسین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خاک به خون عاشقان آذین است   این است در این قبیله آیین ، این است   زاین روست که بی سوار برمی گردد   اسب تو که زین و یال آن خونین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش ماهه على به دوش بابش دادند / یک جام از آن باده نابش دادند   چون با لب تشنه حاجت آب نمود / با تیر سه شعبه اى جوابش دادند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوریده سری که شرح ایمان می کرد / هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد   با نای بریده نیز بر منبر نی / تفسیر خجسته ای ز قرآن می کرد  . . .   شهادت امام حسین(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخارم اينه كه تو كشوري زندگي ميكنم كه جووناش از روزهـــا-هفته ها نه نه نه يادمه از ماهــها پيش داشتن واسه محــــرم آقاشون امام حسين پست ميذاشتند...

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران