0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبروی حسین به كهكشان می ارزد ، یك موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا كه حسین بیش از آن می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتادو دو مجنون زلیلی شده عاقل هفتادو دو فرهاد به شیرین شده واصل هیهات که جان گیرد از آنها ملک الموت جان دست حسین است نه بازیچه قاتل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویید شیشه ها احساس ندارند. ولی هنگامی که با انگشت روی شیشه ی بخار گرفته نوشتم یا حسین آرام گریست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرش بر رونق بازار حسین می نازد عرش بر جلوه رخسار حسین می نازد ابر بر اشك عزادار حسین می نازد قبر شش گوشه به زوار حسین می نازد كربلا هم به علمدار حسین می نازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نام حسین به سینه ها گل بزنید از اشك به بارگاه او پل بزنید گویید كه هر زمان گرفتار شدید بر دامن ما دست توسل بزنید التماس دعا، عزا دار امام حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیامت بی حسین غوغا ندارد شفاعت بی حسین معنا ندارد حسینی باش كه در محشر نگویند چرا پرونده ات امضا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی یك دسته گل از یاس آورد ز طوبی شاخه ی احساس آورد میان باغی از گل های زهرا خوشا ام البنین عباس آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است ، بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است ، از مردم گمراه جهان راه مجویید ، نزدیكترین راه به الله حسین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خویش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردوی محرم به دلم خیمه به پا كرد دل را حرم و بارگه خون خدا كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم عشق حسین، معنی زندگی است هم گریه بر او کمال سازندگی است . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانـت بـه کــویــر تفتــه دریـا بخشید هفتاد و دو گل ، به متن صحرا بخشید بـــا جلـــوه ی کــربـلای عـاشـورایی خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم عشق حسین، معنی زندگی است هم گریه بر او کمال سازندگی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه اشک های بی اختیار، ماه غمبار اسیران ماه فریادهای خونین و ماه طنین، مؤید صحرای عشق بر شما عاشوراییان تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطری که از حوالی پرچم وزیده است ما را به سمت مجلس آقا کشیده است از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا صد کوچه بازکنید محرم رسیده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دل ز غم تو گشت بی تاب حسین این چشم تهی نگشت از آب حسین عمری است نیازمند این درگاهم یک لحظه گدای خویش دریاب! حسین . . . ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبروی حسین به كهكشان می ارزد ، یك موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا كه حسین بیش از آن می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتادو دو مجنون زلیلی شده عاقل هفتادو دو فرهاد به شیرین شده واصل هیهات که جان گیرد از آنها ملک الموت جان دست حسین است نه بازیچه قاتل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویید شیشه ها احساس ندارند. ولی هنگامی که با انگشت روی شیشه ی بخار گرفته نوشتم یا حسین آرام گریست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرش بر رونق بازار حسین می نازد عرش بر جلوه رخسار حسین می نازد ابر بر اشك عزادار حسین می نازد قبر شش گوشه به زوار حسین می نازد كربلا هم به علمدار حسین می نازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نام حسین به سینه ها گل بزنید از اشك به بارگاه او پل بزنید گویید كه هر زمان گرفتار شدید بر دامن ما دست توسل بزنید التماس دعا، عزا دار امام حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیامت بی حسین غوغا ندارد شفاعت بی حسین معنا ندارد حسینی باش كه در محشر نگویند چرا پرونده ات امضا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی یك دسته گل از یاس آورد ز طوبی شاخه ی احساس آورد میان باغی از گل های زهرا خوشا ام البنین عباس آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است ، بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است ، از مردم گمراه جهان راه مجویید ، نزدیكترین راه به الله حسین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خویش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردوی محرم به دلم خیمه به پا كرد دل را حرم و بارگه خون خدا كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم عشق حسین، معنی زندگی است هم گریه بر او کمال سازندگی است . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانـت بـه کــویــر تفتــه دریـا بخشید هفتاد و دو گل ، به متن صحرا بخشید بـــا جلـــوه ی کــربـلای عـاشـورایی خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم عشق حسین، معنی زندگی است هم گریه بر او کمال سازندگی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه اشک های بی اختیار، ماه غمبار اسیران ماه فریادهای خونین و ماه طنین، مؤید صحرای عشق بر شما عاشوراییان تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطری که از حوالی پرچم وزیده است ما را به سمت مجلس آقا کشیده است از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا صد کوچه بازکنید محرم رسیده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دل ز غم تو گشت بی تاب حسین این چشم تهی نگشت از آب حسین عمری است نیازمند این درگاهم یک لحظه گدای خویش دریاب! حسین . . . ایام سوگواری حسینی تسلیت باد