0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجز علي كه آرد پسري ابوالعجايب كه علم كند به عالم شهداي نينوا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد دل را حرم و بارگه خون خدا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم ماه الفت با جنون است / چراغ کوچه هایش بوی خون است محرم حرمت خون است و خنجر / تلاطم می کند حنجر به حنجر . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام اي وادي کرببلا السلام اي سرزمين پر بلا السلام اي جلوه گاه ذوالمنن السلام اي کشته هاي بي کفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربانی عشق لاله گون پیکربود بی یار زپافتاده و بی سربود آن روز کنار حنجرش خنجرسرخ شرمنده بوسه گاه پیغمبر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسين ازلحاظ عملي درس بزرگي به همه تاريخ اسلام دادودرحقيقت اسلام رادر زمان خودش وهم درهرزمان ديگري بيمه كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاموزیم شعور حسینی از شور حسینی زیباتر است و عاشورا درس زیبا نگریستن است نه زیبا گریستن ..... منتظران مهدی به هوش باشید، حسین را منتظرانش کشتند ..... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد جامعه كه لاعلاج است/بدان تنها دوا حب الحسين است/به شور و شوق ايام جوانى/دهد آنچه صفا حبّ الحسين است/حكومت گر كند مهدى زهرا/هدف در آن بنا حب الحسين است يا حسين(ع) التماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادري به وفاست نه تعداد.. يوسف ده برادر داشت و حسين (ع) تنها عباس(ع) را داشت... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسين ميا به كوفه.. كوفه وفا نداره. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دم به گوشم میرسد آوای زنگ قافله این قافله تاکربلادیگر ندارد فاصله یک زن میان محملی اندر غم تاب وتب است این زن صدایش آشناست ای وای من این زینب است  فرارسیدن عزای آقا ابا عبدالله الحسین تسلیت باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آري حسين را منتظرانش كشتند.. مهدي جان تو برگرد قول ميدهيم كوفي نباشيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه آرزوي كربلا داري اگه دلت واسه بين الحرمين تنگ شده اگه دلت واسه گنبد آقا امام حسين و آقاابوالفضل تنگ شده يكبار بگيم السلام عليك يا اباعبدالله السلام عليك يا قمربني هاشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است اهی کشید و گفت ماه محرم است یا اباعبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند/ رد دل هر عاشقی عباس ماوا میکند هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین/ ثبت نامش را فقط عباس امضا میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردم گمراه جهان راه مجوئید  کوتاهترین راه به الله حسین است بخشودگی اهل گنه در صف محشر  وابسته به یک گردش چشمان حسین است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجز علي كه آرد پسري ابوالعجايب كه علم كند به عالم شهداي نينوا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد دل را حرم و بارگه خون خدا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم ماه الفت با جنون است / چراغ کوچه هایش بوی خون است محرم حرمت خون است و خنجر / تلاطم می کند حنجر به حنجر . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام اي وادي کرببلا السلام اي سرزمين پر بلا السلام اي جلوه گاه ذوالمنن السلام اي کشته هاي بي کفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربانی عشق لاله گون پیکربود بی یار زپافتاده و بی سربود آن روز کنار حنجرش خنجرسرخ شرمنده بوسه گاه پیغمبر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسين ازلحاظ عملي درس بزرگي به همه تاريخ اسلام دادودرحقيقت اسلام رادر زمان خودش وهم درهرزمان ديگري بيمه كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاموزیم شعور حسینی از شور حسینی زیباتر است و عاشورا درس زیبا نگریستن است نه زیبا گریستن ..... منتظران مهدی به هوش باشید، حسین را منتظرانش کشتند ..... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد جامعه كه لاعلاج است/بدان تنها دوا حب الحسين است/به شور و شوق ايام جوانى/دهد آنچه صفا حبّ الحسين است/حكومت گر كند مهدى زهرا/هدف در آن بنا حب الحسين است يا حسين(ع) التماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادري به وفاست نه تعداد.. يوسف ده برادر داشت و حسين (ع) تنها عباس(ع) را داشت... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسين ميا به كوفه.. كوفه وفا نداره. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دم به گوشم میرسد آوای زنگ قافله این قافله تاکربلادیگر ندارد فاصله یک زن میان محملی اندر غم تاب وتب است این زن صدایش آشناست ای وای من این زینب است  فرارسیدن عزای آقا ابا عبدالله الحسین تسلیت باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آري حسين را منتظرانش كشتند.. مهدي جان تو برگرد قول ميدهيم كوفي نباشيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه آرزوي كربلا داري اگه دلت واسه بين الحرمين تنگ شده اگه دلت واسه گنبد آقا امام حسين و آقاابوالفضل تنگ شده يكبار بگيم السلام عليك يا اباعبدالله السلام عليك يا قمربني هاشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است اهی کشید و گفت ماه محرم است یا اباعبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند/ رد دل هر عاشقی عباس ماوا میکند هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین/ ثبت نامش را فقط عباس امضا میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردم گمراه جهان راه مجوئید  کوتاهترین راه به الله حسین است بخشودگی اهل گنه در صف محشر  وابسته به یک گردش چشمان حسین است.