0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین جان پسرانت همه را، نام علی بنهادی جان عالم به فدای دل بابایی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــکــی از لــذتـــایِ کـــــہ دوســـــت داشـــــتـم ایـن بـود کـہ.. تـــــو ایـــــن شـــــبـا  دســـــشـــــو بـــــگـــــیـرم پـــــا بـــــه پـــــای هـــــیـټ  حـــــرکـت کـــــنـــــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این مدتی که می گذرد در عزای تو روزی نبوده اشک نریزم بپای تو با یاد آخرین شب پیش تو بودنم یک شب نبوده روضه نگیرم برای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـسين جـان صـبـر مـن مـانــند صـبر حـضرت ايـوب نيـست مـن كـربلا مـيخـواهم ،آقـا الـتـماست مـيـكنم... کـربلا کـربلا کـربلا اللهم ارزقـنا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ابد هم که بخوانند همه مرثیه ات باز هم روضه ی ناخوانده به عالم داری .... السلام علیک یا ابا عبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشته شدی تا نسل ها بيدار شوند ... و ما هنوز درگيرِ اين هستيم که تاسوعا و عاشورا قبلِ پنجشنبه می افتد يا بعدش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم آمد و آتش به دل زد ؛ غم پنهانی ام دیوانه تر کرد .. محرم آمد و خونین جگر کرد ؛ حسین جانم نوای هر دهان کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد منم راهی میشدم ولی چیکار کنم که اسیرمادیات شدم ودستام بسته هستن. . . . . . درسته خیلی روسیاهم ولی قبول دارم که سلامم رااز راه دور هم میپذیره.(السلام علیک یا اباعبدالله).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادگار حسینی(ع) که کربلا دیدی شبیه عمّه ی مظلومه ات بلا دیدی “سری به نیزه بلند است”را شما دیدی و غارت حرم و خیمه گاه را دیدی شهادت امام سجاد (ع) تسلیت و تعزیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم..... حرف رفتن تا زدی....باران گرفت اشک ایران را درآوردی نرو...!! شب آخر دلم گردیده بے تاب خداحافظ محرم ماه ارباب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـب آخـردلـم گـردیـده بـی تـاب.. خــــداحـافــظ مــحـرم مـاه اربـاب.. سال دیگه محرم ...زنده ایم؟! یـاحسین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی صفا داره دسته جمعی برای اربعین بریم کربلا اما وای برمن که حرم حسرتم شده و هنوز اونو ندیدم.(قدم قدم پای علم انشاالله اربعین میام سمت حرم). . . . . . . . کاش قسمت نرفته هاهم بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محــــــــــرم تمام شد و صـــــفــــــــــر آمــــــــــد فقط دیوانه میفهمد حال مرا.....  345روز تا اول محرم 1395....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال هم محرم تموم شدوالان توی ماه صفرهستیم اما حیف که هنوز نتونستم یکم درک کنم که چجوری میتونم بدون محرم زنده بمونم،فقط یه عاشق میتونه درک کنه که چی میگم. خوش به حال اونی که امسال داره میره کربلا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـجز از عـلی کـه آرد پـسری ابـوالـعجائب ... کـه بـه کـربلا بـخواند فـقرا و اغنـیاء را ؟ ای جـانم بـه فـدای تو یـاحسین . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده شدم میدونید چرا آخه امسال محرم تنهاکاری که تونستم برای ارباب انجام بدم این بودکه... . . . . ای وای برمن حقیر که هرچه فکر میکنم میبینم که امسال هم هیچ کاری براش انجام ندادم.حسین جان ببخش

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین جان پسرانت همه را، نام علی بنهادی جان عالم به فدای دل بابایی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــکــی از لــذتـــایِ کـــــہ دوســـــت داشـــــتـم ایـن بـود کـہ.. تـــــو ایـــــن شـــــبـا  دســـــشـــــو بـــــگـــــیـرم پـــــا بـــــه پـــــای هـــــیـټ  حـــــرکـت کـــــنـــــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این مدتی که می گذرد در عزای تو روزی نبوده اشک نریزم بپای تو با یاد آخرین شب پیش تو بودنم یک شب نبوده روضه نگیرم برای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـسين جـان صـبـر مـن مـانــند صـبر حـضرت ايـوب نيـست مـن كـربلا مـيخـواهم ،آقـا الـتـماست مـيـكنم... کـربلا کـربلا کـربلا اللهم ارزقـنا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ابد هم که بخوانند همه مرثیه ات باز هم روضه ی ناخوانده به عالم داری .... السلام علیک یا ابا عبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشته شدی تا نسل ها بيدار شوند ... و ما هنوز درگيرِ اين هستيم که تاسوعا و عاشورا قبلِ پنجشنبه می افتد يا بعدش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم آمد و آتش به دل زد ؛ غم پنهانی ام دیوانه تر کرد .. محرم آمد و خونین جگر کرد ؛ حسین جانم نوای هر دهان کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد منم راهی میشدم ولی چیکار کنم که اسیرمادیات شدم ودستام بسته هستن. . . . . . درسته خیلی روسیاهم ولی قبول دارم که سلامم رااز راه دور هم میپذیره.(السلام علیک یا اباعبدالله).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادگار حسینی(ع) که کربلا دیدی شبیه عمّه ی مظلومه ات بلا دیدی “سری به نیزه بلند است”را شما دیدی و غارت حرم و خیمه گاه را دیدی شهادت امام سجاد (ع) تسلیت و تعزیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم..... حرف رفتن تا زدی....باران گرفت اشک ایران را درآوردی نرو...!! شب آخر دلم گردیده بے تاب خداحافظ محرم ماه ارباب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـب آخـردلـم گـردیـده بـی تـاب.. خــــداحـافــظ مــحـرم مـاه اربـاب.. سال دیگه محرم ...زنده ایم؟! یـاحسین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی صفا داره دسته جمعی برای اربعین بریم کربلا اما وای برمن که حرم حسرتم شده و هنوز اونو ندیدم.(قدم قدم پای علم انشاالله اربعین میام سمت حرم). . . . . . . . کاش قسمت نرفته هاهم بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محــــــــــرم تمام شد و صـــــفــــــــــر آمــــــــــد فقط دیوانه میفهمد حال مرا.....  345روز تا اول محرم 1395....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال هم محرم تموم شدوالان توی ماه صفرهستیم اما حیف که هنوز نتونستم یکم درک کنم که چجوری میتونم بدون محرم زنده بمونم،فقط یه عاشق میتونه درک کنه که چی میگم. خوش به حال اونی که امسال داره میره کربلا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـجز از عـلی کـه آرد پـسری ابـوالـعجائب ... کـه بـه کـربلا بـخواند فـقرا و اغنـیاء را ؟ ای جـانم بـه فـدای تو یـاحسین . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده شدم میدونید چرا آخه امسال محرم تنهاکاری که تونستم برای ارباب انجام بدم این بودکه... . . . . ای وای برمن حقیر که هرچه فکر میکنم میبینم که امسال هم هیچ کاری براش انجام ندادم.حسین جان ببخش