0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طیــنتِ پــاکـــُ و نیـــاکانِ نکو میــخواهد... بُردنِ نــام علـــمدار وضـــو میــــخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی تابم در ماجرای این شمارش معکوس ... تا محرم چند ساعت... یاحسین ! به راستی تا تو چقدر راه است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســخــت اســت کـــه تــکــیــه گـــاه عــالــم بـاشی... ولی یــک نـیـزه شــکـسـتــه تــکیــه گـــاهــت بـاشد... صلی الله علیک یا ابا عبدالله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر دخترکی پیش پدر ناز کند  گره ی کرب و بلای همه را باز کند  ان شاء الله روزی کربلامونو از دست نازدونه سه ساله ی ابا عبدالله بگیریم صلی الله علیک یا مظلوم یا اباعبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا حسین روزهایی خواهد آمد که من نخواهم بود ولی هنوز…دوستت خواهم داشت! از حسینیه دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها و شب ها ، سینه که می زنید ... صدای ـَش ... شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟ یاد یک کوچه و یک مادر ... یاد یک خرابه و یک دختر ... آه ....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیعت ها فرق می کنند  در شام دست می دهند  در کربلا دست می دهند  #احسان_پرسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که از عشق حسین(ع) دم میزنیم  کوچه ها را رنگ ماتم میزنیم  پس چرا هر لحظه با رفتار خود  بر دل صاحب زمان(عج) غم میزنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بسم رب الشهيد" عالم همه در طواف عشق است و دایره دار این طواف حسین (ع) است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دســـتـــــ دادی و دســتـــــ دو عــــالــــم ؛ بـــه ســــوی تــــوست یـــا ابــــاالــفـضل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـبر از دل تنگـــم می دهـد.. لرزش عکـس حرم در پیـش چشمانـم ♥حــــسین♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزنم اسمتو با گریه صدا ندارم هیچ کس رو جز تو "آقا" تو مثل من سر کویت هزار ها دارے ولی به جان تو آقا من ففط تو را دارم...❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــهار "نهــــر" قباله مـَهر فاطمـــه(س) بود. . . ساداتــــ ☜ یکیـــ از اون نهر ها ◣فـــ ـــراتـــ ـــ ◣بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_کسی چه میداند ؟؟ _شاید "یاسین" قلب قران همان "یا حسین" باشد اما بی سر___

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "شاعرم" ، اما اگر "نقاش" بودم یک «عصر عاشورا»ی دیگر می کشیدم... قطعا برای تسلیت دادن به زینب حتی شده "یک نیزه" "کمتر" می کشیدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادیم به حکاک، عقيقِ دل و گفتیم: حَک کن به عقيق دل ما "حضرت ارباب "  (((یا حسین)))

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طیــنتِ پــاکـــُ و نیـــاکانِ نکو میــخواهد... بُردنِ نــام علـــمدار وضـــو میــــخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی تابم در ماجرای این شمارش معکوس ... تا محرم چند ساعت... یاحسین ! به راستی تا تو چقدر راه است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســخــت اســت کـــه تــکــیــه گـــاه عــالــم بـاشی... ولی یــک نـیـزه شــکـسـتــه تــکیــه گـــاهــت بـاشد... صلی الله علیک یا ابا عبدالله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر دخترکی پیش پدر ناز کند  گره ی کرب و بلای همه را باز کند  ان شاء الله روزی کربلامونو از دست نازدونه سه ساله ی ابا عبدالله بگیریم صلی الله علیک یا مظلوم یا اباعبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا حسین روزهایی خواهد آمد که من نخواهم بود ولی هنوز…دوستت خواهم داشت! از حسینیه دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها و شب ها ، سینه که می زنید ... صدای ـَش ... شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟ یاد یک کوچه و یک مادر ... یاد یک خرابه و یک دختر ... آه ....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیعت ها فرق می کنند  در شام دست می دهند  در کربلا دست می دهند  #احسان_پرسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که از عشق حسین(ع) دم میزنیم  کوچه ها را رنگ ماتم میزنیم  پس چرا هر لحظه با رفتار خود  بر دل صاحب زمان(عج) غم میزنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بسم رب الشهيد" عالم همه در طواف عشق است و دایره دار این طواف حسین (ع) است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دســـتـــــ دادی و دســتـــــ دو عــــالــــم ؛ بـــه ســــوی تــــوست یـــا ابــــاالــفـضل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـبر از دل تنگـــم می دهـد.. لرزش عکـس حرم در پیـش چشمانـم ♥حــــسین♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزنم اسمتو با گریه صدا ندارم هیچ کس رو جز تو "آقا" تو مثل من سر کویت هزار ها دارے ولی به جان تو آقا من ففط تو را دارم...❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــهار "نهــــر" قباله مـَهر فاطمـــه(س) بود. . . ساداتــــ ☜ یکیـــ از اون نهر ها ◣فـــ ـــراتـــ ـــ ◣بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_کسی چه میداند ؟؟ _شاید "یاسین" قلب قران همان "یا حسین" باشد اما بی سر___

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "شاعرم" ، اما اگر "نقاش" بودم یک «عصر عاشورا»ی دیگر می کشیدم... قطعا برای تسلیت دادن به زینب حتی شده "یک نیزه" "کمتر" می کشیدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادیم به حکاک، عقيقِ دل و گفتیم: حَک کن به عقيق دل ما "حضرت ارباب "  (((یا حسین)))