0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكِه در شِش ماهگى بابُ الحَوائج ميشَود گر رسَد سنّ عَمو قطعاً قيامت مى كُندْ... سَلام برْ شَهزاده عَلى اصْغَر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مِصرَع نخُست كرْبلا ميخواهَم در مصْرعِ بعد كَربَلا ميخواهَم ايراد نَدارد،به كَسى چِه اصلاً؟ شِعر خودَم است،كرْبلا ميخواهم... اللّهم ارْزقنا حَرَم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم همه قطره اند و دریاست حسین . خوبان همه بنده اند و مولاست حسین . ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش . از بس که کرم دارد و اقاست حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـم از ایـنـجـا تـا کـــربـلا ، چـقـدر راه اسـت ؟  گـفـت ، آنـقـدر کـه بـگـویـی " الـسـلام و عـلـیـک یـا ابـاعـبـدالـلـه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم ز اتش هجر تو پدر تب کردم . روز خود را به چه روزی بنگر شب کردم . تازیانه چو عدو بر سرو رویم می زد . نا امید از همه کس روی به زینب کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اباعبداله... زودتر کاری بکن که اربعین نزدیک است... قصدم این نیست به کار تودخالت بکنم... حرف حرف تو... ولی راضی نشو آقاجان... به رفیقم که حرم رفته حسادت بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ای مردم غفلت زده مهلت بدهید . تا که حر سوی ره راست ز بیراهه شود . اصغرم را بگذارید که تا فردا صبح . سن قربان شدنش کامل و ششماهه شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین جان.... از "همه "دست کشیدم که تو باشی "همه ام"... با تو بودن ز "همه" دست کشیدن دارد... لبیک یاحسین(ع)...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را . بنگر رخ زیبای علی اکبر را . در منطق و خلق و خلق او می بینی . بادیده جان محمد دیگر را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کربلا نرفته ب کس جان نمی دهم اخر وصال تو ارباب میکشد مرا............. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــشـــب مــــی خـــــوام بـــشـــيـــنــم از آرزوهــــام بــنــويـــســـم . .  بــــه نــــام خـــــــدا ....کــربـــلا.... تـــــمـــام . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند: ضمایر رانام ببر گفتم: من من من من . . ... گفتند: پس بقیه چی شد؟ گفتم: رفتند زیارت آقایم حسین و (من) تنها ماندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت /سراسر درس، بهر مسلمین است اربعن حسینی تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند ضمایر را نام ببر گفتم: من...من...من گفتند: پس بقیه چه شدند؟ گفتم: همه رفتند زیارت "ارباب" فقط من "جا مانده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین من! بیا و این دل شکسته را بخر حسین من! مسافر جا مانده را با خود ببر حسین من! حسین من! السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اربعین امد و اشکم ز بصر می اید گوییا زینب محزون ز سفر می اید باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست کز اسیران ره شام خبر می اید

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكِه در شِش ماهگى بابُ الحَوائج ميشَود گر رسَد سنّ عَمو قطعاً قيامت مى كُندْ... سَلام برْ شَهزاده عَلى اصْغَر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مِصرَع نخُست كرْبلا ميخواهَم در مصْرعِ بعد كَربَلا ميخواهَم ايراد نَدارد،به كَسى چِه اصلاً؟ شِعر خودَم است،كرْبلا ميخواهم... اللّهم ارْزقنا حَرَم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم همه قطره اند و دریاست حسین . خوبان همه بنده اند و مولاست حسین . ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش . از بس که کرم دارد و اقاست حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـم از ایـنـجـا تـا کـــربـلا ، چـقـدر راه اسـت ؟  گـفـت ، آنـقـدر کـه بـگـویـی " الـسـلام و عـلـیـک یـا ابـاعـبـدالـلـه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم ز اتش هجر تو پدر تب کردم . روز خود را به چه روزی بنگر شب کردم . تازیانه چو عدو بر سرو رویم می زد . نا امید از همه کس روی به زینب کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا اباعبداله... زودتر کاری بکن که اربعین نزدیک است... قصدم این نیست به کار تودخالت بکنم... حرف حرف تو... ولی راضی نشو آقاجان... به رفیقم که حرم رفته حسادت بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ای مردم غفلت زده مهلت بدهید . تا که حر سوی ره راست ز بیراهه شود . اصغرم را بگذارید که تا فردا صبح . سن قربان شدنش کامل و ششماهه شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین جان.... از "همه "دست کشیدم که تو باشی "همه ام"... با تو بودن ز "همه" دست کشیدن دارد... لبیک یاحسین(ع)...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را . بنگر رخ زیبای علی اکبر را . در منطق و خلق و خلق او می بینی . بادیده جان محمد دیگر را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کربلا نرفته ب کس جان نمی دهم اخر وصال تو ارباب میکشد مرا............. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــشـــب مــــی خـــــوام بـــشـــيـــنــم از آرزوهــــام بــنــويـــســـم . .  بــــه نــــام خـــــــدا ....کــربـــلا.... تـــــمـــام . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند: ضمایر رانام ببر گفتم: من من من من . . ... گفتند: پس بقیه چی شد؟ گفتم: رفتند زیارت آقایم حسین و (من) تنها ماندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت /سراسر درس، بهر مسلمین است اربعن حسینی تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند ضمایر را نام ببر گفتم: من...من...من گفتند: پس بقیه چه شدند؟ گفتم: همه رفتند زیارت "ارباب" فقط من "جا مانده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین من! بیا و این دل شکسته را بخر حسین من! مسافر جا مانده را با خود ببر حسین من! حسین من! السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اربعین امد و اشکم ز بصر می اید گوییا زینب محزون ز سفر می اید باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست کز اسیران ره شام خبر می اید

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران