0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا روضـه ی حـسـیـن نـفـس تـازه مـیـکـنـم وقـتـی هـوای شـهـر نـفـس گـیـر مـی شـود ....  السـلام عـلـیـک یـا سـلـطان کـربــلا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــال مـن بـا پـیـرهـن مـشـکی خــوش اسـت دکـتـرم گـفـتـه: مـحـرّم لازمـم... السّلام عـلـیـک یـاقـمـر بـنـی هــاشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دلم سال تو را کم دارد کم کم دل من بوی محرم دارد ماه شب من کجایی ای دلبر من سی روز مانده دلم غصه و ماتم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــعـظيـم مـيـکنـم بــه تــو و پـرچـمـت حـسیـن ... ايـن قـد بـه پـيـش غـيـر شـمـا تــا نـمـي شــود ... صـلی الله عـلـیـک یـا ابـا عـبـدالله الـحـسیـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز محشر به جهنم ببریدم ؛ اما ... دست ما را به محرم برسانید فقط ! 24 شـبـــ تـــا مـــحـــرمـــ الــحرامـــ ♥اللـهم عجل لولیک الـفرج♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها اجلم را تو به تأخیر انداز چند روزیست دلم تنگ محرم شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم مستی به دنبال حسینم  من تشنه به دیدار علم دار حسینم  دوست دار حسینم و دوست دار ابولفظل گر لطف کنند نوکر خاندان حسینم  یا ابا عبدالله حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه ها ، نسیم بهشت محرم است این شهر بی مجالس روضه جهنم است شکر خدا که هیاتمان باز دایر است شکر خدا که بر سر این کوچه پرچم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـکـه در شش مـاهـگـی بـاب الـحـوائـج مـیـشـود، گـر رسـد سـن عـمـو قـطـعا قـیـامـت مـیـکـنـد . . . 22 روز تــا مـحـرم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود گفته اند زندگی پنج دوره است: کودکی و نوجوانی وجوانی ومیانسالی وپیری زندگی  تنها دو دوره است..... قبل از کربلا رفتن و بعد از کربلا رفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ای کوتاه..... کربلا سنتور اسرار خداست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـبـاس جـان ... از هـمـان خـیـمـه تـو دستـور اگـر مـیـدادی .... کـه بـه ایـن سـمـت بـیـا ، آب اطاعـت مـیـکرد .... السلام عـلـیک یـا مـاه بـنـی هـاشـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی قطــره اشـــــــــکی کوهی از گنــــــــــاه را می شــــــــوید ..... اگــــــــر از جنس حسیــــــــن باشد . . . صـلی الله عـلـیـک یـا ابـاعـبـدالله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي حسين(ع) خبر رسیده که بوی سراب می آید خبر رسیده که دارد رباب می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـگـاهـش کهکشان را تـاب مـی داد شـب تـــاریک را مــهــتـاب مــی داد اگر یک دست در تن داشـت عـبـاس  تـــمـــام کــــــربـــــلا را آب مــی داد یــا دست گـیـر بـی دسـت مـدد . . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا روضـه ی حـسـیـن نـفـس تـازه مـیـکـنـم وقـتـی هـوای شـهـر نـفـس گـیـر مـی شـود ....  السـلام عـلـیـک یـا سـلـطان کـربــلا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــال مـن بـا پـیـرهـن مـشـکی خــوش اسـت دکـتـرم گـفـتـه: مـحـرّم لازمـم... السّلام عـلـیـک یـاقـمـر بـنـی هــاشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دلم سال تو را کم دارد کم کم دل من بوی محرم دارد ماه شب من کجایی ای دلبر من سی روز مانده دلم غصه و ماتم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــعـظيـم مـيـکنـم بــه تــو و پـرچـمـت حـسیـن ... ايـن قـد بـه پـيـش غـيـر شـمـا تــا نـمـي شــود ... صـلی الله عـلـیـک یـا ابـا عـبـدالله الـحـسیـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز محشر به جهنم ببریدم ؛ اما ... دست ما را به محرم برسانید فقط ! 24 شـبـــ تـــا مـــحـــرمـــ الــحرامـــ ♥اللـهم عجل لولیک الـفرج♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها اجلم را تو به تأخیر انداز چند روزیست دلم تنگ محرم شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم مستی به دنبال حسینم  من تشنه به دیدار علم دار حسینم  دوست دار حسینم و دوست دار ابولفظل گر لطف کنند نوکر خاندان حسینم  یا ابا عبدالله حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه ها ، نسیم بهشت محرم است این شهر بی مجالس روضه جهنم است شکر خدا که هیاتمان باز دایر است شکر خدا که بر سر این کوچه پرچم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـکـه در شش مـاهـگـی بـاب الـحـوائـج مـیـشـود، گـر رسـد سـن عـمـو قـطـعا قـیـامـت مـیـکـنـد . . . 22 روز تــا مـحـرم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود گفته اند زندگی پنج دوره است: کودکی و نوجوانی وجوانی ومیانسالی وپیری زندگی  تنها دو دوره است..... قبل از کربلا رفتن و بعد از کربلا رفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ای کوتاه..... کربلا سنتور اسرار خداست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـبـاس جـان ... از هـمـان خـیـمـه تـو دستـور اگـر مـیـدادی .... کـه بـه ایـن سـمـت بـیـا ، آب اطاعـت مـیـکرد .... السلام عـلـیک یـا مـاه بـنـی هـاشـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی قطــره اشـــــــــکی کوهی از گنــــــــــاه را می شــــــــوید ..... اگــــــــر از جنس حسیــــــــن باشد . . . صـلی الله عـلـیـک یـا ابـاعـبـدالله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي حسين(ع) خبر رسیده که بوی سراب می آید خبر رسیده که دارد رباب می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـگـاهـش کهکشان را تـاب مـی داد شـب تـــاریک را مــهــتـاب مــی داد اگر یک دست در تن داشـت عـبـاس  تـــمـــام کــــــربـــــلا را آب مــی داد یــا دست گـیـر بـی دسـت مـدد . . .