0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــد اربـعـیـن پـیـاده دلــم تـنـگ کـربـلاست . . . ایـن راه عـشـق پـیـچ و خــمـش پــر زمــاجـراسـت . . .  یــا ابــا عـبـدالله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اربــعـیـن نـمــی آیــم... یـعـنـی نـمـی تــوانــم بـیـایــم... دسـتـم را از هـمـیـن جــا روی ضـریـحـتـان مــی گــذارم... الــسـلام عـلـیـک یــا ابــا عـبـدالله الـحـسـیـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــا را سـري است بـــا تــو..." کــه مـعـنـایـش ايــن شـده اسـت / يـعـنـي بــخـواه! زنـــدگــي ام نـيـز مــال تــوست .... حـسیــن اربــــــابم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مريد پير مغانم ز من مرنج اي شيخ / جرا كه وعده تو كردي و او بجا آورد فقط جاي پير مغان و شيخ و وعده ، "امام حسين (ع)" و حضرت ابراهيم و قرباني كردن فرزند رو بزاريد. السلام عليك يا اباعبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اربعین است و دل از سوگ شهیدان خون است هر که را می‌نگرم غمزده و محزون است زینب از شام بلا آمده یا آنکه رباب کز غم اصغر بی‌شیر، دلش پرخون اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دلم خون شد و چشمم گریست / آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ باز دگر باره رسید اربعین / جوش زند خون حسین از زمین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر کردم به دنبال سر تو / سپر بودم برای دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر / به جرم این که بودم خواهر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهل روزه که بوی گل نیومد / صدای چهچه بلبل نیومد چهل روزه چهل منزل اسیرم / غم چل ساله گویی کرده پیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

40 روز سیاهی و کبودی آه حسینم ، تو نبودی تو نبودی تو نبودی السلام علیک یا سیدالشهداء

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهل، عدد “کمال” است و انسان، كمال خويش را از سر چشمه‌های جوشان و زلال عاشورا تا اربعين يافته است. اربعین حسینی تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جابر این جا حرم محترم خون خداست.....هر طرف سیر کنی جلوه ي مصباح هداست غسل از خون جگر کن که مزار شهداست.....سر و دست است که از پیکر صد پاره جداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد بزن که کربلا ماتم نیست.......میراث حسین، درد و داغ و غم نیست جان مایه نهضت حسینی این است.......هر کس که به ظلم تن دهد، آدم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان من مانده ام من بدان در مانده ام من بدان گیرم به عشقت تویی گیر و دوایم حسینی و تو عشقی نهم جانم به عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعه ی کربلا اتفاق می افتد ... هرگاه ؛ دلت با دینت نباشد ، قدمت با قلمت نباشد ، و عملت به قولت نباشد ...  آری بدون شک اتفاق می افتد ؛  هرگاه ... هرگاه ... هرگاه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پرچم تو از ازل پشت و پناهم بود من نوکر تو بودم و هستم و خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(چون مرگ رسد بر کفن من بنویسید من خاک کف پای عزادار حسینم )

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــد اربـعـیـن پـیـاده دلــم تـنـگ کـربـلاست . . . ایـن راه عـشـق پـیـچ و خــمـش پــر زمــاجـراسـت . . .  یــا ابــا عـبـدالله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اربــعـیـن نـمــی آیــم... یـعـنـی نـمـی تــوانــم بـیـایــم... دسـتـم را از هـمـیـن جــا روی ضـریـحـتـان مــی گــذارم... الــسـلام عـلـیـک یــا ابــا عـبـدالله الـحـسـیـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــا را سـري است بـــا تــو..." کــه مـعـنـایـش ايــن شـده اسـت / يـعـنـي بــخـواه! زنـــدگــي ام نـيـز مــال تــوست .... حـسیــن اربــــــابم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مريد پير مغانم ز من مرنج اي شيخ / جرا كه وعده تو كردي و او بجا آورد فقط جاي پير مغان و شيخ و وعده ، "امام حسين (ع)" و حضرت ابراهيم و قرباني كردن فرزند رو بزاريد. السلام عليك يا اباعبدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اربعین است و دل از سوگ شهیدان خون است هر که را می‌نگرم غمزده و محزون است زینب از شام بلا آمده یا آنکه رباب کز غم اصغر بی‌شیر، دلش پرخون اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دلم خون شد و چشمم گریست / آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ باز دگر باره رسید اربعین / جوش زند خون حسین از زمین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر کردم به دنبال سر تو / سپر بودم برای دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر / به جرم این که بودم خواهر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهل روزه که بوی گل نیومد / صدای چهچه بلبل نیومد چهل روزه چهل منزل اسیرم / غم چل ساله گویی کرده پیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

40 روز سیاهی و کبودی آه حسینم ، تو نبودی تو نبودی تو نبودی السلام علیک یا سیدالشهداء

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهل، عدد “کمال” است و انسان، كمال خويش را از سر چشمه‌های جوشان و زلال عاشورا تا اربعين يافته است. اربعین حسینی تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جابر این جا حرم محترم خون خداست.....هر طرف سیر کنی جلوه ي مصباح هداست غسل از خون جگر کن که مزار شهداست.....سر و دست است که از پیکر صد پاره جداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد بزن که کربلا ماتم نیست.......میراث حسین، درد و داغ و غم نیست جان مایه نهضت حسینی این است.......هر کس که به ظلم تن دهد، آدم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان من مانده ام من بدان در مانده ام من بدان گیرم به عشقت تویی گیر و دوایم حسینی و تو عشقی نهم جانم به عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعه ی کربلا اتفاق می افتد ... هرگاه ؛ دلت با دینت نباشد ، قدمت با قلمت نباشد ، و عملت به قولت نباشد ...  آری بدون شک اتفاق می افتد ؛  هرگاه ... هرگاه ... هرگاه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پرچم تو از ازل پشت و پناهم بود من نوکر تو بودم و هستم و خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(چون مرگ رسد بر کفن من بنویسید من خاک کف پای عزادار حسینم )

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران