0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم سیاهی علمت دیده می شود آثار خیمه های غمت دیده می شود افتاده سینه ام به تپش های انتظار از روی تل دل، حرمت دیده می شود. یا حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــکــمــت بــاران در ایــن ایــام مـی دانــی کــه چــیــست؟! آب و جـارو مــیــشـود بـهـر مـــحــرم کــوچــه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی دلو به دریا میزنم دلمو تو زائرات جا میزنم خودمو به کربلات میرسونم حرفایه دلو به مولا میزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را زیر آفتاب سوزان کربلا یافتم نه زیر باران!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم كه آماده اي يا نه؟! دگر بوي محرم آيد اي دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ها برای آرامش ، دست ها برای حک کردن عشق بر روی سینه ، عقل در انتظار جنون ، نفس ها به شماره افتاده ، آری ((محرم)) نزدیک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارباب صداي قدمت مي آيد هنگامه ي اوج و ماتمت مي آبد ما در تب و تاب غم تو مي سوزيم پيراهن مشكي آماده كنيم چند روز ديگه محرمت مي آيد. السلام عيلك يا ابا عبدالله الحسين(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا كسي " گداي" شهنشه " شنيده است. اين منصبي است كه يه ما رسيده است. دست من و تو نيست اگر نوكرش هستيم. خيلي حسين زهرا (س) زحمت ما را كشيده است. التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏(یک سال را بخاطر یک دهه محرم زنده ایم ، بی تفاوت نباشید چون دنیای ما بدون محرم نمی شود)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای باغبان یاس آفریدند / علی را اشجع الناس آفریدند / وفاداری و مردی و شجاعت / یکی کردند و عباس آفریدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازم آن آموزگاري را که در يک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادي نويسد بر زمين بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام کاظم(ع): چون ماه محرم میرسیدپدرم دیگرخندان نبود، اندوه ازچهره اش نمایان و اشک برگونه اش جاری؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوونی ما به فدات حسین جان کی می رسیم به کربلات حسین جان یا حسین رحمی بر دل زینب  خون دل گشته حاصل زینب الوداع یاور زینب  الوداع برادر زینب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عزای لاله های بی گناه می کشد پیوسته از دل آه ، آه هم صدا با خیمه های سوخته از جگر دارد نوای سوخته یا حسین ، بر خیز زینب پیر شد خواب غربتم تعبیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب حرم آل علی آب ندارد رسان آبی به طفلان، حسین جان، ای حسین جان طفلان همه از تشنه لبی خواب ندارند رسان آبی به طفلان، حسین جان، ای حسین جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلهای خدا زتشنگی پژمردند ....  ای خاک تمام کربلا بر سر آب .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم سیاهی علمت دیده می شود آثار خیمه های غمت دیده می شود افتاده سینه ام به تپش های انتظار از روی تل دل، حرمت دیده می شود. یا حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــکــمــت بــاران در ایــن ایــام مـی دانــی کــه چــیــست؟! آب و جـارو مــیــشـود بـهـر مـــحــرم کــوچــه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی دلو به دریا میزنم دلمو تو زائرات جا میزنم خودمو به کربلات میرسونم حرفایه دلو به مولا میزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را زیر آفتاب سوزان کربلا یافتم نه زیر باران!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم كه آماده اي يا نه؟! دگر بوي محرم آيد اي دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ها برای آرامش ، دست ها برای حک کردن عشق بر روی سینه ، عقل در انتظار جنون ، نفس ها به شماره افتاده ، آری ((محرم)) نزدیک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارباب صداي قدمت مي آيد هنگامه ي اوج و ماتمت مي آبد ما در تب و تاب غم تو مي سوزيم پيراهن مشكي آماده كنيم چند روز ديگه محرمت مي آيد. السلام عيلك يا ابا عبدالله الحسين(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا كسي " گداي" شهنشه " شنيده است. اين منصبي است كه يه ما رسيده است. دست من و تو نيست اگر نوكرش هستيم. خيلي حسين زهرا (س) زحمت ما را كشيده است. التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏(یک سال را بخاطر یک دهه محرم زنده ایم ، بی تفاوت نباشید چون دنیای ما بدون محرم نمی شود)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای باغبان یاس آفریدند / علی را اشجع الناس آفریدند / وفاداری و مردی و شجاعت / یکی کردند و عباس آفریدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازم آن آموزگاري را که در يک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادي نويسد بر زمين بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام کاظم(ع): چون ماه محرم میرسیدپدرم دیگرخندان نبود، اندوه ازچهره اش نمایان و اشک برگونه اش جاری؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوونی ما به فدات حسین جان کی می رسیم به کربلات حسین جان یا حسین رحمی بر دل زینب  خون دل گشته حاصل زینب الوداع یاور زینب  الوداع برادر زینب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عزای لاله های بی گناه می کشد پیوسته از دل آه ، آه هم صدا با خیمه های سوخته از جگر دارد نوای سوخته یا حسین ، بر خیز زینب پیر شد خواب غربتم تعبیر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب حرم آل علی آب ندارد رسان آبی به طفلان، حسین جان، ای حسین جان طفلان همه از تشنه لبی خواب ندارند رسان آبی به طفلان، حسین جان، ای حسین جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلهای خدا زتشنگی پژمردند ....  ای خاک تمام کربلا بر سر آب .