0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا حسین (ع)ای بهترین بهانه برای گریستن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم کمکمون کن حالا که داریم شهرمون رو با پارچه های مشکی میپوشونیم در کنارش دلمون رو از سیاهی ها پاک کنیم... یا امام حسین مددی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو اصــل مــنــاجــاتــی. . . تــو قــبــلۀ حــاجــاتــی. . .چــشــمــم بــه عــطــای تــو. . . ای مـــاه بــنــی هــاشـم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــضــرت زهـــرا ســلام الله عــلــیــهـا فــرمــودنــد : هـــر گــاه گــریــه کــنــنــدگــان بـــر حــســیــنم داخــل بــهــشــت شــوند ، مـــن هـــم داخـــل بــهــشــت مــیشــوم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرکب که افتـاد مجروح و خونــی دیدنــد مشتی خاک جمع کــرد پیشانی بــر آن نهاده الهـى ! راضیـم بــه رضــاى تــو . . این حسیــن با دل خدا چه می کنــد (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر میبرندم جانب شام بلا ای شهید کربلا چون کنم با جسم عریانت من غم مبتلا ای شهید کربلا با اسیران جگر خونیم و در این قافله عابدین سر سلسله آل پیغمبر چه سازد با عزا و هلهله ای شهید کربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار مادرم سوی عدوان مرو محض دل اهل حرم تو شتابان مرو در پی ات فاطمه می کند زمزمه .......یا اخا یاحسین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين دارم ز قرآن سر بريدند هم از دين هم ز ايمان سر بريدند اگر چه آب مهر مادرت بود تورا با کام عطشان سر بريدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دامن علقمه و عطر گل ياس يكيست قمر هاشميان بين همه ناس يكيست سير كردم عدد ابجد و ديدم به حساب نام زيباي اباصالح و عباس يكيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به محرم ........به ماه دلبر زینب  9روز تا محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی بود که از پشت تو را خنجر زد؟ /آه! نامردتر از آل ابوسفیان تر؟!/چه بگویم که غمت ماضی استمراریست/ثانیه ثانیه جاری ترو بی پایان تر... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرم عشق كربلاست و چگونه دربند خاك بماند آنكه پرواز آموخته است  و راه كربلا مي شناسد و چگونه از جان نگذرد آنكس كه مي داند  جان بهاي ديدار است...؟! "شهيد آويني"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یاس باغ حیدری از سیلی پاییز ارغوانی شد در آن صحنه باغ سبز علی زرد و غم زده گشت و خزانی شد چه سازد یا رب ، به این غم سنگین علی غریب و ستم دیده که تنها همپای زندگی اش در جوانی قامت کمانی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به رحمت و به جود تو سلام ما به چهره کبود تو سلام ما به قلب داغ دیده ات سلام ما به قامت خمیده ات سلام ما به نغمه حجاز تو سلام ما به آخرین نماز تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقاگروه خونی من خاک کربلاست. اصلا به جزشمابه کسی خون نمی دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاحسین... آقا چند روزی بیشتر نمونده تا محرم گناهکاریم,روسیاهیم,عهد شکستیم ولی دلشکسته میایم سراغت به شفاعتت امید داریم. روز شمار محرم:5روز

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا حسین (ع)ای بهترین بهانه برای گریستن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم کمکمون کن حالا که داریم شهرمون رو با پارچه های مشکی میپوشونیم در کنارش دلمون رو از سیاهی ها پاک کنیم... یا امام حسین مددی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو اصــل مــنــاجــاتــی. . . تــو قــبــلۀ حــاجــاتــی. . .چــشــمــم بــه عــطــای تــو. . . ای مـــاه بــنــی هــاشـم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــضــرت زهـــرا ســلام الله عــلــیــهـا فــرمــودنــد : هـــر گــاه گــریــه کــنــنــدگــان بـــر حــســیــنم داخــل بــهــشــت شــوند ، مـــن هـــم داخـــل بــهــشــت مــیشــوم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرکب که افتـاد مجروح و خونــی دیدنــد مشتی خاک جمع کــرد پیشانی بــر آن نهاده الهـى ! راضیـم بــه رضــاى تــو . . این حسیــن با دل خدا چه می کنــد (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر میبرندم جانب شام بلا ای شهید کربلا چون کنم با جسم عریانت من غم مبتلا ای شهید کربلا با اسیران جگر خونیم و در این قافله عابدین سر سلسله آل پیغمبر چه سازد با عزا و هلهله ای شهید کربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار مادرم سوی عدوان مرو محض دل اهل حرم تو شتابان مرو در پی ات فاطمه می کند زمزمه .......یا اخا یاحسین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين دارم ز قرآن سر بريدند هم از دين هم ز ايمان سر بريدند اگر چه آب مهر مادرت بود تورا با کام عطشان سر بريدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دامن علقمه و عطر گل ياس يكيست قمر هاشميان بين همه ناس يكيست سير كردم عدد ابجد و ديدم به حساب نام زيباي اباصالح و عباس يكيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به محرم ........به ماه دلبر زینب  9روز تا محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی بود که از پشت تو را خنجر زد؟ /آه! نامردتر از آل ابوسفیان تر؟!/چه بگویم که غمت ماضی استمراریست/ثانیه ثانیه جاری ترو بی پایان تر... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرم عشق كربلاست و چگونه دربند خاك بماند آنكه پرواز آموخته است  و راه كربلا مي شناسد و چگونه از جان نگذرد آنكس كه مي داند  جان بهاي ديدار است...؟! "شهيد آويني"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یاس باغ حیدری از سیلی پاییز ارغوانی شد در آن صحنه باغ سبز علی زرد و غم زده گشت و خزانی شد چه سازد یا رب ، به این غم سنگین علی غریب و ستم دیده که تنها همپای زندگی اش در جوانی قامت کمانی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به رحمت و به جود تو سلام ما به چهره کبود تو سلام ما به قلب داغ دیده ات سلام ما به قامت خمیده ات سلام ما به نغمه حجاز تو سلام ما به آخرین نماز تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقاگروه خونی من خاک کربلاست. اصلا به جزشمابه کسی خون نمی دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاحسین... آقا چند روزی بیشتر نمونده تا محرم گناهکاریم,روسیاهیم,عهد شکستیم ولی دلشکسته میایم سراغت به شفاعتت امید داریم. روز شمار محرم:5روز