0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم نواده ی هاجر که پیش چشم ترم / به مذبح آمده این بار هر دو تا پسرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا کبوتر من قابل ضریح تو نیست / اگر به خاک می افتند هم فدای حرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر من لباس نوکری‌ام را کفن کنید / نوکر بهشت هم برود باز نوکر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد غــلــطـ درون لــغــتــ نــامــه دهــخــدا ...بــایــد نــوشــتــ روبــروی عــشــقــ کـربــلا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا منتظرن تا محرم بیاد و این نوحه رو دوباره بشنون: ای اهل حرم میر و علمدار نیامد/ سقای حسین سید و سالار نیامد/ علمدار نیامد سپه دار نیامد یا ابوالفضل العباس(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه داردهوس کرببلا گریه کند. گریه کن ها سفرکرببلا نزدیک است.! التماس دعا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای برادر زینب چه آید بعد تو بر سر زینب خداحافظ ای به خون آرمیده خداحافظ ای دو دست بریده خداحافظ ای گل سر بریده خداحافظ ای زندگانی زینب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی دیده لب اب بسوزد جگری؟ روی دست پدری جان بسپارد پسری؟ چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز عطش اب در دست و ننوشد به هوای دگری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــحـــرم نـــزدیـــکــــ شـــد! چـــه بـــگـــویــم کـــه غــمـــش مــاضــی اســـتــمـــراری اســـتــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی اسد بیایید به مقتل رو نمایید حسین کفن ندارد تن سالار زینب  به زیر سم مرکب حسین کفن ندارد ز سوی دشت و صحرا رسد ز قلب زها ندای وا حسینا حسین کفن ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبیب من سرت کو؟ علی اکبرت کو؟ امیر لشکرت کو؟ حسین کفن ندارد صبا عزم سفر کن از این صحرا گذر کن برو سوی مدینه پیمبر را خبر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دل ز عشقش لاله باغیست بحمدالله که قلبم مست ساقیست بساط گریه را آماده سازید که چند شب تا محرم وقت باقیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم - گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم - دنیا اگر از یزید پر شود ,ما - پشت به سالار شهیدان نکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون مرگ رسد بر کفن من بنویسید : من خاک کف پای عزادار حسینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر است رخش،بر او سحر بوسه زده است بر هر قدمش دوصد خطر بوسه زده است ای تیغ! از این خیال بد بیرون شو بر حنجره اش پیامبر بوسه زده است

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم نواده ی هاجر که پیش چشم ترم / به مذبح آمده این بار هر دو تا پسرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا کبوتر من قابل ضریح تو نیست / اگر به خاک می افتند هم فدای حرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر من لباس نوکری‌ام را کفن کنید / نوکر بهشت هم برود باز نوکر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد غــلــطـ درون لــغــتــ نــامــه دهــخــدا ...بــایــد نــوشــتــ روبــروی عــشــقــ کـربــلا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا منتظرن تا محرم بیاد و این نوحه رو دوباره بشنون: ای اهل حرم میر و علمدار نیامد/ سقای حسین سید و سالار نیامد/ علمدار نیامد سپه دار نیامد یا ابوالفضل العباس(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه داردهوس کرببلا گریه کند. گریه کن ها سفرکرببلا نزدیک است.! التماس دعا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای برادر زینب چه آید بعد تو بر سر زینب خداحافظ ای به خون آرمیده خداحافظ ای دو دست بریده خداحافظ ای گل سر بریده خداحافظ ای زندگانی زینب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی دیده لب اب بسوزد جگری؟ روی دست پدری جان بسپارد پسری؟ چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز عطش اب در دست و ننوشد به هوای دگری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــحـــرم نـــزدیـــکــــ شـــد! چـــه بـــگـــویــم کـــه غــمـــش مــاضــی اســـتــمـــراری اســـتــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی اسد بیایید به مقتل رو نمایید حسین کفن ندارد تن سالار زینب  به زیر سم مرکب حسین کفن ندارد ز سوی دشت و صحرا رسد ز قلب زها ندای وا حسینا حسین کفن ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبیب من سرت کو؟ علی اکبرت کو؟ امیر لشکرت کو؟ حسین کفن ندارد صبا عزم سفر کن از این صحرا گذر کن برو سوی مدینه پیمبر را خبر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دل ز عشقش لاله باغیست بحمدالله که قلبم مست ساقیست بساط گریه را آماده سازید که چند شب تا محرم وقت باقیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم - گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم - دنیا اگر از یزید پر شود ,ما - پشت به سالار شهیدان نکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون مرگ رسد بر کفن من بنویسید : من خاک کف پای عزادار حسینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر است رخش،بر او سحر بوسه زده است بر هر قدمش دوصد خطر بوسه زده است ای تیغ! از این خیال بد بیرون شو بر حنجره اش پیامبر بوسه زده است