0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا زمزمه یا حسین و کربلاست / زمزمه ی ضجه های زینب و بچه هاست  خوشا به حال اونایی که دلهاشون تو بین الحرمین و کربلاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي ديده خون ببار كه محرم است  نزد خداي، ديده گريان مكرم است  ملتمس دعايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به محرم, محرم گل زهرا  به لطمه های ملائک, به ماتم گل زهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه حسین را خدا پندارند...  کفرش به کنار ، عجب خدایی دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد حسین را شنیدیم همه / از کوفه به سوی او دویدیم همه رفتیم به کربلا ولی برگشتیم / از شمر امان نامه خریدیم همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دم به گوشم میرسد آواي زنگ قافله.اين قافله تا کربلا ديگر ندارد فاصله.يک زن ميان محملي اندر غم و تاب و تبس.اين زن صدايش آشناست اي واي من اين زينب است.  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خمیده است؟  آهی کشید و گفت ماه محرم است گفتم که چیست محرم؟  با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین(ع) بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود اما افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون که دو چشمش به حسین و حرم افتاد گفت لیلی به درک فقط حسین بن علی را عشق است!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى اهل زمين عيد گذشت و خبر از يار نيامد ، بر زخم دل فاطمه غمخوار نيامد ، يك روز دگر مانده كه با ناله بگوييم : اى اهل حرم مير و علمدار نيامد ، سقاى حسين سيد و سالار نيامد، علمدار نيامد.  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر آمد ز مهی بوی خدا می آید / ماه داغ دل ما غرق نوا می آید دل ببازید عزیزان که زمان الم است / ماه اشک و الم و کرب و بلا می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم ز خدا که بی ولایم نکند / غرق گنهم ولی رهایم نکند یک خواسته دارم از تو حسین / در هر دو جهان از تو جدایم نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمین تا آسمان آه است می دانی چرا؟  یک قیامت گریه در راه است می دانی چرا؟  بر سر هر نیزه خورشیدی ست یک ماه تمام  بر سر هر نیزه یک ماه است می دانی چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانده کل کائنات است حسین  معنای نماز و صلوات است حسین  ای آنکه برات کربلا می خواهی  در دست کرامتش برات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکم ز هجر روی تو خوناب شد حسین  مویم ز غصه رشته ی مهتاب شد حسین  هر جا کنار آب نشستم ز داغ تو  از بس که سوختم جگرم آب شد حسین  جانسوز تر ز داغ تو دیگر کسی ندید  خورشید هم ز داغ تو در تاب شد حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آب طلا نام حسین قاب كنید، با نام حسین یادی از آب كنید ، خواهید مه سربلند و جاوید شوید ، تا آخر عمر تكیه به ارباب كنید.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا زمزمه یا حسین و کربلاست / زمزمه ی ضجه های زینب و بچه هاست  خوشا به حال اونایی که دلهاشون تو بین الحرمین و کربلاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي ديده خون ببار كه محرم است  نزد خداي، ديده گريان مكرم است  ملتمس دعايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به محرم, محرم گل زهرا  به لطمه های ملائک, به ماتم گل زهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه حسین را خدا پندارند...  کفرش به کنار ، عجب خدایی دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد حسین را شنیدیم همه / از کوفه به سوی او دویدیم همه رفتیم به کربلا ولی برگشتیم / از شمر امان نامه خریدیم همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دم به گوشم میرسد آواي زنگ قافله.اين قافله تا کربلا ديگر ندارد فاصله.يک زن ميان محملي اندر غم و تاب و تبس.اين زن صدايش آشناست اي واي من اين زينب است.  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خمیده است؟  آهی کشید و گفت ماه محرم است گفتم که چیست محرم؟  با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین(ع) بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود اما افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون که دو چشمش به حسین و حرم افتاد گفت لیلی به درک فقط حسین بن علی را عشق است!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى اهل زمين عيد گذشت و خبر از يار نيامد ، بر زخم دل فاطمه غمخوار نيامد ، يك روز دگر مانده كه با ناله بگوييم : اى اهل حرم مير و علمدار نيامد ، سقاى حسين سيد و سالار نيامد، علمدار نيامد.  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر آمد ز مهی بوی خدا می آید / ماه داغ دل ما غرق نوا می آید دل ببازید عزیزان که زمان الم است / ماه اشک و الم و کرب و بلا می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم ز خدا که بی ولایم نکند / غرق گنهم ولی رهایم نکند یک خواسته دارم از تو حسین / در هر دو جهان از تو جدایم نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمین تا آسمان آه است می دانی چرا؟  یک قیامت گریه در راه است می دانی چرا؟  بر سر هر نیزه خورشیدی ست یک ماه تمام  بر سر هر نیزه یک ماه است می دانی چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانده کل کائنات است حسین  معنای نماز و صلوات است حسین  ای آنکه برات کربلا می خواهی  در دست کرامتش برات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکم ز هجر روی تو خوناب شد حسین  مویم ز غصه رشته ی مهتاب شد حسین  هر جا کنار آب نشستم ز داغ تو  از بس که سوختم جگرم آب شد حسین  جانسوز تر ز داغ تو دیگر کسی ندید  خورشید هم ز داغ تو در تاب شد حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آب طلا نام حسین قاب كنید، با نام حسین یادی از آب كنید ، خواهید مه سربلند و جاوید شوید ، تا آخر عمر تكیه به ارباب كنید.