0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اهـــل کــوفــه رحــمی ایـــن طــفــل جـان نــدارد خــواهــــد کـــه آب گـــویـــــد امــــا زبــــــان نـــــدارد 15روز مـــانـــده بــه مــحــــرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در عشق تو شد سخت گرفتار منم وانکه گردیده به دور تو چو پرگار منم آن که بر ضد ستم کار خروشید تویی وانکه مردانه تو را گشت هوادار منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تو واکن منو دل خوش کن آتیش دل و بیا خاموش کن کجا رفتی ای یوسف لیلا حرف بزن اکبر برای بابا تو دلم دارم،یه غم دائم رو تن گل نیست یه جای سالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا زینب نمیشه باورم که وقت رفتنه تموم این سفر بارش رو شونه منه کجا میخوای بری،چرا منو نمیبری حسین این دم اخری چقد شبیه مادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــمــر سـعــد صــدا زد کـــه تــیــر انــدازان. . . مــشــک بــر دوش در عــلقــمــه ، قــمــری در راه اســت. . . . یــا عــلــمــدار بی دسـت(ع) دســتــم را بــگــیــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سفر آتش فشان خورشید عاشورا شود در این سفر بانگ عطش در خیمه ها برپا شود چشم غزالان حرم از تشنگی دریا شود ........فریاد یا محمدا. حسین رسیده کربلا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سفر افتد به خون عرش خدا را قائمه بر دیدن صحرای خون آید ز جنت فاطمه گاهی کنار قتلگه گاهی کنار علقمه خون می فشاند از بصر گیرد حسینش را به بر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق (ع) فرمود : هر کس که امام حسین ( علیه السلام ) را در روز عاشورا زیارت کند بهشت بر او واجب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشورا هر روز در کربلای دلمان اتفاق می افتد. ... ... کوشش کنیم حسین دل، به دست یزید نفس، تشنه لب شهید نشود . . . السلام علیک یا ابا عبد الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید که تیر سینه من را هدف گرفت از چه گلوی تو به سه شعبه سپر شده؟ این ساقه ی لطیف که با بوسه می شکست حالا دو نیم از لب تیز تبر شده یاعلی اصغردعایمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تشنه می روی و زمان سفر شده یا روزهای تیره تر از شب سحر شده گرم بیان خواهش خشک لبت شدم دیدم لبت ز خون گلوی تو تر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طفل نخورده آب کمی در حرم بخواب لالا گلم ، عزیز دلم ، اصغرم بخواب شرمنده ام که شیر ندارم …به سینه ام ناخن مکش تو خاک مکن بر سرم بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کرب و بلا ظلم و ستم حکمِ روا شد / خون بر دلِ زهرا و علی شیرِ خدا شد/ تیر سه سر و پُر شده از زهر شرر بار / آن قسمت حلقوم علی اصغر ما شد/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا عباس وقتی دست داد . . هر دو دست خویش را از دست داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد حسین کوی منا تا جان خود قربان کند جان در ره جانان دهد جام جهان ویران کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آب فرات از کجا می ایی ؟ناصاف ولی چه با صفا می ایی... خود را نرساندی به لب خشک حسین (ع) دیگر به چه رو به کربلا می ایی؟

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اهـــل کــوفــه رحــمی ایـــن طــفــل جـان نــدارد خــواهــــد کـــه آب گـــویـــــد امــــا زبــــــان نـــــدارد 15روز مـــانـــده بــه مــحــــرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در عشق تو شد سخت گرفتار منم وانکه گردیده به دور تو چو پرگار منم آن که بر ضد ستم کار خروشید تویی وانکه مردانه تو را گشت هوادار منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تو واکن منو دل خوش کن آتیش دل و بیا خاموش کن کجا رف��ی ای یوسف لیلا حرف بزن اکبر برای بابا تو دلم دارم،یه غم دائم رو تن گل نیست یه جای سالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا زینب نمیشه باورم که وقت رفتنه تموم این سفر بارش رو شونه منه کجا میخوای بری،چرا منو نمیبری حسین این دم اخری چقد شبیه مادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــمــر سـعــد صــدا زد کـــه تــیــر انــدازان. . . مــشــک بــر دوش در عــلقــمــه ، قــمــری در راه اســت. . . . یــا عــلــمــدار بی دسـت(ع) دســتــم را بــگــیــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سفر آتش فشان خورشید عاشورا شود در این سفر بانگ عطش در خیمه ها برپا شود چشم غزالان حرم از تشنگی دریا شود ........فریاد یا محمدا. حسین رسیده کربلا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سفر افتد به خون عرش خدا را قائمه بر دیدن صحرای خون آید ز جنت فاطمه گاهی کنار قتلگه گاهی کنار علقمه خون می فشاند از بصر گیرد حسینش را به بر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق (ع) فرمود : هر کس که امام حسین ( علیه السلام ) را در روز عاشورا زیارت کند بهشت بر او واجب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشورا هر روز در کربلای دلمان اتفاق می افتد. ... ... کوشش کنیم حسین دل، به دست یزید نفس، تشنه لب شهید نشود . . . السلام علیک یا ابا عبد الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید که تیر سینه من را هدف گرفت از چه گلوی تو به سه شعبه سپر شده؟ این ساقه ی لطیف که با بوسه می شکست حالا دو نیم از لب تیز تبر شده یاعلی اصغردعایمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تشنه می روی و زمان سفر شده یا روزهای تیره تر از شب سحر شده گرم بیان خواهش خشک لبت شدم دیدم لبت ز خون گلوی تو تر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طفل نخورده آب کمی در حرم بخواب لالا گلم ، عزیز دلم ، اصغرم بخواب شرمنده ام که شیر ندارم …به سینه ام ناخن مکش تو خاک مکن بر سرم بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کرب و بلا ظلم و ستم حکمِ روا شد / خون بر دلِ زهرا و علی شیرِ خدا شد/ تیر سه سر و پُر شده از زهر شرر بار / آن قسمت حلقوم علی اصغر ما شد/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا عباس وقتی دست داد . . هر دو دست خویش را از دست داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد حسین کوی منا تا جان خود قربان کند جان در ره جانان دهد جام جهان ویران کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آب فرات از کجا می ایی ؟ناصاف ولی چه با صفا می ایی... خود را نرساندی به لب خشک حسین (ع) دیگر به چه رو به کربلا می ایی؟