0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـیـری کـه اسـتـخـوان ابـوالـفـضـل را شـکـسـت  بــر طـفـل شـیـر خـوار ،خـدایـــــــــــا چـه مـیـکـنـد؟؟؟؟؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سینه ی من نوشته بین الحرمین نصف قلبم با اباالفضل،نصف دیگر با حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله....... چون زمین هم میكند با نام زینب هلهله دانی از چه رو گاه گاه طوفان میشود....... صحنه جنگیدن عباس اكران میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعیان فردا حسین بی یار و یاور میشود خونجگر زینب ز داغ شش برادر میشود از برای جرعه آبی به شط خون جدا از بدن دست ابوالفضل دلاور میشود بر سر دست حسین از تیر ظلم حرمله پاره حلق نازک ششماهه اصغر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گدایم، گدای حسینم مستحق عطای حسینم عشق او مایه سوز و سازم روی او قبله گاه نمازم عقده کربلا دارد این دل عاشق کربلای حسینم از جوانی به پیری رسیدم عاقبت کربلا را ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذكر أمّن یُجیبَـــــت ... مضطر دلــــــــمان را... تا رسیدن محرم "ح س ی نَ ت"بدجور "تطمئن القلوب"میكند... 30روز مانده به محرم ابا عبدالله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت . . . نه به همتِ . . . نه به قسمتِ . . . میدونم به دعوتِ . . . یا ح س ی ن السلام علیک یا ابا عبدالله. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دل زعشقت لاله باغیست/ به حمدلله که قلبم مست ساقیست/ بساط گریه را آماده سازید/ سی شب تا محرم وقت باقیست السلام علیک یا ماه بنی هاشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مرگ بابا در فغان است یکی بهر برادر نوحه خوان است یکی گوید که من بابا ندارم یکی گریان ز بهر نوجوان است یکی گوید حسین جانم سرت کو یکی در شیون و بر سرزنان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کــربــلا تـــا جنت الاعلـــی کافیســت یک یا حســـین قربـــة " الــــی الله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربلا نشان داد که با شکیب در عطشی کوتاه،میتوان همیشه یک تاریخ را سیراب کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساربانا دست من دست خداست ساربانا دست من مشکل گشاست ساربانا جد من پیغمبر است باب من ساقی حوض کوثر است ساربان من داغ اکبر دیده ام داغ عباس برادر دیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم شد از غم نگاهم گرفت / به سوزانترین اشک، آهم گرفت شکست در گلو بغض سوزان من و / عطر حسین روح و جانم گرفت . . . السّلام علیک یا ابا عبد الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک تو مرا مهر نماز است حسین جان سوی تو مرا دست نیاز است حسین جان کن قسمت ما از کرمت کرببلا را کین دل همه در سوز و گداز است حسین جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محراب جانم ابروی توست چشم امیدم سوی توست مرغ دلم در کوی توست جانم حسین ، جانم حسین کی میشود خون خدا آئیم بسوی کربلا بوسه زنیم قبر تو را جانم حسین ، جانم حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام بودی رفتی از دستم تو چرا رفتی، من چرا هستم رفتی ای زهرا پیش پیغمبر علی تنها، شده تنها تر دیده واکن ای بانوی خانه گیسوی زینب مانده بی شانه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـیـری کـه اسـتـخـوان ابـوالـفـضـل را شـکـسـت  بــر طـفـل شـیـر خـوار ،خـدایـــــــــــا چـه مـیـکـنـد؟؟؟؟؟؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سینه ی من نوشته بین الحرمین نصف قلبم با اباالفضل،نصف دیگر با حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از چه رو گاه گاه آید زلزله....... چون زمین هم میكند با نام زینب هلهله دانی از چه رو گاه گاه طوفان میشود....... صحنه جنگیدن عباس اكران میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعیان فردا حسین بی یار و یاور میشود خونجگر زینب ز داغ شش برادر میشود از برای جرعه آبی به شط خون جدا از بدن دست ابوالفضل دلاور میشود بر سر دست حسین از تیر ظلم حرمله پاره حلق نازک ششماهه اصغر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گدایم، گدای حسینم مستحق عطای حسینم عشق او مایه سوز و سازم روی او قبله گاه نمازم عقده کربلا دارد این دل عاشق کربلای حسینم از جوانی به پیری رسیدم عاقبت کربلا را ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذكر أمّن یُجیبَـــــت ... مضطر دلــــــــمان را... تا رسیدن محرم "ح س ی نَ ت"بدجور "تطمئن القلوب"میكند... 30روز مانده به محرم ابا عبدالله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت . . . نه به همتِ . . . نه به قسمتِ . . . میدونم به دعوتِ . . . یا ح س ی ن السلام علیک یا ابا عبدالله. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دل زعشقت لاله باغیست/ به حمدلله که قلبم مست ساقیست/ بساط گریه را آماده سازید/ سی شب تا محرم وقت باقیست السلام علیک یا ماه بنی هاشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مرگ بابا در فغان است یکی بهر برادر نوحه خوان است یکی گوید که من بابا ندارم یکی گریان ز بهر نوجوان است یکی گوید حسین جانم سرت کو یکی در شیون و بر سرزنان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کــربــلا تـــا جنت الاعلـــی کافیســت یک یا حســـین قربـــة " الــــی الله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کربلا نشان داد که با شکیب در عطشی کوتاه،میتوان همیشه یک تاریخ را سیراب کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساربانا دست من دست خداست ساربانا دست من مشکل گشاست ساربانا جد من پیغمبر است باب من ساقی حوض کوثر است ساربان من داغ اکبر دیده ام داغ عباس برادر دیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم شد از غم نگاهم گرفت / به سوزانترین اشک، آهم گرفت شکست در گلو بغض سوزان من و / عطر حسین روح و جانم گرفت . . . السّلام علیک یا ابا عبد الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک تو مرا مهر نماز است حسین جان سوی تو مرا دست نیاز است حسین جان کن قسمت ما از کرمت کرببلا را کین دل همه در سوز و گداز است حسین جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محراب جانم ابروی توست چشم امیدم سوی توست مرغ دلم در کوی توست جانم حسین ، جانم حسین کی میشود خون خدا آئیم بسوی کربلا بوسه زنیم قبر تو را جانم حسین ، جانم حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام بودی رفتی از دستم تو چرا رفتی، من چرا هستم رفتی ای زهرا پیش پیغمبر علی تنها، شده تنها تر دیده واکن ای بانوی خانه گیسوی زینب مانده بی شانه