0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای حسینی که شهادت شد گدای در تو کِی شود باز بگردیم به دور سر تو گر خداوند ببخشد همه ی عالم را نشود قیمت یک موی علی اکبر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش نباش  به يك سلام بر حسين  خيلي ها در بين راه او را ديدند و يك سلام و بعد رهايش كردند براي هميشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـــــــــــــــــــــــــــی ما هم شد. . . . . . . حسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین عَلَم شهر را که ما بلند کردیم پس چرا علمدار تو بر زمین خورد ای حسین...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر یادگار مادری یکه و تنها میان لشکری  لشکرت دیگر زپا افتاده اند عاشقانت بهر تو جان داده اند شاهد یک دشت خونین لاله ای وارث یک خیمه گاه از ناله ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی نیازم کجاست؟ سوی حسین است وبس قبله قلبم کجاست؟کوی حسین است و بس بوی بهشت خدا از حرمش می وزد بوی بهشت خدا !! بوی حسین است و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هواییم کن/هرچی دارم ازم بگیر کربلاییم کن تورو به حق مادرت نینواییم کن/کبلاییم کن عکس کربلات توسینه قابه/دنیا بی حسین برام سرابه حتی بهشتم بی تو عذابه/آره عذابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست یا رب یاربم من عمریه به تاب و تبم من دنیا دنیا بدونن که عبدالزینبم من اونقده مست حسینه دلش پا بست حسینه روز اول جای بی بی به روی دست حسینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بگشا طفل زار خون جگر خواب رفتی بر سر دوش پدر حرمله با تیر، بی جانت نمود تشنه بودی، خواب سیرابت نمود اصغرا، بگشا دو چشمان ترت من چه گویم در جواب مادرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فدای غنچه لب هایت علی انبیا محو تماشایت علی یا علی اصغر فدای خنده ات من شدم بابا،دگر شرمنده ات اصغرم،شیرین زبانی میکنی با تلظی جان ستانی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر با برادر دست می‌داد.......برای بار آخر دست می‌داد چه احساس قشنگی ظهر آن روز.......به عباس دلاور دست می‌داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديباچه ي عشق و عاشقي باز شود دلها همه آماده ي پرواز شود با بوي محرم الحرام تو حسين ايام عزا و غصه آغاز شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که نفس پای این علم بزنم  نفس بده که فقط از حسین دم بزنم سرم هوای تو دارد دلم هوای حرم چه می شود که سری گوشه حرم بزنم بی بی جان اومدم برا حسین گریه کنم بی بی جان اومدم برا حسینت بسوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن تو بی قرارم حسینا هر چه دارم از تو دارم بر آن خاکی که افتادی به صورت دلم خواهد به سجده سر گذارم چه گردد پای من گردد پر از زخم بسویت پا برهنه ره سپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هست بهشت دلم، جلوه روی حسین اصل وجودم بود،تربت کوی حسین کاش همه فکر ما، زمزمه و ذکر ما ختم شود دائمأ،به گفتگوی حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که بر دلها امیری یاحسین آگه از ما فی الضمیری یاحسین اسم تو شیرین ترین ذکر دل است تو کریمی تو مجیری یا حسین هر کجا در غفلت و وقت گنه وای اگر دستم نگیری یاحسین

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس محرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای حسینی که شهادت شد گدای در تو کِی شود باز بگردیم به دور سر تو گر خداوند ببخشد همه ی عالم را نشود قیمت یک موی علی اکبر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش نباش  به يك سلام بر حسين  خيلي ها در بين راه او را ديدند و يك سلام و بعد رهايش كردند براي هميشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـــــــــــــــــــــــــــی ما هم شد. . . . . . . حسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین عَلَم شهر را که ما بلند کردیم پس چرا علمدار تو بر زمین خورد ای حسین...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر یادگار مادری یکه و تنها میان لشکری  لشکرت دیگر زپا افتاده اند عاشقانت بهر تو جان داده اند شاهد یک دشت خونین لاله ای وارث یک خیمه گاه از ناله ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی نیازم کجاست؟ سوی حسین است وبس قبله قلبم کجاست؟کوی حسین است و بس بوی بهشت خدا از حرمش می وزد بوی بهشت خدا !! بوی حسین است و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هواییم کن/هرچی دارم ازم بگیر کربلاییم کن تورو به حق مادرت نینواییم کن/کبلاییم کن عکس کربلات توسینه قابه/دنیا بی حسین برام سرابه حتی بهشتم بی تو عذابه/آره عذابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست یا رب یاربم من عمریه به تاب و تبم من دنیا دنیا بدونن که عبدالزینبم من اونقده مست حسینه دلش پا بست حسینه روز اول جای بی بی به روی دست حسینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بگشا طفل زار خون جگر خواب رفتی بر سر دوش پدر حرمله با تیر، بی جانت نمود تشنه بودی، خواب سیرابت نمود اصغرا، بگشا دو چشمان ترت من چه گویم در جواب مادرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فدای غنچه لب هایت علی انبیا محو تماشایت علی یا علی اصغر فدای خنده ات من شدم بابا،دگر شرمنده ات اصغرم،شیرین زبانی میکنی با تلظی جان ستانی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر با برادر دست می‌داد.......برای بار آخر دست می‌داد چه احساس قشنگی ظهر آن روز.......به عباس دلاور دست می‌داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديباچه ي عشق و عاشقي باز شود دلها همه آماده ي پرواز شود با بوي محرم الحرام تو حسين ايام عزا و غصه آغاز شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که نفس پای این علم بزنم  نفس بده که فقط از حسین دم بزنم سرم هوای تو دارد دلم هوای حرم چه می شود که سری گوشه حرم بزنم بی بی جان اومدم برا حسین گریه کنم بی بی جان اومدم برا حسینت بسوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن تو بی قرارم حسینا هر چه دارم از تو دارم بر آن خاکی که افتادی به صورت دلم خواهد به سجده سر گذارم چه گردد پای من گردد پر از زخم بسویت پا برهنه ره سپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هست بهشت دلم، جلوه روی حسین اصل وجودم بود،تربت کوی حسین کاش همه فکر ما، زمزمه و ذکر ما ختم شود دائمأ،به گفتگوی حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که بر دلها امیری یاحسین آگه از ما فی الضمیری یاحسین اسم تو شیرین ترین ذکر دل است تو کریمی تو مجیری یا حسین هر کجا در غفلت و وقت گنه وای اگر دستم نگیری یاحسین