0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو هلال احمر رو به غضنفر نشون میدن میگن معنی این تو جاده چیه؟  میگه به ماه مبارک رمضان نزدیک میشوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن ماهی که نامش رمضان است معده از آمدنش شدیدا نگران است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که در دعایش یادی کند ز یاران ، شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران.  بوي خوش رمضان گواراي وجودتان باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات حیف نون با خدا : آخه تو که پول نداری چرا ماه رمضون ها مهمونی میدی !!؟ مردیم از گشنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهي سرشار از بركت و رحمت و عبادت هاي پذيرفته شده برايت آرزومندم.  اي سبك بال در دعاي سحرت هرگز از ياد نبر من جامانده بسي محتاجم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها وقتي سر سفره افطار نشستي دستهاي خاليت رو با خلوص و بي آلايش بالا ببر و چند دقيقه اي نگه دار تا بقيه هم بتونن يه چيزي بخورن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اومدن ماه رمضون اين سوال باز پيش مياد كه :  خدايا !  فرو دادن اينهمه بغض روزه رو باطل نميكنه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز امشب حق صدايت کرده است / وارد مهمان سرايت کرده است / با همه نقصى که در من بوده است / باز هم او دعوتم بنموده است  ماه رمضان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي بلند شو سحري بخور  بيب بيب تيت تيت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را به دعا کاش نسازند فراموش  رندان سحرخیز که صاحب نفسانند.  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما :هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش  الان: هر کی روزه است باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت دوازده ظهر ارسال شود:  آخ یه لیوان شربت آب لیمو حال میده الان.  .  .  .  .  (ستاد افزایش اجر معنوی روزه داران )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخور بخور یالا بخور!!  .  .  طرح ضربتی شیطان برای روزه داران عزیز!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا شله زرد ما چی‌ شد پس؟  ماه رمضون داره تموم می‌شه…  طرح یاد آوری به منظور پخش نذورات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات غضنفر در ماه رمضان ۹۰  خدایا اقلا کولرو روشن کن…  زشته جلو مهمونا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فری خوشحال میگن روزه ها رو میگیری ؟ میگه دو روز اول رو نگرفتم ، دیدم میتونم نگیرم بقیه رو هم نگرفتم!

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو هلال احمر رو به غضنفر نشون میدن میگن معنی این تو جاده چیه؟  میگه به ماه مبارک رمضان نزدیک میشوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن ماهی که نامش رمضان است معده از آمدنش شدیدا نگران است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که در دعایش یادی کند ز یاران ، شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران.  بوي خوش رمضان گواراي وجودتان باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات حیف نون با خدا : آخه تو که پول نداری چرا ماه رمضون ها مهمونی میدی !!؟ مردیم از گشنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهي سرشار از بركت و رحمت و عبادت هاي پذيرفته شده برايت آرزومندم.  اي سبك بال در دعاي سحرت هرگز از ياد نبر من جامانده بسي محتاجم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها وقتي سر سفره افطار نشستي دستهاي خاليت رو با خلوص و بي آلايش بالا ببر و چند دقيقه اي نگه دار تا بقيه هم بتونن يه چيزي بخورن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اومدن ماه رمضون اين سوال باز پيش مياد كه :  خدايا !  فرو دادن اينهمه بغض روزه رو باطل نميكنه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز امشب حق صدايت کرده است / وارد مهمان سرايت کرده است / با همه نقصى که در من بوده است / باز هم او دعوتم بنموده است  ماه رمضان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي بلند شو سحري بخور  بيب بيب تيت تيت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را به دعا کاش نسازند فراموش  رندان سحرخیز که صاحب نفسانند.  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما :هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش  الان: هر کی روزه است باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت دوازده ظهر ارسال شود:  آخ یه لیوان شربت آب لیمو حال میده الان.  .  .  .  .  (ستاد افزایش اجر معنوی روزه داران )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخور بخور یالا بخور!!  .  .  طرح ضربتی شیطان برای روزه داران عزیز!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا شله زرد ما چی‌ شد پس؟  ماه رمضون داره تموم می‌شه…  طرح یاد آوری به منظور پخش نذورات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات غضنفر در ماه رمضان ۹۰  خدایا اقلا کولرو روشن کن…  زشته جلو مهمونا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فری خوشحال میگن روزه ها رو میگیری ؟ میگه دو روز اول رو نگرفتم ، دیدم میتونم نگیرم بقیه رو هم نگرفتم!