0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن  ماه مبارک رمضان دوری از گناه، ما انس با قرآن ماه ضیافت الله بر شما و خانواده محترمتان گرامی باد .  “ طاعت و عبادت شما قبول درگاه حق ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش که همسایه ما می شدی ، مایه آرامش ما می شدی هر که به دیدار تو نایل شود،یک شبه حلال مسائل شود  “ یا مهدی ادرکنی ”  ماه اجابت دعا و رحمت خدا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میکده گشودند، خدایا مپسند، که درین بزم و طرب ما، سوی تقوا نرویم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوارترین مردم به احترام کسانی هستند که به تادیب خود می کوشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر وقت آب می نوشی بگو یا حسین(ع)  این روزها که آب می بینی و نمی نوشی آرام بگو یا اباالفضل(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهج البلاغه: آرام باش، توکل کن، تفکر کن، سپس آستینها را بالا بزن ، آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد / زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند  آمد قدح روزه، بشکست قدح ها را / تا منکر این عشرت بی باده طرب بیند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزه داران اگر چنین می خواهید ، دهان از آنچه غیر خدایی است ببندید  و چشم را به آنچه شیطانی است نگشایید و گوش را آلوده هر زمزمه پلید نسازید  و حتی خیال باطل را هم از دروازه دلها بزدایید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده / در ماه دعا سیر الی اللهم ده  ماه رمضان و ماه مهمانی توست / در محفل مهمانی خود راهم ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت اللّهی  خوش عمل هر که بود در رمضان / ترک منکر نمود در رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فیض و احسان است  رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خلوت شب ز حــق صـدا می آید / از عطر سحر بوی خدا می آید  با گوش دگر شنو به غوغای سکوت / کز مرغ شب ، آواز دعا می آید  ماه رمضان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای در غرور نفس به سر برده روزگار / برخیز ، کارکن ، که کنونست وقت کار  ای دوست ! ماه روزه رسید و تو خفته‌ای / آخر زخواب غفلت دیرینه سر برآر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود  صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ز رویت گرفته ام روزه جز به یادت نکرده ام افطار... اللهم عجل لولیک الفرج " عیدسعید فطر مبارک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيدرمضان آمدوماه رمضان رفت صدشكر كه اين امدوصدحيف كه ان رفت

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن  ماه مبارک رمضان دوری از گناه، ما انس با قرآن ماه ضیافت الله بر شما و خانواده محترمتان گرامی باد .  “ طاعت و عبادت شما قبول درگاه حق ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش که همسایه ما می شدی ، مایه آرامش ما می شدی هر که به دیدار تو نایل شود،یک شبه حلال مسائل شود  “ یا مهدی ادرکنی ”  ماه اجابت دعا و رحمت خدا مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میکده گشودند، خدایا مپسند، که درین بزم و طرب ما، سوی تقوا نرویم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوارترین مردم به احترام کسانی هستند که به تادیب خود می کوشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر وقت آب می نوشی بگو یا حسین(ع)  این روزها که آب می بینی و نمی نوشی آرام بگو یا اباالفضل(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهج البلاغه: آرام باش، توکل کن، تفکر کن، سپس آستینها را بالا بزن ، آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد / زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند  آمد قدح روزه، بشکست قدح ها را / تا منکر این عشرت بی باده طرب بیند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزه داران اگر چنین می خواهید ، دهان از آنچه غیر خدایی است ببندید  و چشم را به آنچه شیطانی است نگشایید و گوش را آلوده هر زمزمه پلید نسازید  و حتی خیال باطل را هم از دروازه دلها بزدایید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده / در ماه دعا سیر الی اللهم ده  ماه رمضان و ماه مهمانی توست / در محفل مهمانی خود راهم ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت اللّهی  خوش عمل هر که بود در رمضان / ترک منکر نمود در رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فیض و احسان است  رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خلوت شب ز حــق صـدا می آید / از عطر سحر بوی خدا می آید  با گوش دگر شنو به غوغای سکوت / کز مرغ شب ، آواز دعا می آید  ماه رمضان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای در غرور نفس به سر برده روزگار / برخیز ، کارکن ، که کنونست وقت کار  ای دوست ! ماه روزه رسید و تو خفته‌ای / آخر زخواب غفلت دیرینه سر برآر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود  صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ز رویت گرفته ام روزه جز به یادت نکرده ام افطار... اللهم عجل لولیک الفرج " عیدسعید فطر مبارک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيدرمضان آمدوماه رمضان رفت صدشكر كه اين امدوصدحيف كه ان رفت

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران