0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن ماهی که نامش رمضان است   معده از آمدنش شدیدا نگران است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا   از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شود   صبرت آمــوزد و تسلط نفـس / و ز تو شیطان تو رمیده شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عاصیان وعده ی رحمت رسید   ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده   برایتان آرزومندم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن   (ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق   برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.   با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم . . .   ماه رمضان بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی   درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه   در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن   راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثا�� و خلوص و بندگی   روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است  . . .   فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارا به دعا کاش نسازند فراموش   رندان سحرخیز که صاحب نفسانند . . .   فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهی به یک زمان بگذشت   شب قدری به عارفان بنمود / این معانی از آن بیان بگذشت  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در عشق تو شد سخت گرفتار منم وانکه گردیده به دور تو چو پرگار منم آن که بر ضد ستم کار خروشید تویی وانکه مردانه تو را گشت هوادار منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضــان چــشمــه عـطــای خـــدا / ماه عفو و گذشت و غفــران است  رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا / بهــر گــم گـشتگان حـیــران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش  زان باده که در میکده عشـق فروشــند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن ماهی که نامش رمضان است   معده از آمدنش شدیدا نگران است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا   از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید / که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شود   صبرت آمــوزد و تسلط نفـس / و ز تو شیطان تو رمیده شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عاصیان وعده ی رحمت رسید   ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده   برایتان آرزومندم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن   (ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق   برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.   با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم . . .   ماه رمضان بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه در خودنگری و خودکاوشی / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی   درک مسکین از دل و جان کردن است / زندگی همچون فقیران کردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه   در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن   راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه ، تمرین کلاس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی   روزه ، زنجیر هوا گسستن است / دیو و بت های درون بشکستن است  . . .   فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارا به دعا کاش نسازند فراموش   رندان سحرخیز که صاحب نفسانند . . .   فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهی به یک زمان بگذشت   شب قدری به عارفان بنمود / این معانی از آن بیان بگذشت  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در عشق تو شد سخت گرفتار منم وانکه گردیده به دور تو چو پرگار منم آن که بر ضد ستم کار خروشید تویی وانکه مردانه تو را گشت هوادار منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضــان چــشمــه عـطــای خـــدا / ماه عفو و گذشت و غفــران است  رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا / بهــر گــم گـشتگان حـیــران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش  زان باده که در میکده عشـق فروشــند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش