0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس لیلة الرغایب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه­ی آسمان خواهد نشست. بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است. لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه های ماندگار زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم. برای هم دعا کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو میکنم خانه قلبت پر از گلهای یاس،نغمه خوان خانه قلبت هزار باغ احساست پر از گلهای ناز،همچو یه قالی پر از نقش و نگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است. از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست خدایا به حق این شب عزیز همه رابه آرزوهایشان برسان خدایا ما را ان ده که آن به خدایا شیرینی بخشش و محبت را به ما بچشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من برایت آرزو میکنم عاشق شوى، و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد، و پس از تنهاییت، نفرت از کسى نیابى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست برایت آرزو میکم روزهایت هر یکی بهتر ز قبل، خوش بود بر کام تو این روزگار همچو شمعی باشی و همراه گل، من بگردم دور تو پروانه وار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب درآرزوهایم برایت آرزو میکنم که آرزوی کسی باشی که آرزویش روداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب آرزوهاتو رو بال فرشته ها بنویس و تا رسیدنشون به آسمون دعا کن صدای اجابت که به دلت رسید منو فراموش نکن با آرزوی رسیدن به آرزوهای قشنگتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندین نامه نوشته ام، با ادرسهایی که نمی دانم به کجا خواهند رسید! سلام. از خدا وند برایت بهترین ها را خواسته ام می دانم که تو به آرزوهایت خواهی رسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن هر کی شب آرزوها دعا کنه از خدا حاجت می گیره ، برام دعا کن به آرزوم برسم بزرگترین آرزوی من داشتن توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها درشب آرزوها برای اجابت دعا وبردن آنها به ملکوت مسابقه داده ومنتظر ندای بنده های خدا هستند. مرادعا کن

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس لیلة الرغایب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه­ی آسمان خواهد نشست. بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است. لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه های ماندگار زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم. برای هم دعا کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست آرزو میکنم خانه قلبت پر از گلهای یاس،نغمه خوان خانه قلبت هزار باغ احساست پر از گلهای ناز،همچو یه قالی پر از نقش و نگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است. از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست خدایا به حق این شب عزیز همه رابه آرزوهایشان برسان خدایا ما را ان ده که آن به خدایا شیرینی بخشش و محبت را به ما بچشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست و من برایت آرزو میکنم عاشق شوى، و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد، و پس از تنهاییت، نفرت از کسى نیابى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرزوهاست برایت آرزو میکم روزهایت هر یکی بهتر ز قبل، خوش بود بر کام تو این روزگار همچو شمعی باشی و همراه گل، من بگردم دور تو پروانه وار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب درآرزوهایم برایت آرزو میکنم که آرزوی کسی باشی که آرزویش روداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب آرزوهاتو رو بال فرشته ها بنویس و تا رسیدنشون به آسمون دعا کن صدای اجابت که به دلت رسید منو فراموش نکن با آرزوی رسیدن به آرزوهای قشنگتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندین نامه نوشته ام، با ادرسهایی که نمی دانم به کجا خواهند رسید! سلام. از خدا وند برایت بهترین ها را خواسته ام می دانم که تو به آرزوهایت خواهی رسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن هر کی شب آرزوها دعا کنه از خدا حاجت می گیره ، برام دعا کن به آرزوم برسم بزرگترین آرزوی من داشتن توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها درشب آرزوها برای اجابت دعا وبردن آنها به ملکوت مسابقه داده ومنتظر ندای بنده های خدا هستند. مرادعا کن