0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس قیام 17 شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفدهم شهریور، سالروز قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستم شاهی پهلوی می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد عشق های آسمانی/به یاد لحظه های بی نشانی دلم را نازنین! سنگر به سنگر/به شوق ردپایی می کشانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سمت ساحل آبی ست راهت/و صد آیینه شد محو نگاهت به یاد لحظه های سبز سنگر/گلی رویید جای سجده گاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که زبان عشق را می دانند/لب بسته سرود عاشقی می خوانند با رفتن شان ترنم آمدن است/خورشید غروب کرده را می مانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خون گر کشی خاک من، دشمن من/بجوشد گل اندر گل از گلشن من تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی/جدا سازی ای خصم، سر از تن من کجا می توانی، ز قلبم ربایی/تو عشق میان من و میهن من

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس قیام 17 شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفدهم شهریور، سالروز قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستم شاهی پهلوی می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد عشق های آسمانی/به یاد لحظه های بی نشانی دلم را نازنین! سنگر به سنگر/به شوق ردپایی می کشانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سمت ساحل آبی ست راهت/و صد آیینه شد محو نگاهت به یاد لحظه های سبز سنگر/گلی رویید جای سجده گاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که زبان عشق را می دانند/لب بسته سرود عاشقی می خوانند با رفتن شان ترنم آمدن است/خورشید غروب کرده را می مانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خون گر کشی خاک من، دشمن من/بجوشد گل اندر گل از گلشن من تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی/جدا سازی ای خصم، سر از تن من کجا می توانی، ز قلبم ربایی/تو عشق میان من و میهن من

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران