0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس قیام 17 شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین لاله هایی که در باغ ماست/خموشند و فریادشان تا خداست در این عرصه با یار بودن خوش است/به رسم شهیدان سرودن خوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتاسر شهر با تو عطرآگین بود/لبخند تمام کوچه ها غمگین بود آنروز که بر دوش ترا می بردیم/تابوت سبک ولی غمت سنگین بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون بسته سرم تمام گیسم سرخ است/می گریم و چشم های خیسم سرخ است هر چند که سبز رفته ای نامت را/با هر قلمی که می نویسم سرخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمان ضیافت خطر هیچ نداشت/هنگام که می رفت سفر هیچ نداشت گمنام ترین شهید را آوردند/جز پاره ای از عشق دگر هیچ نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم/ز خاک تیره ولی استخوان در آوردیم شما حماسه سرودید و ما به نام شما/فقط ترانه سرویم - نان در آوردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان خاک سر از آسمان در آوردیم/چقدر قمری بی آشیان در آوردیم وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم/چقدر خاطره نیمه جان در آوردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا عاشقی را رعایت کنیم/ز یاران عاشق حکایت کنیم از آن ها که خونین سفر کرده اند/سفر بر مدار خطر کرده اند از آن ها که خورشید فریادشان/دمید از گلوی سحر زادشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آزاده از خاک آزادگانم/گل صبر می پرورد دامن من جز از جام توحید هرگز ننوشم/زنی گر به تیغ ستم گردن من بلند اخترم، رهبرم، از در آمد/بهار است و هنگام گل چیدن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زخم، شناسنامه دارند هنوز/در مسجد خون اقامه دارند هنوز آنان همه از تبار باران بودند/رفتند، ولی ادامه دارند هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز حدیث کوچ برگی سرخ است/خندیدن گل زیر تگرگی سرخ است بر لاله چرا کفن بپوشم، وقتی/زیبایی زندگی به مرگی سرخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ذره از آفتاب باقی مانده است/در جام کمی شراب باقی مانده است هر قطره خون به قاصدک ها می گفت/گل رفته ولی گلاب باقی مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت/با زخم نشان سرفرازی نگرفت زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت/حیثیت مرگ را به بازی نگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گامی به تولا زده بودیم ای کاش/جامی ز می لا زده بودیم ای کاش آن شب که قراولان توفان رفتند/چون موج به دریا زده بودیم ای کاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نخل سایه گستر پر بار انقلاب/ای در هجوم خصم خدا یار انقلاب زخم تبر به جان تو هر چند نارواست/اما هراس ما همه از موریانه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینه ام دوباره غمی جان گرفته است/امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است تا لحظه ای پیش دلم گور سرد بود/اینک به یمن یاد شما جان گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زخم، شناسنامه دارند هنوز در مسجد خون اقامه دارند هنوز آنان همه از تبار باران بودند رفتند، ولی ادامه دارند هنوز

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس قیام 17 شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین لاله هایی که در باغ ماست/خموشند و فریادشان تا خداست در این عرصه با یار بودن خوش است/به رسم شهیدان سرودن خوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتاسر شهر با تو عطرآگین بود/لبخند تمام کوچه ها غمگین بود آنروز که بر دوش ترا می بردیم/تابوت سبک ولی غمت سنگین بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون بسته سرم تمام گیسم سرخ است/می گریم و چشم های خیسم سرخ است هر چند که سبز رفته ای نامت را/با هر قلمی که می نویسم سرخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمان ضیافت خطر هیچ نداشت/هنگام که می رفت سفر هیچ نداشت گمنام ترین شهید را آوردند/جز پاره ای از عشق دگر هیچ نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم/ز خاک تیره ولی استخوان در آوردیم شما حماسه سرودید و ما به نام شما/فقط ترانه سرویم - نان در آوردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان خاک سر از آسمان در آوردیم/چقدر قمری بی آشیان در آوردیم وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم/چقدر خاطره نیمه جان در آوردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا عاشقی را رعایت کنیم/ز یاران عاشق حکایت کنیم از آن ها که خونین سفر کرده اند/سفر بر مدار خطر کرده اند از آن ها که خورشید فریادشان/دمید از گلوی سحر زادشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آزاده از خاک آزادگانم/گل صبر می پرورد دامن من جز از جام توحید هرگز ننوشم/زنی گر به تیغ ستم گردن من بلند اخترم، رهبرم، از در آمد/بهار است و هنگام گل چیدن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زخم، شناسنامه دارند هنوز/در مسجد خون اقامه دارند هنوز آنان همه از تبار باران بودند/رفتند، ولی ادامه دارند هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز حدیث کوچ برگی سرخ است/خندیدن گل زیر تگرگی سرخ است بر لاله چرا کفن بپوشم، وقتی/زیبایی زندگی به مرگی سرخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ذره از آفتاب باقی مانده است/در جام کمی شراب باقی مانده است هر قطره خون به قاصدک ها می گفت/گل رفته ولی گلاب باقی مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت/با زخم نشان سرفرازی نگرفت زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت/حیثیت مرگ را به بازی نگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گامی به تولا زده بودیم ای کاش/جامی ز می لا زده بودیم ای کاش آن شب که قراولان توفان رفتند/چون موج به دریا زده بودیم ای کاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نخل سایه گستر پر بار انقلاب/ای در هجوم خصم خدا یار انقلاب زخم تبر به جان تو هر چند نارواست/اما هراس ما همه از موریانه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینه ام دوباره غمی جان گرفته است/امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است تا لحظه ای پیش دلم گور سرد بود/اینک به یمن یاد شما جان گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زخم، شناسنامه دارند هنوز در مسجد خون اقامه دارند هنوز آنان همه از تبار باران بودند رفتند، ولی ادامه دارند هنوز

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران