0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی پاییز را دراک کرده باشد ، به نیرنگ گلهای رنگ رنگ دل نخواهد سپرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مغرور نشو برگ وقتی می ریزه که فکر می کنه طلاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان خویش باش، در چهار فصل زندگی انسان، پاییز کمین کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم با آمدن پاییز هر یک برگ که میافته یک دونه از غمهای دلت کم بشه و دیگه هیچوقت ناراحت نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. برگ سبز درخت، “معرفت کردگار” و برگ زرد درخت، “معرفت روزگار” است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاییز است  اندکی از مهر پیداست ؛ حتا در این دوران بی‌مهری , باز هم پاییز زیباست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز تنها فصلیه که از همون اولین روزش خودشو نشون می ده! کاش همه انسانها مثل پاییز باشن ��ا از همون روز اول رنگ و روی اصلیشون رو نشون بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی پاییز را دراک کرده باشد ، به نیرنگ گلهای رنگ رنگ دل نخواهد سپرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مغرور نشو برگ وقتی می ریزه که فکر می کنه طلاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان خویش باش، در چهار فصل زندگی انسان، پاییز کمین کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم با آمدن پاییز هر یک برگ که میافته یک دونه از غمهای دلت کم بشه و دیگه هیچوقت ناراحت نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. برگ سبز درخت، “معرفت کردگار” و برگ زرد درخت، “معرفت روزگار” است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاییز است  اندکی از مهر پیداست ؛ حتا در این دوران بی‌مهری , باز هم پاییز زیباست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز تنها فصلیه که از همون اولین روزش خودشو نشون می ده! کاش همه انسانها مثل پاییز باشن تا از همون روز اول رنگ و روی اصلیشون رو نشون بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران