0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی پاییز را دراک کرده باشد ، به نیرنگ گلهای رنگ رنگ دل نخواهد سپرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مغرور نشو برگ وقتی می ریزه که فکر می کنه طلاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان خویش باش، در چهار فصل زندگی انسان، پاییز کمین کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم با آمدن پاییز هر یک برگ که میافته یک دونه از غمهای دلت کم بشه و دیگه هیچوقت ناراحت نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. برگ سبز درخت، “معرفت کردگار” و برگ زرد درخت، “معرفت روزگار” است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاییز است  اندکی از مهر پیداست ؛ حتا در این دوران بی‌مهری , باز هم پاییز زیباست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز تنها فصلیه که از همون اولین روزش خودشو نشون می ده! کاش همه انسانها مثل پاییز باشن تا از همون روز اول رنگ و روی اصلیشون رو نشون بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی پاییز را دراک کرده باشد ، به نیرنگ گلهای رنگ رنگ دل نخواهد سپرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مغرور نشو برگ وقتی می ریزه که فکر می کنه طلاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان خویش باش، در چهار فصل زندگی انسان، پاییز کمین کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم با آمدن پاییز هر یک برگ که میافته یک دونه از غمهای دلت کم بشه و دیگه هیچوقت ناراحت نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. برگ سبز درخت، “معرفت کردگار” و برگ زرد درخت، “معرفت روزگار” است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاییز است  اندکی از مهر پیداست ؛ حتا در این دوران بی‌مهری , باز هم پاییز زیباست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز تنها فصلیه که از همون اولین روزش خودشو نشون می ده! کاش همه انسانها مثل پاییز باشن تا از همون روز اول رنگ و روی اصلیشون رو نشون بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . .