0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران و عشق حادثه ای آسمانی اند باران گرفته است ... گمانم وزیده ای !‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه می رفتی،بهار بود تابستان كه نیامدی،پاییز شد پاییز كه برنگشتی،پاییز ماند زمستان كه نیایی،پاییز می ماند تو را به دل پاییزی ات،فصلها را به هم نریز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سختِ هم پاییز باشد ؛ هم ابر باشد ، هم باران باشد ! هم خیابان ِ خیس … امـــــا نه تـــــو باشی نه دستی برای فشردن باشد نه پایی برای قدم زدن باشد و نه نگاهـــی برای زل زدن … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام آبان غریبی نکن... خلوت من  آرام تر از برگ ریزان توست منم و تو و چند خط جوهر بی واسطه... همیشه از کوچ "با هم بودن ها" جا مانده ام غریبی نکن آبان نزدیکتر بیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا پس پاییز کووووو؟!  ما‌که مستقیم از تابستون رفتیم تو زمستون ! من تازه واسه پاییزم میخواستم یکی رو پیدا کنم :( این چه وضعشه آخه ؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فصل سرمام،هیچی مث جمع شدن زیر پتو و خوابیدن نمیچسبه هوای دو نفره که جور نمیشه،بگیرید راحت تو خونتون بخوابید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو این هوای سرد چی میچسبه؟ . . . . . . . . شرتتو بذاری رو بخاری بعد بپوشی :D . . وااای ... آی حال میده ... آی حال میده :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال هوا از تی شرت یوهو پرید تو کاپشن :| پس سوئیشرتامون چی عاخه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هر چه بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند  پاییز غریب ارین فصل هاست چون تابستان و زمستان بهار را میبینند اما پاییز نه من زاده پاییزم بهار ندیده خزان شده ام  من زاده پاییزم خوب میدانم پاییز غریبترین فصلهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ِ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺯ ﮐﻒ ِ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﻭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر سایبون چشمات تو شبستون نگاهت یه جایی گوشه اشکات مچ عشقتو میگیرم بین پاییز و زمستون انتظار و نم بارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد ، حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت چوبی کهنه نم گرفته زیر بارون ، زیر سقف بی قرار شاخه های بید مجنون ابر بی طاقت پاییز مثل من چه بی ستارست ، مثل من شکسته از این نامه های پاره پارست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه ی من / به که گویم که تو باران زمستان منی .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران و عشق حادثه ای آسمانی اند باران گرفته است ... گمانم وزیده ای !‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه می رفتی،بهار بود تابستان كه نیامدی،پاییز شد پاییز كه برنگشتی،پاییز ماند زمستان كه نیایی،پاییز می ماند تو را به دل پاییزی ات،فصلها را به هم نریز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سختِ هم پاییز باشد ؛ هم ابر باشد ، هم باران باشد ! هم خیابان ِ خیس … امـــــا نه تـــــو باشی نه دستی برای فشردن باشد نه پایی برای قدم زدن باشد و نه نگ��هـــی برای زل زدن … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام آبان غریبی نکن... خلوت من  آرام تر از برگ ریزان توست منم و تو و چند خط جوهر بی واسطه... همیشه از کوچ "با هم بودن ها" جا مانده ام غریبی نکن آبان نزدیکتر بیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا پس پاییز کووووو؟!  ما‌که مستقیم از تابستون رفتیم تو زمستون ! من تازه واسه پاییزم میخواستم یکی رو پیدا کنم :( این چه وضعشه آخه ؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فصل سرمام،هیچی مث جمع شدن زیر پتو و خوابیدن نمیچسبه هوای دو نفره که جور نمیشه،بگیرید راحت تو خونتون بخوابید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو این هوای سرد چی میچسبه؟ . . . . . . . . شرتتو بذاری رو بخاری بعد بپوشی :D . . وااای ... آی حال میده ... آی حال میده :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال هوا از تی شرت یوهو پرید تو کاپشن :| پس سوئیشرتامون چی عاخه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هر چه بدهد، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند  پاییز غریب ارین فصل هاست چون تابستان و زمستان بهار را میبینند اما پاییز نه من زاده پاییزم بهار ندیده خزان شده ام  من زاده پاییزم خوب میدانم پاییز غریبترین فصلهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ِ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺯ ﮐﻒ ِ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﻭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر سایبون چشمات تو شبستون نگاهت یه جایی گوشه اشکات مچ عشقتو میگیرم بین پاییز و زمستون انتظار و نم بارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد ، حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت چوبی کهنه نم گرفته زیر بارون ، زیر سقف بی قرار شاخه های بید مجنون ابر بی طاقت پاییز مثل من چه بی ستارست ، مثل من شکسته از این نامه های پاره پارست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه ی من / به که گویم که تو باران زمستان منی .