0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پاییز رو باید بدون خواننده عصر پاییزی گذروند ... خدا رحمت ت کنه مرتضی پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابرها ، قشنگ ترین صدای پاییزه ، دیگه چه فرقی میکنه برگ سبز کدامین درخت بودی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ خش خش برگهای پاییز نزدیک شدن به ارزویم رابرای خودم جشن میگیرم...امیدوارم همه به ارزوهای خودبرسند...یلدامبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعداد اندکی از مردم معنی باران را میفهمند.... بقیه فقط خیس میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این بوی پاییز و اسمان ابری!که ادم نه خودش میداند دردش چیست نه هیچ کس دیگر! فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش نگاه و اغوشی گرمتر میخواهد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- ازت متنفرم + منم همین طور . . . . . . . . . . . . . منو ا��ل مهر همین الان یهویی ^ـــــــــــــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن... صدای نفس های پاییز را میشنوی؟ این زیباترین فصل خدا می آید، غم واندوهت را به برگ درختان آویزان کن... چند روز دیگر میریزند.... پاییزتان مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پاییز!!!!!! هواست راجمع کن، دور تو و تمام عاشقانه هایت را خط میکشم.. اگر با آمدنت او حتی یک سرفه بکند، ...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خريد لباسهاي پاييزي دقت کنيد! لباسهايي بخريد با جيبهايي به اندازه دو دست . . . شايد همين پاييز عاشق شديد ! پيشاپيش پاييزتان مبارک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچين عزا گرفتين مهر داره مياد و مدرسه و دانشگاه  . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . انگار قراره درس بخونيم؟؟ . ... . . . يه 4 ساعت دري وري گفتن و خنديدن به معلم و استاد عين منگلا اين حرفا نداره :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عاشقانه لب هایش را می بوسد زمین/ و رد پایت را به آغوش می کشید /و چه آهنگی دارد صدای خش خش برگ /که با باد میگوید غم فصل خزان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دست در جیب چپ و دست دیگر  در جیب راست این اندوه آشنا تصویر پاییز است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش بـــہ جـــــــــــآے پـــــــــــــــایـــیـــــــز..... "تــــــــــــــــــــــــو" بـــہ مــهـــــــــــر مــــــے آمــــــــدے.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدین امروز یه کیف داره واسه خودش گوشه پیاده رو حرکت میکنه، تعجب نکنین! اینا کلاس اولی اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان! برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم… پاییزتون مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک دست در جیبِ چَـپ یـک دست در جیبِ راسـت این انـدوهِ آشنــا ... تصـویر پایـیز است

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس فصل پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پاییز رو باید بدون خواننده عصر پاییزی گذروند ... خدا رحمت ت کنه مرتضی پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابرها ، قشنگ ترین صدای پاییزه ، دیگه چه فرقی میکنه برگ سبز کدامین درخت بودی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ خش خش برگهای پاییز نزدیک شدن به ارزویم رابرای خودم جشن میگیرم...امیدوارم همه به ارزوهای خودبرسند...یلدامبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعداد اندکی از مردم معنی باران را میفهمند.... بقیه فقط خیس میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این بوی پاییز و اسمان ابری!که ادم نه خودش میداند دردش چیست نه هیچ کس دیگر! فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش نگاه و اغوشی گرمتر میخواهد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- ازت متنفرم + منم همین طور . . . . . . . . . . . . . منو اول مهر همین الان یهویی ^ـــــــــــــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن... صدای نفس های پاییز را میشنوی؟ این زیباترین فصل خدا می آید، غم واندوهت را به برگ درختان آویزان کن... چند روز دیگر میریزند.... پاییزتان مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پاییز!!!!!! هواست راجمع کن، دور تو و تمام عاشقانه هایت را خط میکشم.. اگر با آمدنت او حتی یک سرفه بکند، ...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خريد لباسهاي پاييزي دقت کنيد! لباسهايي بخريد با جيبهايي به اندازه دو دست . . . شايد همين پاييز عاشق شديد ! پيشاپيش پاييزتان مبارک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچين عزا گرفتين مهر داره مياد و مدرسه و دانشگاه  . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . انگار قراره درس بخونيم؟؟ . ... . . . يه 4 ساعت دري وري گفتن و خنديدن به معلم و استاد عين منگلا اين حرفا نداره :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عاشقانه لب هایش را می بوسد زمین/ و رد پایت را به آغوش می کشید /و چه آهنگی دارد صدای خش خش برگ /که با باد میگوید غم فصل خزان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دست در جیب چپ و دست دیگر  در جیب راست این اندوه آشنا تصویر پاییز است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش بـــہ جـــــــــــآے پـــــــــــــــایـــیـــــــز..... "تــــــــــــــــــــــــو" بـــہ مــهـــــــــــر مــــــے آمــــــــدے.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدین امروز یه کیف داره واسه خودش گوشه پیاده رو حرکت میکنه، تعجب نکنین! اینا کلاس اولی اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان! برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم… پاییزتون مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک دست در جیبِ چَـپ یـک دست در جیبِ راسـت این انـدوهِ آشنــا ... تصـویر پایـیز است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران