0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شهادت دکتر چمران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آن ابرمرد بسیجی بخیر که با مدرک دکترای فیزیک پلاسما قید زندگی راحت مادی را در آمریکا زد و راهی لبنان و ایران شد تا در مبارزه مستضعفان جهان علیه استکبار شرکت کند و عروس شهادت را در آغوش کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی، و خودنمایی های شیطانی، برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی، و این هنر مردان خداست. (پیام امام خمینی به مناسبت شهادت دکتر چمران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عارف مردی که کوه ها بر زانوانش تکیه داشتند و صخره ها، وام دار مقاومتش بودند. ایمان تکیه گاهش بود و قرآن، چراغ هدایتش. دریا، قطره ای از زلال اندیشه اش بود و موج، نمونه ای از جوش و خروش مردانه اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ خوشخوانی بودی که از این دیار پر اندوه پریدی، از نفس بریدی، عشق او گزیدی، راه او خریدی و به او رسیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهید چمران، معلمی آگاه و مجاهدی با استقامت بود که تنها به ایران شهیدپرور تعلق نداشت؛ بلکه سرتاسر خاک خونین لبنان عرصه فداکاری و جانبازی آن عارف مشتاق شهادت بود. (سید باقر حکیم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او فرمانده لایقی بود که با حضور مستمر و مداوم خویش در سنگر و جبهه، به استقبال شهادت می رفت و به هم رزمان خود درس امید و مقاومت می داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر چمران، شخصیت عظیم مجاهد و مبارز عارف و متعبد از میان ما رفت و به لقای خداوند بزرگ و معشوق همیشگی اش پیوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتقام خون چمران، جز با سرنگونی رژیم صدام و اعدام او و دستیارانش چیز دیگری نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او (شهید چمران) سال ها در سنگر جهاد فی سبیل الله، دل دشمنان خدا را لرزانیده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خصوصیات بسیار بارز دیگر او (شهید چمران) شجاعتش در میدان های جنگ بود؛ این را من خودم از نزدیک دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او (شهید چمران) در عین داشتن ابعاد عرفانی، معنوی و ذوقی و لطافت های روحی، یک نظامی کامل بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تربیت و آموزش های جنگ را مرحوم چمران درست کرد. جاهایی را معین کرد برای تمرین. خود ایشان، انصافا به کارهای چریکی وارد بود. در فضای قبل از انقلاب در فلسطین و مصر تمرین دیده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمران، با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام، جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل چمران بمیرید (امام خمینی رحمه الله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او (شهید چمران) جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شهادت دکتر چمران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آن ابرمرد بسیجی بخیر که با مدرک دکترای فیزیک پلاسما قید زندگی راحت مادی را در آمریکا زد و راهی لبنان و ایران شد تا در مبارزه مستضعفان جهان علیه استکبار شرکت کند و عروس شهادت را در آغوش کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی، و خودنمایی های شیطانی، برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی، و این هنر مردان خداست. (پیام امام خمینی به مناسبت شهادت دکتر چمران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عارف مردی که کوه ها بر زانوانش تکیه داشتند و صخره ها، وام دار مقاومتش بودند. ایمان تکیه گاهش بود و قرآن، چراغ هدایتش. دریا، قطره ای از زلال اندیشه اش بود و موج، نمونه ای از جوش و خروش مردانه اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ خوشخوانی بودی که از این دیار پر اندوه پریدی، از نفس بریدی، عشق او گزیدی، راه او خریدی و به او رسیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهید چمران، معلمی آگاه و مجاهدی با استقامت بود که تنها به ایران شهیدپرور تعلق نداشت؛ بلکه سرتاسر خاک خونین لبنان عرصه فداکاری و جانبازی آن عارف مشتاق شهادت بود. (سید باقر حکیم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او فرمانده لایقی بود که با حضور مستمر و مداوم خویش در سنگر و جبهه، به استقبال شهادت می رفت و به هم رزمان خود درس امید و مقاومت می داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر چمران، شخصیت عظیم مجاهد و مبارز عارف و متعبد از میان ما رفت و به لقای خداوند بزرگ و معشوق همیشگی اش پیوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتقام خون چمران، جز با سرنگونی رژیم صدام و اعدام او و دستیارانش چیز دیگری نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او (شهید چمران) سال ها در سنگر جهاد فی سبیل الله، دل دشمنان خدا را لرزانیده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خصوصیات بسیار بارز دیگر او (شهید چمران) شجاعتش در میدان های جنگ بود؛ این را من خودم از نزدیک دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او (شهید چمران) در عین داشتن ابعاد عرفانی، معنوی و ذوقی و لطافت های روحی، یک نظامی کامل بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تربیت و آموزش های جنگ را مرحوم چمران درست کرد. جاهایی را معین کرد برای تمرین. خود ایشان، انصافا به کارهای چریکی وارد بود. در فضای قبل از انقلاب در فلسطین و مصر تمرین دیده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمران، با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام، جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل چمران بمیرید (امام خمینی رحمه الله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او (شهید چمران) جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران