0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هرگز نگویمت که دستم را بگیر ، عمریست گرفته ای، رهایم مکن.... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شب قدر خداوند خوبی های بندگانش را پیمانه میکند.. سهم شما در این میان بی نهایت باد التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم امشب بهونه اولین اشکت چیه؟ اما اگه واسه آخریش بهونه نداشتی منو دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرق نازنینش کی اثر میکرد شمشیر...  یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت. یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در اين شبيهاي قدر كه دستم به آسمانت نمیرسد اما تو که دستت به زمین میرسد,عزت عزيزانم را تا عرش کبریایی خود "بلند کن". الهي آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های خالی من دخیل دل پاکتان...‏ مرا نیز در این ایام نه به بهای لایق؛به رسم رفاقت دعا کنید... التماس دع��

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکم خال شد اما دل هنوز پر است! نکند نسخه رمضانت هم جواب مرا ندهد! خدایا پری بده  پرپرزدن امشب برای تو با من الهی به علی التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرق گناهم به که روی آورم / نامه سیاهم به که روی آورم از غم و اندوه شدم زیر و رو / غیر خدایم به که روی آورم . . . التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر سجاده ام از نجوای ناگفته هایت می سرایم...... تو هم برای من بسرای..... امشب تو برای من و من برای تو...... قلبی نورانی،ضمیری آرام،عاقبتی ختم به خیر و هزاران دعای دیگر بخواهیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت،ارام روان گشت دلت سوی خدایت رفتی به در خانه ان قاضی حاجات،یاد ار مرا ملتمس لطف و دعایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر شب بیدار شدن است... نه بیدار ماندن...دعا کنیم بیدارشویم... اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان دل منم کنید التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي بر ما اگر استغفارمان براي سبك شدن بار گناه و كم شدن عذاب وجدان براي ادامه دادن گناهانمان باشد نه براي توبه و ترك آن  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرگاهان میان سفره ی لطفت، میان ربنای سبز دستانت، اگر بر دلت رد شد خیال من،دعایم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب سر مهربان نخلی خم شد درکیسه نان به جای خرما غم شد در خانه دور،بیوه ای شیون کرد هم بازی کودک یتیمی کم شد (الهی العفو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهای من دخیل دل پاکت... مرا در این ساعات نه به بهای لیاقت،بلکه به رسم رفاقت اول حلال وبعدهم دعاکن. وخداکندکه بدانی چقدر محتاج است،نگاه خسته ی من بر دعای دستانت  التماس دعا...

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هرگز نگویمت که دستم را بگیر ، عمریست گرفته ای، رهایم مکن.... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شب قدر خداوند خوبی های بندگانش را پیمانه میکند.. سهم شما در این میان بی نهایت باد التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم امشب بهونه اولین اشکت چیه؟ اما اگه واسه آخریش بهونه نداشتی منو دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرق نازنینش کی اثر میکرد شمشیر...  یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت. یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در اين شبيهاي قدر كه دستم به آسمانت نمیرسد اما تو که دستت به زمین میرسد,عزت عزيزانم را تا عرش کبریایی خود "بلند کن". الهي آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های خالی من دخیل دل پاکتان...‏ مرا نیز در این ایام نه به بهای لایق؛به رسم رفاقت دعا کنید... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکم خال شد اما دل هنوز پر است! نکند نسخه رمضانت هم جواب مرا ندهد! خدایا پری بده  پرپرزدن امشب برای تو با من الهی به علی التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرق گناهم به که روی آورم / نامه سیاهم به که روی آورم از غم و اندوه شدم زیر و رو / غیر خدایم به که روی آورم . . . التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر سجاده ام از نجوای ناگفته هایت می سرایم...... تو هم برای من بسرای..... امشب تو برای من و من برای تو...... قلبی نورانی،ضمیری آرام،عاقبتی ختم به خیر و هزاران دعای دیگر بخواهیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت،ارام روان گشت دلت سوی خدایت رفتی به در خانه ان قاضی حاجات،یاد ار مرا ملتمس لطف و دعایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر شب بیدار شدن است... نه بیدار ماندن...دعا کنیم بیدارشویم... اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان دل منم کنید التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي بر ما اگر استغفارمان براي سبك شدن بار گناه و كم شدن عذاب وجدان براي ادامه دادن گناهانمان باشد نه براي توبه و ترك آن  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرگاهان میان سفره ی لطفت، میان ربنای سبز دستانت، اگر بر دلت رد شد خیال من،دعایم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب سر مهربان نخلی خم شد درکیسه نان به جای خرما غم شد در خانه دور،بیوه ای شیون کرد هم بازی کودک یتیمی کم شد (الهی العفو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهای من دخیل دل پاکت... مرا در این ساعات نه به بهای لیاقت،بلکه به رسم رفاقت اول حلال وبعدهم دعاکن. وخداکندکه بدانی چقدر محتاج است،نگاه خسته ی من بر دعای دستانت  التماس دعا...

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران