0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، سرنوشت یکسال ما تعیین می شود. این شبها را از دست ندهیم. برای تعجیل در فرج مولایمان دعا کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایید خاکیان سدره نشین و زمینیان آسمانی که ملکوتیان امشب شیفته شمایند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژه می افتد و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیری سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی، سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، لاله‌ای شکفته در کویر شب‌های عادی سال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گشاینده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن می‌رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، آوای ایمان را در گوش جان انسان‌ها ترنم می‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بزرگ‌ترین میدان‌گاه سبقت گرفتن اولاد آدم در خیرات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بهترین گاه آرایش صحیفه دل مؤمنان به زیور ذکر خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، وقت شناخت قدر خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بهترین منزلگاه نیایش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فصل نزول آیات رحمانی بر بوستان جان‌های روحانی است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، سرنوشت یکسال ما تعیین می شود. این شبها را از دست ندهیم. برای تعجیل در فرج مولایمان دعا کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایید خاکیان سدره نشین و زمینیان آسمانی که ملکوتیان امشب شیفته شمایند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژه می افتد و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیری سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی، سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، لاله‌ای شکفته در کویر شب‌های عادی سال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گشاینده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن می‌رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، آوای ایمان را در گوش جان انسان‌ها ترنم می‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بزرگ‌ترین میدان‌گاه سبقت گرفتن اولاد آدم در خیرات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بهترین گاه آرایش صحیفه دل مؤمنان به زیور ذکر خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، وقت شناخت قدر خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، بهترین منزلگاه نیایش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فصل نزول آیات رحمانی بر بوستان جان‌های روحانی است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران