0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر سجاده ام از نجوای ناگفته هایت می سرایم...... تو هم برای من بسرای..... امشب تو برای من و من برای تو...... قلبی نورانی،ضمیری آرام،عاقبتی ختم به خیر و هزاران دعای دیگر بخواهیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي اي مظهر عدل الاهي پناه بي كسان در بي پناهي بدانديشان تو را از ما گرفتند ز ما معناي تقوا را گرفتند ولي يادت فراموشي ندارد ((چراغ عشق))خاموشي ندارد. یه قسمتی از شعر امیر عشق (مهدی سهیلی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت،ارام روان گشت دلت سوی خدایت رفتی به در خانه ان قاضی حاجات،یاد ار مرا ملتمس لطف و دعایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر شب بیدار شدن است... نه بیدار ماندن...دعا کنیم بیدارشویم... اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان دل منم کنید التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي بر ما اگر استغفارمان براي سبك شدن بار گناه و كم شدن عذاب وجدان براي ادامه دادن گناهانمان باشد نه براي توبه و ترك آن التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرگاهان میان سفره ی لطفت، میان ربنای سبز دستانت، اگر بر دلت رد شد خیال من،دعایم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب سر مهربان نخلی خم شد درکیسه نان به جای خرما غم شد در خانه دور،بیوه ای شیون کرد هم بازی کودک یتیمی کم شد (الهی العفو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهای من دخیل دل پاکت... مرا در این ساعات نه به بهای لیاقت،بلکه به رسم رفاقت اول حلال وبعدهم دعاکن. وخداکندکه بدانی چقدر محتاج است،نگاه خسته ی من بر دعای دستانت التماس دعا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته وندانسته حقوقی برگردن هم داریم که کفه سنگین اشتباهات آن به سمت من است.امشب شب بخشش است،من ازحقوق نداشته ام برهمه دوستان وعزیزانم گذشتم ،ازشما میخواهم ازمن بگذرید... . التماس دعا... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب را در کنار ثانیه ها آمین گوی آرزوهایت می شوم آرزویم را دعا کن!!!!! التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر پرواز رمضان: پروازت بي خطر.اميدوارم توشه ات فراوان و سهم سوغات من . دعاي شبهاي قدر شما باشد ... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی تو شب های قدر اگه حق الناس گردنت باشه صدای ناله هات به عرش نمیرسه؟؟؟؟؟ تورو به حق این شبهای عزیز اگر حقی ازت ضایع کردم،حتی یه حرف "حلالم کن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی انچه تو این شبا به "خوبانت" عطا می کنی به ما هم عطا کن.... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است و دلم سرشار از عشق ديدار شب قدر است شب عشق بازي با خدا شب ربنا گفتن و پرواز تا خدا التماس دعا...

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر سجاده ام از نجوای ناگفته هایت می سرایم...... تو هم برای من بسرای..... امشب تو برای من و من برای تو...... قلبی نورانی،ضمیری آرام،عاقبتی ختم به خیر و هزاران دعای دیگر بخواهیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي اي مظهر عدل الاهي پناه بي كسان در بي پناهي بدانديشان تو را از ما گرفتند ز ما معناي تقوا را گرفتند ولي يادت فراموشي ندارد ((چراغ عشق))خاموشي ندارد. یه قسمتی از شعر امیر عشق (مهدی سهیلی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت،ارام روان گشت دلت سوی خدایت رفتی به در خانه ان قاضی حاجات،یاد ار مرا ملتمس لطف و دعایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر شب بیدار شدن است... نه بیدار ماندن...دعا کنیم بیدارشویم... اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان دل منم کنید التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واي بر ما اگر استغفارمان براي سبك شدن بار گناه و كم شدن عذاب وجدان براي ادامه دادن گناهانمان باشد نه براي توبه و ترك آن التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرگاهان میان سفره ی لطفت، میان ربنای سبز دستانت، اگر بر دلت رد شد خیال من،دعایم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب سر مهربان نخلی خم شد درکیسه نان به جای خرما غم شد در خانه دور،بیوه ای شیون کرد هم بازی کودک یتیمی کم شد (الهی العفو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهای من دخیل دل پاکت... مرا در این ساعات نه به بهای لیاقت،بلکه به رسم رفاقت اول حلال وبعدهم دعاکن. وخداکندکه بدانی چقدر محتاج است،نگاه خسته ی من بر دعای دستانت التماس دعا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته وندانسته حقوقی برگردن هم داریم که کفه سنگین اشتباهات آن به سمت من است.امشب شب بخشش است،من ازحقوق نداشته ام برهمه دوستان وعزیزانم گذشتم ،ازشما میخواهم ازمن بگذرید... . التماس دعا... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب را در کنار ثانیه ها آمین گوی آرزوهایت می شوم آرزویم را دعا کن!!!!! التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر پرواز رمضان: پروازت بي خطر.اميدوارم توشه ات فراوان و سهم سوغات من . دعاي شبهاي قدر شما باشد ... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی تو شب های قدر اگه حق الناس گردنت باشه صدای ناله هات به عرش نمیرسه؟؟؟؟؟ تورو به حق این شبهای عزیز اگر حقی ازت ضایع کردم،حتی یه حرف "حلالم کن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی انچه تو این شبا به "خوبانت" عطا می کنی به ما هم عطا کن.... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است و دلم سرشار از عشق ديدار شب قدر است شب عشق بازي با خدا شب ربنا گفتن و پرواز تا خدا التماس دعا...