0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه بد سرشتم با توست سرنوشتم  / دانم که در به رویم وا می‏کنی به آهی   ای نازنین نگارا تغییر ده قضا را / گر تو نمی ‏پسندی تقدیر کن نگاهی . . .   التماس دعای ویژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به عشق حیدر ، ما را ببخش یکسر / جان حسین و زینب ، بر ما بده پناهی   آخر به بیت زینب ، بیمار دارم امشب / از ما مگیر او را ، جان حسن الهی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است و قدر آن بدانیم /  نماز و جوشن و قرآن بخوانیم    به درگاه خدا غفران و توبه /  به شرطی که سر پیمان بمانیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است   یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است   تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد   هر دلی از حلقه ای در ذکر یا رب یا رب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا در رؤیاهایتان ، سبکبالی و لذت پرواز روح را احساس کرده اید ؟   شب قدر، رؤیایی است که به حقیقت می پیوندد . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس شب قدر شب قدر است تقدیرش بدانم  مدبر اوست تدبیرش بدانم  به آیه آیه ها ی کایناتم  زهی ، ابلیس وتزویرش بدانم  از آن دست مضطّر به بالا  خدا گویان ، تکبیرش بدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سی شب خرابت می نشینم تا سحر گاهان  شاید به دست لطف کردی قصد تعمیرم  ای اسم های اعظمت امن یجیب عشق  هرشب سحرپرمی کشم …اما به زنجیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ان شب که همه قران به سر می گذارند ما را توفیق بده قران را به دل کنیم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و کنون وقت دعاست وقت شکر از کرم و لطف خداست وقت عاشق شدن و مهر و صفاست وقت امید بر قلم عفو خداست التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آری ما را بر عظمت و شناسایی شب قدر راهی نیست تنها می توان درزیر باران رحمتش ایستاد تا برما ببارد و جانهایمان را از آب زلال خود شست وشو دهد و پاک سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم بارانی بفرست ، چتر گناه را دور انداخته ام  .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. بزرگترین تمنای ما از خدا میتواند کوچک ترین معجزه اش باشد،  خدا را به بزرگیش قسم دادم، زندگیت را معجزه باران کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، شبی که شیاطین در بند اسارتند و آدمیان ایمن از آنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــــداى خـــــنـده هـــاى خـــــدا را مـــیـشـنـوى ؟ دعـــــایـت را شـــنـیـده و بـــه آنـــــچـه مــــحـال مـــیـپنـدارى ، مـــیـخـندد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، شبی که باید به یاد روی محبوب عزیز، آن یار پنهان رخسار، با دردمندی‌های عاشقانه نالید و دیدار او را از خدای طلبید

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه بد سرشتم با توست سرنوشتم  / دانم که در به رویم وا می‏کنی به آهی   ای نازنین نگارا تغییر ده قضا را / گر تو نمی ‏پسندی تقدیر کن نگاهی . . .   التماس دعای ویژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به عشق حیدر ، ما را ببخش یکسر / جان حسین و زینب ، بر ما بده پناهی   آخر به بیت زینب ، بیمار دارم امشب / از ما مگیر او را ، جان حسن الهی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است و قدر آن بدانیم /  نماز و جوشن و قرآن بخوانیم    به درگاه خدا غفران و توبه /  به شرطی که سر پیمان بمانیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است   یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است   تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد   هر دلی از حلقه ای در ذکر یا رب یا رب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا در رؤیاهایتان ، سبکبالی و لذت پرواز روح را احساس کرده اید ؟   شب قدر، رؤیایی است که به حقیقت می پیوندد . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس شب قدر شب قدر است تقدیرش بدانم  مدبر اوست تدبیرش بدانم  به آیه آیه ها ی کایناتم  زهی ، ابلیس وتزویرش بدانم  از آن دست مضطّر به بالا  خدا گویان ، تکبیرش بدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سی شب خرابت می نشینم تا سحر گاهان  شاید به دست لطف کردی قصد تعمیرم  ای اسم های اعظمت امن یجیب عشق  هرشب سحرپرمی کشم …اما به زنجیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ان شب که همه قران به سر می گذارند ما را توفیق بده قران را به دل کنیم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و کنون وقت دعاست وقت شکر از کرم و لطف خداست وقت عاشق شدن و مهر و صفاست وقت امید بر قلم عفو خداست التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آری ما را بر عظمت و شناسایی شب قدر راهی نیست تنها می توان درزیر باران رحمتش ایستاد تا برما ببارد و جانهایمان را از آب زلال خود شست وشو دهد و پاک سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم بارانی بفرست ، چتر گناه را دور انداخته ام  .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. بزرگترین تمنای ما از خدا میتواند کوچک ترین معجزه اش باشد،  خدا را به بزرگیش قسم دادم، زندگیت را معجزه باران کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، شبی که شیاطین در بند اسارتند و آدمیان ایمن از آنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــــداى خـــــنـده هـــاى خـــــدا را مـــیـشـنـوى ؟ دعـــــایـت را شـــنـیـده و بـــه آنـــــچـه مــــحـال مـــیـپنـدارى ، مـــیـخـندد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، شبی که باید به یاد روی محبوب عزیز، آن یار پنهان رخسار، با دردمندی‌های عاشقانه نالید و دیدار او را از خدای طلبید

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران