0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند   چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی / آن شب قدر که این تازه براتم دادند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   شب قدر است و قدر شب قدر تو میدانی   به قدر من ننگر، قدر خویش اعطا کن . . .   آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شب جدایی در کوی آشنایی   هستم چنان گدایی در کوی پادشاهی   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تا توانم بر عهد خود بمانم / شرمنده ‏ام ز مهدی وز درگهت الهی   تا در کفت اسیرم قرآن به سر بگیرم / چون بگذرم ز قرآن اُفتم به کوره راهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قدْر بیا دل مرا گلشن کن / سرشار ز یاس و مریم و آوْشَن کن   در ظلمت شب روح و مَلَک چون بینم؟ / ای قدر بیا شب مرا روشن کن . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری امشب لیلة القدرِ خداست / گاه معراج شکوه افزای ماست   گاهِ مولا گفتن و یادِ علی(ع) /  زاده بیتِ خدا، اوّل ولّی   هر هر حق داده از کف تاب او /  هم نخستین کشته محراب، او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبدی دارم در دست ، می روم سوی خدا   یا علی می گویم ، می روم تا درگه نور و امید   تا به جایی که ملک ره نبرد ، می روم سوی خدا   سوی حق   سوی اُمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلةُ القدر است بس والا تبار / یک شب است و خیرش افزون از شمار   یک شب و آبی ترین شب های سال /  عاشقان گیرند در آن پَرّ و بال   تا به باغ سبز عرفان پَر زنند  /   تا طلوع صبحِ قرآن پَر زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها در  شب قدر برای آزادی انسانها از دستان شیطان   و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند.   مرا دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این من و حجم شب و دستان خالی و خدا   آسمانی تیره و اشک و سکوت و انزوا    ناله های جانگدازو گریه و امن یجیب   قبله و قلب و جوارج جملگی غرق دعا    التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون رو کنم به احیاء، دل زنده گردم اما / دل مرده می‏شوم باز با غمزه گناهی   گرچه به ماه غفران بسته است دست شیطان / بدتر بود ز ابلیس این نفس گاه گاهی   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــگذار تا بمیرم در این شب الـــهی /  ورنه دوباره آرم رو روی رو ســیاهی   چون رو کنم به توبه، سازم نوا و ندبه /  چــندان که باز گردم گیرم ره تباهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگ غروب و ساحلِ شور و نوای  شب قدر   شکسته کشتی دلم، به ناله های  شب قدر   بر پرِ سجاده‌ی دل، گره نشسته، وا نما   ای گل سجاده نشین، به یک دعای  شب قدر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه امشب لیلةُ القدرِ خداست / ذکر یا رب یا رب و وِرد و دعاست   گاهِ استغفار و دلْ لرزیدن است / گاه توبه، گاهِ آمرزیدن است   گاهِ عجز و التماس و هم نیاز / رو به درگاه حکیم چاره ساز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است و طی شد نامه هجر   سلام فیه حتی مطلع الفجر . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، شب نیایش و شب بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد   و التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند   چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی / آن شب قدر که این تازه براتم دادند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا   شب قدر است و قدر شب قدر تو میدانی   به قدر من ننگر، قدر خویش اعطا کن . . .   آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شب جدایی در کوی آشنایی   هستم چنان گدایی در کوی پادشاهی   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تا توانم بر عهد خود بمانم / شرمنده ‏ام ز مهدی وز درگهت الهی   تا در کفت اسیرم قرآن به سر بگیرم / چون بگذرم ز قرآن اُفتم به کوره راهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قدْر بیا دل مرا گلشن کن / سرشار ز یاس و مریم و آوْشَن کن   در ظلمت شب روح و مَلَک چون بینم؟ / ای قدر بیا شب مرا روشن کن . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری امشب لیلة القدرِ خداست / گاه معراج شکوه افزای ماست   گاهِ مولا گفتن و یادِ علی(ع) /  زاده بیتِ خدا، اوّل ولّی   هر هر حق داده از کف تاب او /  هم نخستین کشته محراب، او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبدی دارم در دست ، می روم سوی خدا   یا علی می گویم ، می روم تا درگه نور و امید   تا به جایی که ملک ره نبرد ، می روم سوی خدا   سوی حق   سوی اُمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلةُ القدر است بس والا تبار / یک شب است و خیرش افزون از شمار   یک شب و آبی ترین شب های سال /  عاشقان گیرند در آن پَرّ و بال   تا به باغ سبز عرفان پَر زنند  /   تا طلوع صبحِ قرآن پَر زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها در  شب قدر برای آزادی انسانها از دستان شیطان   و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند.   مرا دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این من و حجم شب و دستان خالی و خدا   آسمانی تیره و اشک و سکوت و انزوا    ناله های جانگدازو گریه و امن یجیب   قبله و قلب و جوارج جملگی غرق دعا    التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون رو کنم به احیاء، دل زنده گردم اما / دل مرده می‏شوم باز با غمزه گناهی   گرچه به ماه غفران بسته است دست شیطان / بدتر بود ز ابلیس این نفس گاه گاهی   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــگذار تا بمیرم در این شب الـــهی /  ورنه دوباره آرم رو روی رو ســیاهی   چون رو کنم به توبه، سازم نوا و ندبه /  چــندان که باز گردم گیرم ره تباهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگ غروب و ساحلِ شور و نوای  شب قدر   شکسته کشتی دلم، به ناله های  شب قدر   بر پرِ سجاده‌ی دل، گره نشسته، وا نما   ای گل سجاده نشین، به یک دعای  شب قدر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه امشب لیلةُ القدرِ خداست / ذکر یا رب یا رب و وِرد و دعاست   گاهِ استغفار و دلْ لرزیدن است / گاه توبه، گاهِ آمرزیدن است   گاهِ عجز و التماس و هم نیاز / رو به درگاه حکیم چاره ساز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است و طی شد نامه هجر   سلام فیه حتی مطلع الفجر . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، شب نیایش و شب بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد   و التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران