0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وضـــــو آمد ... به قصدِ ليله الفَرقَت ، علـــــي ابن ملجم ... در شبِ احياء چه قرآني گشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شب قدر میان همه دعاهایتان برای امرزش کسایی که در حق شما بدی کردن دعا کنید وقتی برای دیگری دعا کنیم، وقتی دلمون رو صاف کنیم، اون موقع هست که حاجت هامون شنیده میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : دعا چیست؟ گفتند : طلب نیاز از بی نیاز گفتم : التماس دعاچیست؟ گفتند : خوبان را در درگاه خدا واسطه قرار دادن پس باافتخار می گویم :  ای خوبان خدا  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

على عاشقترين مرد خدا بود كه عشقش را ميان سجده مىديد جهان در حسرت خواب بهشت است بهشت هر شب على را خواب مىديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوفه نقطه ننگيست بر جغرافياي هستي كه قرن هاست ديگر مردي به خود نديده........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثار و بركات سوره قدر : وسعت رزق و روزی الف: هر روز 10 مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت خدا را مشاهده نماید. ب: همچنین به نیت برآورده شدن حاجات 360 بار این سوره مبارکه را قرائت نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم، بیدار، از هول گناه مى کنم، بر آسمان شب، نگاه این منم، از راه دور افتاده اى رایگان، عمر خود از کف داده اى این منم، در دستِ غفلت ها اسیر اى خداى مهربان، دستم بگیر *اللهم اشف کل مریض *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شبان خلوت است مظهر هر رحمت است ای شده غرق گناه چاره ی درد تو را یار نظر می کند هرچه که هستی بیا گرچه که پستی بیا بنده ی شرم گونه را دوست نظر می کند توبه اثر می کند توبه اثر می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جز از على كه گويد به پسر كه قاتل من چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر ست و درهای رحمت رو به بهشت که میتوان نامه ی عمل را از نو نوشت خدایا امشب که رحمتت زیباترین وصف و نگار ست چه خوشبخت کسی که شعر زیبا از تو نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است امشب مست مستم‌ ای خدا با تو شدم تا مست دانستم كه هستم ای خدا با تو در این خلوت تو من یا من تو، انصاف از تو می‌خواهم تو با من مست یا من مست هستم ای خدا با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا لیلته القدرت سرآید  گنه بر ناله ام افزون تر آید مبادا ماه توپایان پذیرد ولی این بنده ات سامان نگیرد التماس دعای ویژه به همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا; اطمینان دارم هیچ کس ، بهتر از تو صلاحم را  نه، میداند . نه میخواهد.  خدایا; در این شبهای با فضیلت قدر، فقط از تو میخواهم مرا به حال خود وا مگذاری .  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امیرالمومنین (علیه السلام) می روی با فرق خونین پیش بازوی کبود شهر بی زهرا که مولا ! قابل ماندن نبود با وضو آمد به قصد لیله الفرقت ، علی ! ابن ملجم در شب احیاء چه قرآنی گشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام علیک یا امیرالمومنین شب قدر خدا به دنبال بهانه ای برای بخشش بندگان است امشب تو بهانه ی بخشش گناهانم باش,یاعلی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب زنده داری خوی عاشقان راز و نیاز خوی عارفان استغفار خوی پاکدلان بی تابی  تب منتظران و بیداری طبع صابران ست اللهم عجل لولیک الفرج

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وضـــــو آمد ... به قصدِ ليله الفَرقَت ، علـــــي ابن ملجم ... در شبِ احياء چه قرآني گشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شب قدر میان همه دعاهایتان برای امرزش کسایی که در حق شما بدی کردن دعا کنید وقتی برای دیگری دعا کنیم، وقتی دلمون رو صاف کنیم، اون موقع هست که حاجت هامون شنیده میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : دعا چیست؟ گفتند : طلب نیاز از بی نیاز گفتم : التماس دعاچیست؟ گفتند : خ��بان را در درگاه خدا واسطه قرار دادن پس باافتخار می گویم :  ای خوبان خدا  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

على عاشقترين مرد خدا بود كه عشقش را ميان سجده مىديد جهان در حسرت خواب بهشت است بهشت هر شب على را خواب مىديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوفه نقطه ننگيست بر جغرافياي هستي كه قرن هاست ديگر مردي به خود نديده........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثار و بركات سوره قدر : وسعت رزق و روزی الف: هر روز 10 مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت خدا را مشاهده نماید. ب: همچنین به نیت برآورده شدن حاجات 360 بار این سوره مبارکه را قرائت نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم، بیدار، از هول گناه مى کنم، بر آسمان شب، نگاه این منم، از راه دور افتاده اى رایگان، عمر خود از کف داده اى این منم، در دستِ غفلت ها اسیر اى خداى مهربان، دستم بگیر *اللهم اشف کل مریض *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شبان خلوت است مظهر هر رحمت است ای شده غرق گناه چاره ی درد تو را یار نظر می کند هرچه که هستی بیا گرچه که پستی بیا بنده ی شرم گونه را دوست نظر می کند توبه اثر می کند توبه اثر می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جز از على كه گويد به پسر كه قاتل من چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر ست و درهای رحمت رو به بهشت که میتوان نامه ی عمل را از نو نوشت خدایا امشب که رحمتت زیباترین وصف و نگار ست چه خوشبخت کسی که شعر زیبا از تو نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است امشب مست مستم‌ ای خدا با تو شدم تا مست دانستم كه هستم ای خدا با تو در این خلوت تو من یا من تو، انصاف از تو می‌خواهم تو با من مست یا من مست هستم ای خدا با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا لیلته القدرت سرآید  گنه بر ناله ام افزون تر آید مبادا ماه توپایان پذیرد ولی این بنده ات سامان نگیرد التماس دعای ویژه به همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا; اطمینان دارم هیچ کس ، بهتر از تو صلاحم را  نه، میداند . نه میخواهد.  خدایا; در این شبهای با فضیلت قدر، فقط از تو میخواهم مرا به حال خود وا مگذاری .  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امیرالمومنین (علیه السلام) می روی با فرق خونین پیش بازوی کبود شهر بی زهرا که مولا ! قابل ماندن نبود با وضو آمد به قصد لیله الفرقت ، علی ! ابن ملجم در شب احیاء چه قرآنی گشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام علیک یا امیرالمومنین شب قدر خدا به دنبال بهانه ای برای بخشش بندگان است امشب تو بهانه ی بخشش گناهانم باش,یاعلی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب زنده داری خوی عاشقان راز و نیاز خوی عارفان استغفار خوی پاکدلان بی تابی  تب منتظران و بیداری طبع صابران ست اللهم عجل لولیک الفرج

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران