0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته وندانسته حقوقی برگردن هم داریم که کفه سنگین اشتباهات آن به سمت من است.امشب شب بخشش است،من ازحقوق نداشته ام برهمه دوستان وعزیزانم گذشتم ،ازشما میخواهم ازمن بگذرید... . التماس دعا... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب را در کنار ثانیه ها آمین گوی آرزوهایت می شوم  آرزویم را دعا کن!!!!!  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر پرواز رمضان: پروازت بي خطر.اميدوارم توشه ات فراوان و سهم سوغات من . دعاي شبهاي قدر شما باشد ... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خدا توانمش خواند ، نه بشر توانمش گفت  متحیرم چه نامم ، شه ملک لا فتا را .... بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست ، تا به هنگام قنوتت نبری از یادم  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی تو شب های قدر اگه حق الناس گردنت باشه صدای ناله هات به عرش نمیرسه؟؟؟؟؟ تورو به حق این شبهای عزیز اگر حقی ازت ضایع کردم،حتی یه حرف "حلالم کن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی انچه تو این شبا به "خوبانت" عطا می کنی به ما هم عطا کن.... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است و دلم سرشار از عشق ديدار شب قدر است شب عشق بازي با خدا شب ربنا گفتن و پرواز تا خدا التماس دعا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام علیک یا امیرالمومنین... ای ماه سر به مهر سر از سجده بر مدار... پشت سرت کسی نشسته که شق القمر کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن یه شبه نمیشه ره صد ساله رو رفت ولی به نظر من اگه اون شب شبه قدر باشه میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش از این خاک، صدا برخیزد یا دستی باز بر دعا برخیزد ای کاش دل فتاده در دام گناه با گفتن یا علی(ع) ز جا برخیزد . . . التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــرآن بــه ســر بگیـــر تــا کـه حــس کـنی نیـــزه چقـــدر گریـــه بـــرای " حـسـیـن" کــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم عاشقی مستانه می گفت : اگر آتش به زیر پوست داری / نسوزی گر علی را دوست داری . . . چشم ما و عنایت حیدر، دست ما و کرامت حیدر. یا علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب سرمهربان نخلي خم شد/دركيسه ي نان به جاي خرما غم شد/ دركنج خرابه ها زني شيون كرد/همبازي كوكان كوفه كم شد... شهادت اميرخوبي ها علي (ع)تسليت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا ! امشـب امـضا بزن بـه پـرونده هـامون تـایید کـن خواسـته هـامون به حـق امام زمـانمــون {التمـاس دعا}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم میگفتم  که چگونه خواهی بخشید این شکننده توبه های مکرر را و نومید میشدم ... اما تو در جانم زمزمه کردی  که کریمی و با کریمان کارها دشوار نیست ... التماس دعا

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس شب قدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته وندانسته حقوقی برگردن هم داریم که کفه سنگین اشتباهات آن به سمت من است.امشب شب بخشش است،من ازحقوق نداشته ام برهمه دوستان وعزیزانم گذشتم ،ازشما میخواهم ازمن بگذرید... . التماس دعا... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب را در کنار ثانیه ها آمین گوی آرزوهایت می شوم  آرزویم را دعا کن!!!!!  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر پرواز رمضان: پروازت بي خطر.اميدوارم توشه ات فراوان و سهم سوغات من . دعاي شبهاي قدر شما باشد ... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خدا توانمش خواند ، نه بشر توانمش گفت  متحیرم چه نامم ، شه ملک لا فتا را .... بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست ، تا به هنگام قنوتت نبری از یادم  التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی تو شب های قدر اگه حق الناس گردنت باشه صدای ناله هات به عرش نمیرسه؟؟؟؟؟ تورو به حق این شبهای عزیز اگر حقی ازت ضایع کردم،حتی یه حرف "حلالم کن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی انچه تو این شبا به "خوبانت" عطا می کنی به ما هم عطا کن.... التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر است و دلم سرشار از عشق ديدار شب قدر است شب عشق بازي با خدا شب ربنا گفتن و پرواز تا خدا التماس دعا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام علیک یا امیرالمومنین... ای ماه سر به مهر سر از سجده بر مدار... پشت سرت کسی نشسته که شق القمر کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن یه شبه نمیشه ره صد ساله رو رفت ولی به نظر من اگه اون شب شبه قدر باشه میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش از این خاک، صدا برخیزد یا دستی باز بر دعا برخیزد ای کاش دل فتاده در دام گناه با گفتن یا علی(ع) ز جا برخیزد . . . التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــرآن بــه ســر بگیـــر تــا کـه حــس کـنی نیـــزه چقـــدر گریـــه بـــرای " حـسـیـن" کــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم عاشقی مستانه می گفت : اگر آتش به زیر پوست داری / نسوزی گر علی را دوست داری . . . چشم ما و عنایت حیدر، دست ما و کرامت حیدر. یا علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب سرمهربان نخلي خم شد/دركيسه ي نان به جاي خرما غم شد/ دركنج خرابه ها زني شيون كرد/همبازي كوكان كوفه كم شد... شهادت اميرخوبي ها علي (ع)تسليت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا ! امشـب امـضا بزن بـه پـرونده هـامون تـایید کـن خواسـته هـامون به حـق امام زمـانمــون {التمـاس دعا}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم میگفتم  که چگونه خواهی بخشید این شکننده توبه های مکرر را و نومید میشدم ... اما تو در جانم زمزمه کردی  که کریمی و با کریمان کارها دشوار نیست ... التماس دعا