0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس سیزده بدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که می دونید سه شنبه سال دیگه سیزه بدره!! وای به حالتون اگر چهارشنبه بیایید مدرسه !!!! - - - بچه های درسخوان کلاس ( دور اندیشان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم سیزده سال نو از راه رسید باز هم شادی و سر زندگی از راه رسید آنــجا که شــمایید اگر ابــری نیــست تندی بپرید بیرون که اصلا جا نیست سیزده به در سال 92 تون به شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی، قرآنش نگهدارتان، آینه اش روشنایی زندگیتان، سکه اش برکت عمرتان،سبزیش طراوت و شادابی دلتان، ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد سیزده بدر مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*مثل پیاز باش تا هر کی بهت خنجر زد اشکشو در بیاری*علامت اختصاصی*m23* ای کاش که هر لحظه بهاری باشی هر روز پر از امیدواری باشی هر سیصد و شست و پنج روز امسال سر گرم شمردن هزاری باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهشا امسال که گذشت سال دیگه به نیت من سبزه گره نزنید. . . . . . الکی مثلا من به ازدواج فکر نمی کنم (حتی اون دختر چشم آبی که باباش پرشیا داره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبزه رو از سفره بگیر ماهی را با خودت بیار وقتشه بیرون بزنیم سیزدهمین روز بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیزده بر من رمزی است بزرگ ای کوردل نحسی در شان توست هفت و شش را حواسم جمع است در جمع خوانی یکی همیشه بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریزان از نحسی امروز در چالش آمدن فردا به سبزه ها می نگردالاغ فیلسوف شهر خسته از بار سنگین سال قبل عرعر امید سر می دهد: برای من همسبزه ای گره بزنید! گوسفندان سبزه ها را خورده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیزدتون بدر باشه دشمنتون دربدر باشه رفقاتون گل بسر باشه عشق و حال صد برابر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میروی که بدون من گره بزنی سبزه ی تمام خاطراتمان را و تمام مرا از خودت دور کنی ! سیزده فرصت خوبیست برای دور کردن نحسی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم در دل چه آرزویی داری ! اما برای رسیدن به آرزوهایت به دستانم رو به آسمان جاری و سبزه ی دلم را به نیت آرزوی تو گره خواهم خواهم زد ! سیزد بدرتون بارانی باد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم سیزده بدر از راه رسید نوبت شادی و سر زندگی ماه رسید آنــجا که شــمایید اگر ابــری نیــست تیز بپرید بیرون که ابر باران زا رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می زنم ضربه به افکار کهن که چرا ایرانی تا به سیزده روزش می خورد کنگر می زند لنگر به ادوار زمین تا بگیرد عیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه باغی و صفایی و کمی خاطره و … سر من شانه ی تو پای همین پنجره و … شب و عهد من و تو سیزده فروردین سبزه ی پای درخت و زدن یک گره و …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم با رسیدن سیزده بدر و جمع شدن سفره ی هفت سین قرآنش نگهدارت آینه اش روشنایی زندگی ات سبزیش طراوت و شادابی دلت و ماهی اش شوق ادامه زندگی را به تو هدیه دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو راحتم ! اینم از دروغ سیزده !!!

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس سیزده بدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که می دونید سه شنبه سال دیگه سیزه بدره!! وای به حالتون اگر چهارشنبه بیایید مدرسه !!!! - - - بچه های درسخوان کلاس ( دور اندیشان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم سیزده سال نو از راه رسید باز هم شادی و سر زندگی از راه رسید آنــجا که شــمایید اگر ابــری نیــست تندی بپرید بیرون که اصلا جا نیست سیزده به در سال 92 تون به شادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی، قرآنش نگهدارتان، آینه اش روشنایی زندگیتان، سکه اش برکت عمرتان،سبزیش طراوت و شادابی دلتان، ماهی اش شوق ادامه زندگیتان را به شما هدیه دهد سیزده بدر مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*مثل پیاز باش تا هر کی بهت خنجر زد اشکشو در بیاری*علامت اختصاصی*m23* ای کاش که هر لحظه بهاری باشی هر روز پر از امیدواری باشی هر سیصد و شست و پنج روز امسال سر گرم شمردن هزاری باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهشا امسال که گذشت سال دیگه به نیت من سبزه گره نزنید. . . . . . الکی مثلا من به ازدواج فکر نمی کنم (حتی اون دختر چشم آبی که باباش پرشیا داره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبزه رو از سفره بگیر ماهی را با خودت بیار وقتشه بیرون بزنیم سیزدهمین روز بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیزده بر من رمزی است بزرگ ای کوردل نحسی در شان توست هفت و شش را حواسم جمع است در جمع خوانی یکی همیشه بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریزان از نحسی امروز در چالش آمدن فردا به سبزه ها می نگردالاغ فیلسوف شهر خسته از بار سنگین سال قبل عرعر امید سر می دهد: برای من همسبزه ای گره بزنید! گوسفندان سبزه ها را خورده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیزدتون بدر باشه دشمنتون دربدر باشه رفقاتون گل بسر باشه عشق و حال صد برابر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میروی که بدون من گره بزنی سبزه ی تمام خاطراتمان را و تمام مرا از خودت دور کنی ! سیزده فرصت خوبیست برای دور کردن نحسی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم در دل چه آرزویی داری ! اما برای رسیدن به آرزوهایت به دستانم رو به آسمان جاری و سبزه ی دلم را به نیت آرزوی تو گره خواهم خواهم زد ! سیزد بدرتون بارانی باد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم سیزده بدر از راه رسید نوبت شادی و سر زندگی ماه رسید آنــجا که شــمایید اگر ابــری نیــست تیز بپرید بیرون که ابر باران زا رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می زنم ضربه به افکار کهن که چرا ایرانی تا به سیزده روزش می خورد کنگر می زند لنگر به ادوار زمین تا بگیرد عیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه باغی و صفایی و کمی خاطره و … سر من شانه ی تو پای همین پنجره و … شب و عهد من و تو سیزده فروردین سبزه ی پای درخت و زدن یک گره و …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم با رسیدن سیزده بدر و جمع شدن سفره ی هفت سین قرآنش نگهدارت آینه اش روشنایی زندگی ات سبزیش طراوت و شادابی دلت و ماهی اش شوق ادامه زندگی را به تو هدیه دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو راحتم ! اینم از دروغ سیزده !!!